Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Stowarzyszenie NIEPOKONANI2012

Stowarzyszenie NIEPOKONANI2012

NIEPOKONANI, to ludzie pokrzywdzeni przez różne organy i instytucje państwowe, które w sposób bezpodstawny doprowadziły do upadku ich firmy. Organów i instytucji bez zebrania wystarczającego i rzetelnego materiału dowodowego oskarżyły o nieuzasadnione przestępstwa niektórych NIEPOKONANYCH, a innych w sposób bezkrytyczny osądziły, nie posiadając wiarygodnej argumentacji, która została zbudowana częstokroć na pomówieniach i sfałszowanych dokumentach.

Połączyliśmy się sami, korzystając z uczestnictwa każdego z nas w programie TV POLSAT „Państwo w Państwie”, i choć nasze sprawy zna już cała Polska to uważamy, że każdy obywatel, który został podobnie pokrzywdzony jak założyciele tego ruchu, powinien otrzymać szansę upublicznienia wszystkich niegodziwości, których był adresatem ze strony poszczególnych organów administracyjnych, skarbowych, czy prokuratorsko-sądowych.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1760 PLN z 25000 PLN

12 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

7%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 13.05.2014.

II Kongres poszkodowanych przez organy państwa

O projekcie

Cel projektu zdefiniowanego w serwisie PolakPotrafi.pl: częściowe pokrycie kosztów organizacji i przebiegu II Kongres Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 i członków Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012. 

Organizator: Ruch Społeczny NIEPOKONANI 2012 i Stowarzyszenie Niepokonani 2012 ( Niepokonani2012.pl ).

Lokalizacja kongresu: Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (ponad 2900 miejsc).

Patroni medialni:

Patronat medialny II Kongresu ruchu społecznego NIEKOKONANI 2012

Data Kongresu:  13 maj 2014r. 

Rejestracja uczestników: od 9:00.

Uroczyste otwarcie kongresu: 11:00.

Planowane zakończenie kongresu: około 15:00.

Program ramowy kongresu: pod opisami i filmami poniżej.

Hasło tegorocznego kongresu: "DIALOG zamiast konfrontacji?"

II KONGRES RUCHU SPOŁECZNEGO NIEPOKONANI 2012

(hasło kongresu w 2012r.: "Pokrzywdzeni, lecz NIEPOKONANI").

Jak możesz wesprzeć organizację kongresu:

Po prawej stronie niniejszych opisów jest lista nagród, spośród których wybierz tą nagrodę, którą uznasz za odpowiednią, a następnie wybierz sposób płatności (on-line, wpłata na poczcie itp.). 

Przesłanie kongresu w 2014r.:

Zostałeś poszkodowany przez organy i/lub instytucje państwowe? Zdeptano Twoją godność? Doprowadzono do bankructwa Twoją firmę? Zostałeś niesłusznie oskarżony? Bądź z nami w Sali Kongresowej 13.05.2014. Pomagamy sobie wzajemnie i innym poszkodowanym wygrać z bezprawiem! Założyliśmy Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Są wśród nas osoby, które wygrały już walkę z bezprawiem! Wymieniamy więc doświadczenia. Jeździmy na sprawy sądowe członków naszego stowarzyszenia. Pełnomocnicy Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 uczestniczą w rozprawach jako obserwatorzy. Członkowie Stowarzyszenia aktywizują społeczności lokalne. Organizujemy sesje społecznościowe w całej Polsce. Nasi członkowie są bohaterami programów interwencyjnych, np: Państwo w Państwie itp. Wspólnie możemy więcej!

 

Kim są NIEPOKONANI (członkowie Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012)?

NIEPOKONANI, to ludzie pokrzywdzeni przez różne organy i instytucje państwowe, które w sposób bezpodstawny doprowadziły do upadku ich firmy. Organów i instytucji bez zebrania wystarczającego i rzetelnego materiału dowodowego oskarżyły o nieuzasadnione przestępstwa niektórych NIEPOKONANYCH, a innych w sposób bezkrytyczny osądziły, nie posiadając wiarygodnej argumentacji, która została zbudowana częstokroć na pomówieniach i sfałszowanych dokumentach. 

