Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja_im.T.Karpowicza

Fundacja_im.T.Karpowicza

Wrocław 50-107 Przejście Garncarskie 2

Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji powstała w 2009 r. Od 2010 r. prowadzimy we wrocławskim rynku Cafe Księgarnię Tajne Komplety oraz księgarnię filmową Tajne Komplety - Nowe Horyzonty. Wydajemy książki poetyckie i współczesną prozę. Nasze portale literackie:
www.fundacja-karpowicz.org
www.magazyn-cegla.net
www.dolnoslaskosc.pl

Organizujemy również Festiwal Literacko-Artystyczny preTEXTY.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Ekipa Projektu

grzez

grzez


4129 PLN z 60000 PLN

48 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Twórca Projektu otrzyma wszystkie środki, które zostaną wpłacone, bez względu na osiągnięcie kwoty minimalnej (model "bierzesz ile zbierzesz"). Projekt kończy się 20.11.2019 22:10

BOOK TRUCK - mobilna księgarnia i objazdowy dom kultury

O projekcie

Zapraszamy do wspierania naszej inicjatywy. Poniżej znajdziecie informacje na temat naszego pomysłu. Chcemy naszym Book Truckiem  inspirować społeczność lokalną do działalności księgarskiej i stworzyć nowy, odjazdowy klimat dla rozwoju czytelnictwa i animacji kultury.

Idea stworzenia Book Trucka nawiązuje do dwóch tradycji: bibliobusów funkcjonujących w Polsce w latach 70. i 80. na zasadzie ruchomych oddziałów miejskich bibliotek publicznych oraz food trucków - mobilnych jednostek gastronomicznych. Naszym celem jest stworzenie pojazdu - instalacji, który będzie spełniał funkcję mobilnej księgarni z małą kawiarnią i gastronomią , którego misją będzie promocja ambitnej literatury szczególnie w miejscowościach peryferyjnych. Łączymy zatem aspekt społeczno-publiczny z działalnością komercyjną.

Wierzymy, że wdrożenie mobilnej księgarni, połączonej z działaniami animacyjnymi, będzie stanowić sprzyjający bodziec do działania i inspirację dla lokalnych księgarń. Chcemy Book Truckiem podnosić wskaźniki czytelnictwa!

W Book Trucku oprócz sprzedaży wyselekcjonowanych książek - w czym specjalizują się prowadzone przez nas we Wrocławiu od 2010 r. dwie księgarnie stacjonarne - planujemy przeprowadzanie dodatkowych działań animacyjnych, tj.:
- spotkania z autorami;
- warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych podnoszące kompetencje czytelnicze, warsztaty literackie filozoficzne;
- kameralne koncerty;
- pokazy filmów w plenerze;
- interwencje kulturalne przestrzeni publicznej małych miejscowości, szczególnie adresowane do mieszkańców miejscowości o niewielkich nakładach na kulturę; byłyby to inicjatywy związane np. z pozyskiwaniem domowych archiwów (prywatnych zdjęć o często dużej wartości dla ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego), wspomnień i innych zasobów z domowych kolekcji;
- w Book Trucku będzie również zainstalowana kawiarnia, co będzie szczególnie cenne w małych miejscowościach, np. wiejskich, pozbawionych tego typu lokali.

 

Zadaniem mobilnej księgarni będzie prezentacja książek i czasopism każdej grupie czytelniczej, promowanie czytelnictwa, zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji oraz zachęcanie do korzystania z lokalnych księgarń. Jednocześnie jest to dobry sposób na zabawę, rozrywkę czy spędzenie wolnego czasu i oddanie się przyjemności czytania w oryginalnym otoczeniu.
Działania lokalne (planowane na zasadzie interwencji kulturalnych w przestrzeni publicznej małych miejscowości Dolnego Śląska, jak i w całej Polsce) będą ukierunkowane na aktywizację kulturalną mieszkańców i działania związane z lokalnymi historiami oraz pozyskiwaniem archiwów domowych. Będzie to szczególnie ważne w miejscach o niedostatecznej ofercie kulturalnej i utrudnionym dostępie do kultury.

