Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

kasia ciechanowska

kasia ciechanowska

łódź

architekt, fotograf dokumentalny, a przede wszystkim włóczęga - podróżnik, największa pasja to ludzie, muzyka i taniec, największa fascynacja to Czarny Ląd, największe marzenie to lepszy i mądrzejszy świat dla nas wszystkich ... //////

szczegóły na www.kasiaciechanowska.com //////

an architect, a documentary photographer and foremost a backpacker traveller, the biggest passion – people, music and dance, the biggest fascination – Africa, the biggest dream – a better world for all of us

Napisz wiadomość do Projektodawcy

4845 PLN z 3999 PLN

71 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

121%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 22.02.2013.

Moc życia według rytmu

O projekcie

Latest News! "Power of the Rhythm" is at 101% :) Thank you People!:) The Power is in YOU :) From now, all the recieved funding will be designated for Billy Keita's Visit in Europe, hopefully the coming summer:) ......... to be continued ..

Z ostatniej chwili:) 'Moc życia według rytmu’ ma już 101% wsparcia. Ogromne podziękowania dla Was, którzy wsparli projekt. Siła w Was !:) Od teraz, Każde kolejne, uzyskane wsparcie będzie przeznaczone na przygowanie podróży Billego Keita do Europy, może już nawet w nadchodzące lato:) ......... cdn ..

Be a part of “Power of the Rhythm” project, thus become a joint publisher of an african Malinke drummer - Billy Keita's first album “Hamanah Life Patterns – Along the Rhythm Lines”. The body of music was recorded during our last travel to Guinea in 2012. The gathered funding will allow for the professional sound mastering and the production of the album digi-pack.

Zapraszamy Was gorąco do udziału w projekcie 'Moc życia według rytmu’, czyli wydania wspólnymi silami pierwszej płyty wspaniałego bębniarza afrykańskiego z plemienia Malinke - Billego Keita zatytułowanej 'Haman Life Patterns - Along the Rhythm Lines'. Materiał muzyczny został nagrany podczas naszej ostatniej podroży do Gwinei w 2012 r., a zgromadzone środki pozwolą na jego profesjonalny mastering i wytłoczenie płyty.

The album theme concept is an anthropological attempt to describe life along the rhythm lines within an african village – Sangbarala, situated in the region of Hamanah in West Africa; which Billy Keita and his fellow drummers are the natives of. The album consists of 12 rhythms, sung and drummed by men. The sequence of the rhythms forms a spiral of the intertwined men and women life cycles, marked out by the rituals and the ceremonials accompanying Sangbarala inhabitants from birth to death.

Koncepcja tematyczna albumu jest antropologiczną próbą opisania życia według rytmu w afrykańskiej wiosce Sangbarala w rejonie Hamanah w Wysokiej Gwinei w Afryce Zachodniej, z której pochodzi zarówno Billy Keita jak i współgrający z nim na płycie muzycy ludowi. 12 wyśpiewanych i wybębnionych przez mężczyzn rytmów formuje album. Kolejność utworów wyznacza spirale splatających sie wzajemnie cykli życia kobiet i mężczyzn wytyczonych przez rytuały i obrzędy, które towarzysza i prowadza mieszkańców wioski od dnia narodzin aż do śmierci.

According to the current binding political division, Malinke Tribe lives on the land situated in Guinea at the borderlands with Mali and Ivory Cost. Malinke is a part of the Mandeng group, which between VIII – XIII century was forming one of the biggest empires in the world history – The Manding Kingdom. The drum music is its most precious cultural heritage and can be still heard today in the remote villages while leading Malinke people throughout their life.

Lud Malinke, z którego wywodzi sie Billy Keita żyje w krainie, która według obecnie obowiązującego podziału politycznego znajduje sie w Gwinei, na obszarach przygranicznych z Mali i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Malinke to jedno z plemion współtworzących grupę Mandeng, która od VIII do XIII wieku formowała jedno z największych królestw afrykańskich wszechczasów – Królestwo Manding. Jej największym dziedzictwem kulturowym jest muzyka bębnów, która do dziś tętni w oddalonych od cywilizacji wioskach wiodąc przez życie swój zapomniany lud.

Malinke rhythms richness, diversity and uniqueness make them exceptional. This drum music has been bringing to life rituals and ceremonials while formulating every Malinke existence for over a thousand years now. Billy Keita's album reveals a history of generations from this distant african land. Unfortunately, with the high-speed progressing globalisation and the cheap popular music “from speakers” invading more and more of african villages - the continuity of this heritage is threatened today. Please, do not let it die! We really count on you! :)

Bogactwo, różnorodność i unikalność rytmów Malinke jest dziś ewenementem na skale światową. Od ponad tysiąclecia, muzyka bębnów współtworzy codzienne rytuały i obrzędy w tamtejszych wioskach wyznaczając ścieżkę istnienia każdego Malinke. Album Billego Keity 'Zycie według rytmu” ukazuje historie pokoleń tej dalekiej afrykańskiej ziemi, której ciągłość kulturowa jest dziś niestety bardzo zagrożona. Coraz częściej bowiem łatwa do słuchania zachodnia ‘muzyka z głośnika’wdziera się do wiosek wraz z postępującą globalizacją zastępując rytualne rytmy i pieśni. Nie pozwólmy zginąć tradycji! Liczymy na Waszą pomoc!!!

Promo tune / Rytm promocyjny:

Diagba

Diagba 

A young and exceptionally beautiful woman is chosen “queen” of the village and carried through the village on a raised palanquin. Nowadays, this rhythm is one of the most difficult to witness across Malinke villages.

Diagba to rytm towarzyszący uhonorowaniu najpiękniejszej kobiety w wiosce mianem 'królowej'. Podczas obrzędu uwielbioną kobietę mężczyzni noszą w lektyce po wiosce. Obecnie, jest to już jeden z najrzadziej spotykanych obrzędów w afrykańskiej wsi Malinke.

About Billy:

Billy Nankouman Keita is the son of the soil of Hamanah in West Africa. Born in Sangbarala, a village of a great drumming tradition. He was raised as a drummer by his uncles – great djembe masters, including the world known Famoudou Konate. Billy's father - a respected shaman was making and repairing drums for children from the village. His uncle, Dioument Camara – a great djembe fola was training Billy in drumming already from his early childhood. As a teenager, Billy left home looking for work and money out in the world. The first few years, he spent in Nzerekore in Forest Guinea and learnt a mechanic's craft. Soon, he searched for diamonds in Ivory Cost and in Liberia. After years of wandering around the world he finally got back to Conakry, the capital of Guinea, where invited by his brother - the respected djembe fola at that time in Conakry – Solo Keita, joined Hamanah Folikan Group. In the last years, while drumming together with Sayon Camara, he has been leading Malinke rituals and ceremonials on the streets of Conakry. He works with Billy Konate, Solo Keita and Iya Sako as a leading drummer during the international drumming workshops, organized by older brothers. Billy comes back to his native Sangbarala every feast to drum out the rituals together with the local drummers.

O Billym:

Billy Nankouman Keita jest synem ziemi Hamanah w Afryce Zachodniej. Urodzony w Sangbarala, wsi o wielkiej tradycji perkusji afrykańskich, od najmłodszych lat dorastał bębniąc pod okiem wujów - wielkich mistrzów djembe, w tym tego największego – Famadou Konate. Ojciec Billego - czcigodny szaman, budował i naprawiał bębny dla dzieci z wioski, a wuj Dioument Camara – wielki djembe fola - kształcił Billego od dziecka na muzyka ludowego. Jako młodzieniec, Billy wyruszył w świat za pracą i chlebem. Pierwsze kilka lat spędził w Nzerekore w Gwinei Leśnej ucząc się u stryja na mechanika samochodowego. Ale jak stare przysłowie głosi 'z ogiera, muzyka i byka nie będzie pracownika', i Billy powędrował dalej na Wybrzeże Kości Słoniowej, a potem aż do Liberii. Po latach tułaczki zawitał do Conakry – stolicy Gwinei gdzie, na zaproszenie brata - uznanego już wtedy djembe foli – Solo Keita, dołaczył do grupy Hamanah Folikan. Od wielu lat gra wspolnie z Sayonem Camara przewodząc rytuałom i obrzędom ludu Malinke na ulicach Conakry. Współpracuje z Billym Konate, Solo Keita i Iya Sako jako szef perkusistów na organizowanych przez starszych braci warsztatach muzycznych dla Europejczyków i Japończyków. Do rodziennej Sangbarala powraca na każde swięto by grać wspólnie z lokalnymi muzykami podczas swiątecznych rytuałów dla mieszkańców wioski.

 Billy Keita

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 22.02.2013 18:06