Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja_im.T.Karpowicza

Fundacja_im.T.Karpowicza

Wrocław 50-107 Przejście Garncarskie 2

Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji powstała w 2009 r. Od 2010 r. prowadzimy we wrocławskim rynku Cafe Księgarnię Tajne Komplety oraz księgarnię filmową Tajne Komplety - Nowe Horyzonty. Wydajemy książki poetyckie i współczesną prozę. Nasze portale literackie:
www.fundacja-karpowicz.org
www.magazyn-cegla.net
www.dolnoslaskosc.pl

Organizujemy również Festiwal Literacko-Artystyczny preTEXTY.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Ekipa Projektu

grzez

grzez


4129 PLN z 60000 PLN

48 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

6%

Model finansowania: "bierzesz ile zbierzesz". Twórca Projektu otrzyma wszystkie środki, które zostaną wpłacone, bez względu na osiągnięcie kwoty minimalnej. Projekt kończy się 20.11.2019.

BOOK TRUCK - mobilna księgarnia i objazdowy dom kultury

O projekcie

Zapraszamy do wspierania naszej inicjatywy. Poniżej znajdziecie informacje na temat naszego pomysłu. Chcemy naszym Book Truckiem  inspirować społeczność lokalną do działalności księgarskiej i stworzyć nowy, odjazdowy klimat dla rozwoju czytelnictwa i animacji kultury.

Idea stworzenia Book Trucka nawiązuje do dwóch tradycji: bibliobusów funkcjonujących w Polsce w latach 70. i 80. na zasadzie ruchomych oddziałów miejskich bibliotek publicznych oraz food trucków - mobilnych jednostek gastronomicznych. Naszym celem jest stworzenie pojazdu - instalacji, który będzie spełniał funkcję mobilnej księgarni z małą kawiarnią i gastronomią , którego misją będzie promocja ambitnej literatury szczególnie w miejscowościach peryferyjnych. Łączymy zatem aspekt społeczno-publiczny z działalnością komercyjną.

Wierzymy, że wdrożenie mobilnej księgarni, połączonej z działaniami animacyjnymi, będzie stanowić sprzyjający bodziec do działania i inspirację dla lokalnych księgarń. Chcemy Book Truckiem podnosić wskaźniki czytelnictwa!

W Book Trucku oprócz sprzedaży wyselekcjonowanych książek - w czym specjalizują się prowadzone przez nas we Wrocławiu od 2010 r. dwie księgarnie stacjonarne - planujemy przeprowadzanie dodatkowych działań animacyjnych, tj.:
- spotkania z autorami;
- warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych podnoszące kompetencje czytelnicze, warsztaty literackie filozoficzne;
- kameralne koncerty;
- pokazy filmów w plenerze;
- interwencje kulturalne przestrzeni publicznej małych miejscowości, szczególnie adresowane do mieszkańców miejscowości o niewielkich nakładach na kulturę; byłyby to inicjatywy związane np. z pozyskiwaniem domowych archiwów (prywatnych zdjęć o często dużej wartości dla ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego), wspomnień i innych zasobów z domowych kolekcji;
- w Book Trucku będzie również zainstalowana kawiarnia, co będzie szczególnie cenne w małych miejscowościach, np. wiejskich, pozbawionych tego typu lokali.

 

Zadaniem mobilnej księgarni będzie prezentacja książek i czasopism każdej grupie czytelniczej, promowanie czytelnictwa, zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji oraz zachęcanie do korzystania z lokalnych księgarń. Jednocześnie jest to dobry sposób na zabawę, rozrywkę czy spędzenie wolnego czasu i oddanie się przyjemności czytania w oryginalnym otoczeniu.
Działania lokalne (planowane na zasadzie interwencji kulturalnych w przestrzeni publicznej małych miejscowości Dolnego Śląska, jak i w całej Polsce) będą ukierunkowane na aktywizację kulturalną mieszkańców i działania związane z lokalnymi historiami oraz pozyskiwaniem archiwów domowych. Będzie to szczególnie ważne w miejscach o niedostatecznej ofercie kulturalnej i utrudnionym dostępie do kultury.