Book Truck funkcjonować będzie na zasadzie mobilnej księgarni i objazdowego małego domu kultury.
Bazą dla pojazdu będzie prowadzona przez naszą Fundację od 8 lat cafe Księgarnia Tajne Komplety we Wrocławiu, gdzie dokonywany będzie wybór asortymentu i oferty książek, dostosowany do wybranego celu podróży. Jeżeli celem będzie impreza przeznaczona dla najmłodszych, wyposażenie będzie dostosowane do wieku i potrzeb czytelników; podczas festiwali literackich, oferta będzie dostosowana do programu danego wydarzenia czy lokalnej specyfiki, etc.

Book Truck będzie pojawiał się na różnego rodzaju wydarzeniach, imprezach, festiwalach organizowanych w miejscowościach peryferyjnych, jak również na coraz bardziej popularnych zlotach food trucków. Będzie mógł funkcjonować jako samodzielny punkt sprzedaży książki i malej gastronomii prezentujący własny program kulturalny, jak również jako uzupełnienie większych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, np. dużych festiwali muzycznych czy filmowych w Polsce. Szacujemy, że pojazd w ciągu roku może odwiedzić od kilkudziesięciu do stu miejscowości.

Zależy nam, aby Book Truck wyglądał zjawiskowo i został wykonany niemalże od podstaw. Jego wygląd ma wyraźnie wyróżniać się w przestrzeni publicznej. Chcielibyśmy, aby swoim wizerunkiem nawiązywał do witryny kameralnej księgarni. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wykonanie całej części naczepy na podstawie przygotowanego projektu technicznego i umieszczeniu naczepy na podwoziu dużego busa.

Book Truck powinien wzbudzać zainteresowanie na poziomie designu i stanowić formę instalacji artystycznej, wnętrze zaś musi być wyposażone w system regałów z zabezpieczeniem książek na czas podróży, z możliwie dobrą ich ekspozycją. Potrzebne będzie również małe zaplecze gastronomiczne (ekspres do kawy, możliwość przygotowania herbaty, lodówka z napojami zimnymi), kasa fiskalna, terminal, jak również nagłośnienie oraz projektor, stanowisko archiwistyczne, a także kilka rozkładanych stolików, leżaki, krzesła i niewielki namiot. Projekt graficzny Book Trucka zrealizuje Karolina Maria Wiśniewska / love.gyyethy.com, która jest stałą graficzką związaną z Fundacją i specjalizuje się w niekonwencjonalnych projektach graficznych związanych z promocją czytelnictwa (eksperymentalny magazyn "Cegła".

 Aby zrealizować nasz projekt w zadowalającym kształcie, potrzebujemy zaplecza finansowego na zakup sprawnego busa z podwoziem oraz wykonanie części naczepy Book Trucka. Liczymy na współpracę z jedną z firm produkującą naczepy techniczne.

Niestety środki publiczne ze źródeł ministerialnych lub samorządowych są tutaj wyłączone, ze względu na niemożliwość finansowania środków trwałych, dlatego szanse upatrujemy w akcjach crowdfundingowych, pozyskiwaniu funduszy z 1% podatku, udział w konkursach na granty organizowanych przez prywatne podmioty. Pomysł na pewno będzie cieszył się dużym zainteresowaniem mediów, które chętnie promują oryginalne pomysły sprzyjające czytelnictwu i niekonwencjonalne akcje kulturalne. Dla powodzenia projektu niezbędne będzie pozyskanie medialnych patronatów, patronatów honorowych, sponsorów.

EKSPLOATACJA:
Planowany czas intensywnego korzystania z Book Trucka będzie obejmował okres ok. 8 miesięcy w ciągu roku, od wiosny do jesieni. Eksploatacja, ubezpieczenie i koszty związane z funkcjonowaniem Book Trucka będzie pokrywała Fundacja z wypracowanej działalności gospodarczej i grantów na działania kulturalne, szczególnie związane z promocją czytelnictwa.

-----------------------------------------------------------------------

Kontakt do nas: biuro@fundacja-karpowicz.org
Koordynator projektu: Karol Pęcherz
tel: 71 7142380
Dołącz się do wydarzenia na Facebooku:
Link: https://www.facebook.com/events/379283936078289/

 

ZACHĘCAMY DO WSPARCIA NASZEGO PROJEKTU! NAGRODY CZEKAJĄ!

Książki, które przekażemy na nagrody z naszej serii Tajne Komplety oraz gadżety:

 

 ZOBACZ KIM JESTEŚMY: