Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2020 POWROTY

Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2020 POWROTY

Poznań, Polska

XI edycja Nowej Siły Kuratorskiej to kolejna odsłona jedynego w Polsce festiwalu debiutujących kuratorów sztuk performatywnych.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

4278 PLN z 4000 PLN

102 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

106%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 24.04.2020.

Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2020 POWROTY

O projekcie

 

 

Festiwal Nowa Siła Kuratorska to inicjatywa realizowana co roku przez studentki oraz studentów trzeciego roku Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbywający się od 11 lat Festiwal NSK jest nie tylko okazją do postawienia pierwszych kroków przez kolejne pokolenie kuratorów, ale i uzupełnienia oferty kulturalnej miasta. W ramach wydarzenia co roku prezentowanych jest kilka projektów kuratorskich, których tematyka jest bliska organizatorom.

 

Celem Festiwalu jest także stworzenie bezpłatnego dostępu do odbywających się wydarzeń, co stwarza możliwość uczestnictwa w kulturze osobom narażonym na wykluczenie przez ich status ekonomiczny.

 

 

 

 

 

 

  

I Ty możesz współtworzyć z nami XI edycje Festiwalu Nowa Siła Kuratorska 2020 POWROTY! Dzięki udzielonemu nam wsparciu finansowemu przyczynisz się do realizacji jedynej w Polsce studenckiej inicjatywy kuratorskiej.

 

Odwiedź nas na Facebooku @NSKfest i Instagramie @nsk_powroty

Jeżeli masz jakieś pytania, napisz do nas na: festiwalnsk@gmail.com

 

 

 fot. Szymon Kawecki

 

Idiom XI edycji Festiwalu Nowa Siła Kuratorska – POWROTY – podkreśla chęć kuratorek do przywracania w dyskursie społecznym tego, co wykluczone. Twórczynie tegorocznej odsłony Festiwalu pragną podjąć tematy, które przez lata były wypierane, zapomniane i pomijane. Efektem owej inicjatywy jest zarówno nowe spojrzenie na historię i przestrzeń miejsc, w których żyjemy z perspektywy mikrohistorii postaci, jak i próba przeformułowania relacji rodzinnych i międzygatunkowych.

 

Festiwal odbędzie się w październiku 2020 roku na terenie miasta Poznań oraz wsi Boczków. 

 

 

Projekt koncentruje się na kwestii obecności zwierząt w przestrzeni praktyk teatralnych. Sztuka jest kolejną ze sfer zdominowanych przez człowieka, gdzie istotom nieludzkim odbierana jest podmiotowość. Celem inicjatywy jest przywrócenie zwierzętom głosu nie tylko poprzez zanegowanie idei ich opresyjnej eksploatacji, lecz znalezienie alternatywy w postaci metod wspólnotowego tworzenia.

 

 

Kuratorki projektu: Barbara Kokot, Angelika Łakoma, Justyna Machaj  

Eksperci: dr Dorota Łagodzka, dr Andrzej Marzec, Małgorzata Muchowska, Krzysztof Tatar

Artystka: Joanna Pietrowicz 

 

 

 Fot. 1., 2., 3., 4. Zbiory własne prelegentów; Fot. 5. Szymon Kawecki

 

 

Projekt przywraca pamięć o niemieckojęzycznym artyście, Ernście Theodorze Amadeusie Hoffmannie, który część swojego życia spędził w Poznaniu. Hoffmann był człowiekiem wszechstronnie utalentowanym, jednak najbardziej znany jest jako autor opowiadania Dziadek do orzechów. Inicjatywa jest okazją do spojrzenia na wielokulturową historię miasta, która powstawała ponad podziałami narodowymi i do odbudowywania tożsamości mieszkańców związanej z miejscem.

 

 

Kuratorka projektu: Agnieszka Romaniuk 

Ekspertka: dr Ewa Płomińska-Krawiec (Wydział Neofilologii UAM, Instytut Filologii Germańskiej)

Artysta: Daniel Stachuła

 

 

Fot. 1. Zbiory własne prelegentki; Fot. 2. Dawid Majewski

 

 

Projekt przywołuje historię Eugeniusza Materny – ostatniego właściciela ziemskiego wsi Boczków,  który był uczestnikiem wielu inicjatyw lokalnych o charakterze charytatywnym i społecznym. Dzięki jego zaangażowaniu mieszkańcy uniknęli zesłania do obozów pracy w czasie II wojny światowej. Kuratorki pragną zachęcić odbiorców do pogłębiania wiedzy na temat ich własnych korzeni oraz zapoznania się ze śladami niemiecko-polskiej historii.

 

 

Kuratorki projektu: Natalia Guźniczak, Karolina Siwińska

Artyści: Klaudia Maciołek, Maria Marcinkiewicz-Górna, Rafał Zapała

 

 

 Fot.1. Piotr Kyc; Fot. 2. i 3. Zbiory własne artystów

 

 

Projekt ma na celu przeanalizowanie definicji rodzeństwa. W ramach inicjatywy podjęta zostanie próba przedefiniowania pojęcia dotychczas wiązanego jedynie z powinowactwem genetycznym. Czy więzy krwi w postnowoczesnym świecie to za mało? Kuratorka reprezentuje głos młodego pokolenia, który jest szczególnie ważny we współczesnym dyskursie.

 

 

Kuratorka projektu: Anna Lauchsztet

Artysta: Mateusz Zubel

 

 

 Fot. 1. Zbiory własne artysty

1. Panel dyskusyjny WSZYSTKO DLA TWOJEJ PRZYJEMNOŚCI? podejmujący polemikę z dominującym w kulturze dyskursem nadrzędności człowieka względem pozostałych istot żywych.

 

2. Wystawa performatywna WSZYSTKO DLA TWOJEJ PRZYJEMNOŚCI artystki Joanny Pietrowicz i kotki Lisy będąca próbą przywrócenia podmiotowości zwierzętom w przestrzeni sztuk wizualnych.

 

3. Wystawa fotografii Mateusza Zubla pokrewieństwo, który za pomocą swoich prac spróbuje przeanalizować współczesne pojęcie rodzeństwa.

 

4. Wykład o życiu i twórczości E.T.A. Hoffmanna wygłoszony przez doktor Ewę Płomińską-Krawiec.

 

5. Spacer performatywny w centrum Poznania wyreżyserowany przez Daniela Stachułę. W przestrzeni miejskiej odbędą się teatralne inscenizacje nawiązujące do życia i twórczości E.T.A. Hoffmanna.

 

6. Prezentacja słuchowiska niEznajoMy, stworzonego we współpracy z Marią Marcinkiewicz-Górną i Rafałem Zapałą w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkowie.

 

 

  fot. Szymon Kawecki

 

Zebrane pieniądze pozwolą nam zrealizować wydarzenia tworzące XI edycję Festiwalu Nowa Siła Kuratorska 2020 POWROTY: wykład, dwie wystawy, słuchowisko, spacer performatywny oraz panel dyskusyjny. Zebrane fundusze zapewnią udany i profesjonalny przebieg całego wydarzenia.

 

Organizacja wydarzeń wiąże się z następującymi kosztami:

  • opłata wynagrodzenia dla artystów, ekspertów i panelistów
  • wypożyczenie sprzętu nagłaśniajacego i multimedialnego
  • wydruk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, wlepki z logo XI edycji Festiwalu

 

 

  fot. Szymon Kawecki

 

 

 

 Twoje wsparcie jest dla nas niezbędne. Stwórz z nami XI edycję Festiwalu!

 

 

 

 

Przewidywany czas przekazania wybranych w ramach wsparcia finansowego nagród wynosi dwa tygodnie od czasu zakończenia zbiórki na PolakPotrafi (24.04.2020). 

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 24.04.2020 22:10