Book Truck funkcjonować będzie na zasadzie mobilnej księgarni i objazdowego małego domu kultury.
Bazą dla pojazdu będzie prowadzona przez naszą Fundację od 8 lat cafe Księgarnia Tajne Komplety we Wrocławiu, gdzie dokonywany będzie wybór asortymentu i oferty książek, dostosowany do wybranego celu podróży. Jeżeli celem będzie impreza przeznaczona dla najmłodszych, wyposażenie będzie dostosowane do wieku i potrzeb czytelników; podczas festiwali literackich, oferta będzie dostosowana do programu danego wydarzenia czy lokalnej specyfiki, etc.

Book Truck będzie pojawiał się na różnego rodzaju wydarzeniach, imprezach, festiwalach organizowanych w miejscowościach peryferyjnych, jak również na coraz bardziej popularnych zlotach food trucków. Będzie mógł funkcjonować jako samodzielny punkt sprzedaży książki i malej gastronomii prezentujący własny program kulturalny, jak również jako uzupełnienie większych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, np. dużych festiwali muzycznych czy filmowych w Polsce. Szacujemy, że pojazd w ciągu roku może odwiedzić od kilkudziesięciu do stu miejscowości.

Zależy nam, aby Book Truck wyglądał zjawiskowo i został wykonany niemalże od podstaw. Jego wygląd ma wyraźnie wyróżniać się w przestrzeni publicznej. Chcielibyśmy, aby swoim wizerunkiem nawiązywał do witryny kameralnej księgarni. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wykonanie całej części naczepy na podstawie przygotowanego projektu technicznego i umieszczeniu naczepy na podwoziu dużego busa.

Book Truck powinien wzbudzać zainteresowanie na poziomie designu i stanowić formę instalacji artystycznej, wnętrze zaś musi być wyposażone w system regałów z zabezpieczeniem książek na czas podróży, z możliwie dobrą ich ekspozycją. Potrzebne będzie również małe zaplecze gastronomiczne (ekspres do kawy, możliwość przygotowania herbaty, lodówka z napojami zimnymi), kasa fiskalna, terminal, jak również nagłośnienie oraz projektor, stanowisko archiwistyczne, a także kilka rozkładanych stolików, leżaki, krzesła i niewielki namiot. Projekt graficzny Book Trucka zrealizuje Karolina Maria Wiśniewska / love.gyyethy.com, która jest stałą graficzką związaną z Fundacją i specjalizuje się w niekonwencjonalnych projektach graficznych związanych z promocją czytelnictwa (eksperymentalny magazyn "Cegła".

 Aby zrealizować nasz projekt w zadowalającym kształcie, potrzebujemy zaplecza finansowego na zakup sprawnego busa z podwoziem oraz wykonanie części naczepy Book Trucka. Liczymy na współpracę z jedną z firm produkującą naczepy techniczne.

Niestety środki publiczne ze źródeł ministerialnych lub samorządowych są tutaj wyłączone, ze względu na niemożliwość finansowania środków trwałych, dlatego szanse upatrujemy w akcjach crowdfundingowych, pozyskiwaniu funduszy z 1% podatku, udział w konkursach na granty organizowanych przez prywatne podmioty. Pomysł na pewno będzie cieszył się dużym zainteresowaniem mediów, które chętnie promują oryginalne pomysły sprzyjające czytelnictwu i niekonwencjonalne akcje kulturalne. Dla powodzenia projektu niezbędne będzie pozyskanie medialnych patronatów, patronatów honorowych, sponsorów.

EKSPLOATACJA:
Planowany czas intensywnego korzystania z Book Trucka będzie obejmował okres ok. 8 miesięcy w ciągu roku, od wiosny do jesieni. Eksploatacja, ubezpieczenie i koszty związane z funkcjonowaniem Book Trucka będzie pokrywała Fundacja z wypracowanej działalności gospodarczej i grantów na działania kulturalne, szczególnie związane z promocją czytelnictwa.

-----------------------------------------------------------------------

Kontakt do nas: biuro@fundacja-karpowicz.org
Koordynator projektu: Karol Pęcherz
tel: 71 7142380
Dołącz się do wydarzenia na Facebooku:
Link: https://www.facebook.com/events/379283936078289/

 

ZACHĘCAMY DO WSPARCIA NASZEGO PROJEKTU! NAGRODY CZEKAJĄ!

Książki, które przekażemy na nagrody z naszej serii Tajne Komplety oraz gadżety:

 

 ZOBACZ KIM JESTEŚMY:

Model finansowania: "bierzesz ile zbierzesz"

Twórca Projektu otrzyma wszystkie środki, które zostaną wpłacone, bez względu na osiągnięcie kwoty minimalnej. Projekt kończy się 20.11.2019 22:10