NIEPOKONANI to bohaterowie programu PAŃSTWO W PAŃSTWIE emitowanego w TV POLSAT: 
Połączyliśmy się sami, korzystając z uczestnictwa każdego z nas w programie TV POLSAT „Państwo w Państwie”, i choć nasze sprawy zna już cała Polska to uważamy, że każdy obywatel, który został podobnie pokrzywdzony jak założyciele tego ruchu, powinien otrzymać szansę upublicznienia wszystkich niegodziwości, których był adresatem ze strony poszczególnych organów administracyjnych, skarbowych, czy prokuratorsko-sądowych.

Cel II Kongresu NIEPOKONANYCH 2012:

II Kongres poszkodowanych przez różne organy i instytucje państwowe ma na celu integrację poszkodowanych i aktywizację na rzecz lokalnych społeczności poszkodowanych jak również pokazanie Światu wszechobecnej patologi w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Celem kongresu jest również próba odpowiedzi na pytanie – czy polska klasa polityczna jest zdolna do prowadzenia dialogu ze społeczeństwem czy nie? Chcemy też zapytać naszych członków, sympatyków i sojuszników czy istnieje inna, bardziej skuteczna metoda realizowania ważnych postulatów obywatelskich?

W naszym kongresie udział wezmą reprezentanci wielu apolitycznych organizacji obywatelskich. Będzie to idealne miejsce i idealny czas, aby przedstawiciele władzy, bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów, mogli zapoznać się z ważnymi potrzebami różnych grup społecznych. Nie zamierzamy eskalować konfliktów społecznych, nie chcielibyśmy blokować sejmu, nie po drodze nam do palenia opon ani kukieł znanych polityków. Chcemy dialogu, zrozumienia i reakcji na zgłaszane przez nas postulaty. To pewnego rodzaju wyzwanie, dla wybranych przez społeczeństwo parlamentarzystów i pytanie – czy bez ostrej presji zdesperowanych obywateli, politycy potrafią podjąć poważny i wiarygodny dialog społeczny?

 

Z kart historii - dlaczego "NIEPOKONANI 2012"?

Pierwszy kongres NIEPOKONANI 2012 zorganizowany został 31 maja w 2012 roku w Sali Kongresowej i pokazał, że skala patologi instytucji Państwowych jest bardzo duża i istnieje konieczność reform oraz wszechstronnej pomocy poszkodowanym.

Wynikiem pierwszego kongresu było powołanie Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012, które zrzesza poszkodowanych przez różne organy i instytucje państwowe.

Film o historii powstania Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012, a następnie Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 i organizacji pierwszego kongresu NIEPOKONANYCH w 2012r. :

 

PROGRAM RAMOWY KONGRESU:

 

Dojazd na kongres bezpłatnymi autokarami

 

Informacje na temat bezpłatnego dojazdu podstawionymi autokarami z miast, z których będą odjeżdżały autokary na stronie Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012: http://niepokonani2012.wordpress.com/2014/03/31/dojazd-autobusami-na-ii-kongresu-dialog-zamiast-konfrontacji-ktory-odbedzie-sie-13-maja-2014-w-warszawie-w-sali-kongresowej-informacja-ogolna/

 

Rejestracja uczestników kongresu

Od godziny 09:00 rozpoczynamy rejestrację uczestników kongresu. Odbywać się ona będzie bezpośrednio przed głównym wejściem do Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Osoby posiadające legitymacje członkowskie w stowarzyszeniu NIEPOKONANI 2012 nie muszą się wcześniej rejestrować – wchodzą na podstawie okazania tej legitymacji.

 

Przebieg kongresu

I. Część pierwsza - oficjalna pt. „Prawda, wolność, sprawiedliwość”

Czy Polska jest krajem w pełni demokratycznym? Czy podmiotowe prawa obywatelskie są respektowane przez organa władzy publicznej? Czy funkcjonariusze, reprezentujący organa administracji państwowej i wymiar sprawiedliwości, kierują się zawsze w swoim postępowaniu, zapisami zawartymi w Konstytucji?

