Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Nowa Siła Kuratorska 2017

Nowa Siła Kuratorska 2017

Poznań, Polska

Nowa Siła Kuratorska 2017 to dziewiąta edycja festiwalu, którego formuła polega na prezentacji interdyscyplinarnych projektów, skoncentrowanych głównie na zagadnieniach współczesnego teatru i performatyki, a także poszerzonych o community art, sztuki wizualne, fotografia dokumentalna, film. Punktem wyjścia dla naszej pracy jest stworzenie programu, który nie rezygnując z wartości merytorycznej, koncentruje się na przedstawieniu szerokiego zakresu tematycznego, angażującego rozliczne grupy odbiorców. Tegoroczna edycja zakłada działania zarówno w Poznaniu, jak i w mniejszych wielkopolskich miejscowościach, w których dostęp do kultury jest ograniczony.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

4120 PLN z 4000 PLN

97 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

103%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 24.04.2017.

IX Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2017

O projekcie

Nowa Siła Kuratorska 2017 to dziewiąta już edycja festiwalu opartego na współpracy twórców i młodych kuratorów, którego formuła polega na produkcji oraz prezentacji interdyscyplinarnych projektów kuratorskich skoncentrowanych glównie na współczesnym teatrze i performansie, a także na community art i sztukach wizualnych. 

Jako młodzi kuratorzy chcemy zmierzyć się z nowym sposobem programowania wydarzeń kulturalnych, pomóc zadebiutować młodym poznańskim artystom oraz stworzyć artystyczny festiwal studencki dedykowany szerokiemu gronu odbiorców. Aby Festiwal mógł się odbyć potrzebujemy Twojego wsparcia. Zbieramy fundusze, aby móc zorganizować trzy projekty kuratorskie. Zostaną one przeznaczone na zorganizowanie: 3 spektakli, 3 warsztatów, wystawy performatywnej i czytania performatywnego. Ponadto w planach mamy prelekcje i wernisaże. 

Wszystkie nasze wydarzenia festiwalowe są darmowe, ponieważ tworząc ten Festiwal, chcemy dotrzeć do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców – nie tylko do osób interesujących się sztuką, ale także do tych, którzy do tej pory często byli wykluczeni z uczestnictwa w kulturze.

Festiwal będzie trwał od 28 kwietnia do 1 czerwca i będzie się składać z 3 projektów, z których każdy, poprzez interdyscyplinarne działania, bada i komentuje różne zagadnienia dotyczące teatru i kultury.

 

Zapraszamy do śledzenia naszych kont na Facebooku oraz Instagramie. 

 

Tegoroczna edycja składać się będzie z trzech projektów:

Kuratorzy: Dominika Mądry, Martyna Blachowska, Paulina Drożdż, Tomasz Czebreszuk, Maciej Włodarczyk

Inspiracją do projektu MIASTO|stan| było niezagospodarowane miejsce w centralnym punkcie miasta jakim jest Stara Rzeźnia, a co za tym idzie jej historia. Dzięki niej zarysowuje się również kontekst postrzegania i traktowania zwierząt w przestrzeni publicznej. Poruszone zostaną tematy wypływające z idei posthumanizmu, które dotyczyć będą różnic oraz podobieństw pomiędzy światem ludzi a zwierząt. Ważną kwestią ma być również zwrócenie uwagi mieszkańców Poznania na zaniechanie historii i pamięci miejsc, które niegdyś odgrywały ważna rolę w codziennym życiu miasta. Projekt ma za zadanie zestawienie dwóch perspektyw postrzegania przestrzeni – przeszłość a teraźniejszość. Chcemy również nawiązywać do wydarzenia z obrębu poznańskiej kultury alternatywnej, które odbyło się kilkanaście lat temu i poruszało podobną tematykę. 

Kuratorki: Maria Ratajczak, Martyna Kaźmierczak, Marta Górska

Przyszłość | Przeszłość jest projektem artystycznym skierowanym do seniorów i dzieci, mieszkających w małych ośrodkach Wielkopolski – mieście Pniewy oraz wsi Damasławek. Zaproponowana zostanie im możliwość wspólnego stworzenia spektaklu tanecznego i teatralnego w Pniewach oraz interdyscyplinarne warsztaty w przestrzeni publicznej i widowisko performatywne w Damasławku. Celem projektu jest pokazanie seniorom i dzieciom nowych dróg artystycznego wyrazu i umożliwienie im spojrzenia z innej perspektywy na ich relacje rodzinne, międzypokoleniowe. Wspólna praca umocni osobiste więzi i zaowocuje wymianą doświadczeń i emocji między pokoleniami, ale również między amatorami i profesjonalistami oraz studentami i pedagogami prowadzącymi warsztaty. 

Kuratorki: Aleksandra Białek, Maryna Strapko

Kierunek: Białoruś to projekt angażujący do wspólnej pracy twórczej młodzież z Polski i Białorusi. Projekt stanie się okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, prezentacji swoich kultur i znalezienia punktów wspólnych poprzez formę teatralną. Naszym głównym celem jest wzmocnienie międzykulturowych relacji pomiędzy Białorusią i Polską, które niejednokrotnie spotykały się na wspólnym szlaku historycznym. Będzie to przede wszystkim spotkanie, które pokaże jak swobodnie można zacieśniać granice sąsiedztwa.Uczestnicy będą mieli możliwość lepiej poznać kultury swoich sąsiadów, poszerzyć wiedzę na temat teatru zaangażowanego społecznie jako formy pracy w swojej codziennej działalności. Pozwoli to rozwinąć potrzebne umiejętności do tworzenia podobnych lokalnych i międzynarodowych projektów oraz stworzy perspektywę do dalszej współpracy polsko-białoruskiej.

Dlaczego PolakPotrafi?

Nasz projekt ma na celu poszerzenie grona odbiorców kultury i sprawienie, by kultura była egalitarna. Dlatego też postanowiliśmy zbierać fundusze w taki sposób, by dzięki Wam skorzystać mogli ludzie z gorszymi warunkami dostępu do tego typu wydarzeń. Jest to działanie obustronne.

 

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 24.04.2017 21:09