Mamy nadzieję, że kongresowe wystąpienia zaproszonych gości, pomogą wskazać na skuteczne środki i metody eliminowania urzędniczych patologii z życia publicznego.

  • 11:00 – uroczyste otwarcie kongresu

  • 11:05 – 11:20 inauguracyjne wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012, Pana Jerzego Książka

  • 11:20 - 12:30 wystąpienia zaproszonych gości a wśród nich m.in.: Prof. Jerzego Stępnia, Prof. Leszka Balcerowicza, Dr. Piotra Kładocznego, Andrzeja Sadowskiego, Cezarego Kaźmierczaka i Bogusława Chraboty.

  • Jeżeli nasze zaproszenie zostanie przyjęte przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych, to w tej części przewidziane jest również jedno wystąpienie w ich imieniu.

  • Państwo w Państwie” – to program Telewizji POLSAT, który jako pierwszy zaczął bezkompromisowo obnażać patologie życia publicznego. To właśnie bohaterowie poszczególnych odcinków tego programu stali się inicjatorami Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012. Uczestnicy kongresu będą mieli okazję spotkać się z twórcami tego wyjątkowego programu i zapoznać się z ideą jaka im przyświeca.

  • Na koniec tej części odbędzie się występ zaproszonych artystów estradowych.

12:30 – 12:45 – pierwsza kongresowa przerwa, podczas której zorganizowany zostanie w strefie dla mediów briefing prasowy.

 

II. Część druga pt. „Budujmy społeczeństwo obywatelskie”

Członkowie stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012, organizatorzy kongresu „DIALOG zamiast konfrontacji?”, zaprosili przedstawicieli innych, pozarządowych organizacji społecznych, aby współtworzyć z nimi obywatelską platformę wymiany statutowych celów i zamierzeń. Cel główny mamy wspólny – wyeliminowanie patologii trawiących organa władzy publicznej. Kongres to szansa aby zaprezentować katalog metod, którymi powinniśmy się posługiwać aby zrealizować ten nasz cel główny. Mamy świadomość, że tylko razem, skonsolidowani i liczebnie silni, mamy szansę na stworzenie odpowiednio skutecznej obywatelskiej alternatywy, dla ideowo jałowej klasy politycznej.

  • 12:45 – 13:50 – wystąpienia zaproszonych gości, reprezentujących organizacje społeczne i grupy branżowe.

  • ok. 13:50 Jerzy Książek, prezes stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012, ukierunkuję uwagę zgromadzonych na postawioną alternatywę. Uczestnicy kongresu dokonają zbiorowego wyboru odpowiedzi, która zdefiniuje najbliższą przyszłość Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 i sojuszniczych organizacji społecznych.

14:00-14:15 – druga kongresowa przerwa

 

III. Część trzecie pt. „Głos poszkodowanych lecz NIEPOKONANYCH”

Ruch Społeczny NIEPOKONANI 2012 to nie tylko członkowie stowarzyszenia ale również jego sympatycy i sojusznicy. II kongres nie mógłby się zakończyć sukcesem gdyby zabrakło wystąpień obywateli, którzy zostali bezprawnie zrujnowani przez instytucje administracji państwowej, bezpodstawnie oskarżeni przez prokuraturę i niesłusznie skazani przez sądy. To właśnie tym, tak ciężko doświadczonym ludziom chcemy udostępnić, zorganizowaną na tą okoliczność trybunę Sali Kongresowej.

 • Wystąpienia osób poszkodowanych przez Państwo a wśród nich m.in: Marek Kubala, Zdzisław Wisny, Kazimierz Olewnik, Michał Otręba i inni.

Około 15:00 nastąpi zakończenie II kongresu R.S. NIEPOKONANI 2012

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 13.05.2014 18:06