Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Magdalena Lubońska

Magdalena Lubońska

Wrocław

W tym projekcie chciałam uczestniczyć już dawno - jako licealistka. Wówczas nie było takiej propozycji na rynku i... nadal nie ma! Czy nie należy z tym czegoś zrobić? Moją misją jest wydobywanie na wierzch potencjału drzemiącego w ludzkich zasobach: cielesnych, umysłowych, duchowych (ku dobru!).
Zawodowo jestem doktorantką III roku, a prywatnie szczęśliwą żoną i mamą dwóch uroczych synów. Realizuję ten projekt badawczy w AWF we Wrocławiu i wyniki eksperymentu pedagogicznego upublicznię w mojej rozprawie doktorskiej (przewidywany koniec pracy nad nią: czerwiec 2021 roku).

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1250 PLN z 20000 PLN

19 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

6%

Model finansowania: "bierzesz ile zbierzesz". Twórca Projektu otrzyma wszystkie środki, które zostaną wpłacone, bez względu na osiągnięcie kwoty minimalnej. Projekt kończy się 31.01.2020.

Projekt edukacyjny MlodeTalenty.online

O projekcie

 

MlodeTalenty.online to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu, znajdujących się na etapie rozeznawania swojej drogi zawodowej oraz zadających sobie pytania o własną tożsamość i rolę do odegrania w świecie. W pierwszym roku trwania projektu treści będą się ujawniały wyłącznie w wersji elektronicznej – na portalu www.mlodetalenty.online. W tym okresie zostaną przeprowadzone badania naukowe mające na celu wyjaśnienie zależności między sposobem przekazywania wzorów kultury cielesnej a poczuciem sensowności ciała uczniów szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Owo postępowanie pozwoli ocenić realny potencjał pedagogiki medialnej. Wyniki badań mogą posłużyć jako zachęta dla metodyków do włączenia edukacji medialnej do programów nauczania lub wskazówka dla nauczycieli do wykorzystania pomysłów, które okazały się skuteczne w przekazie medialnym MlodeTalenty.online.


Czym jest projekt MlodeTalenty.online dla uczniów?

Zdanie socjologa Znanieckiego "Najwyższym dobrem jest najwyższy możliwy rozwój jednostki" przyświeca projektowi od samego początku. Nasza inicjatywa edukacyjna ma w założeniu pomóc uczniom dostrzec własne zdolności i zauważyć niedostatki, co w kolejności powinno zaważyć na samopoznaniu i obraniu właściwej dla siebie drogi zawodowej i społecznej.

Przede wszystkim projekt MlodeTalenty.online jest szansą na zaprezentowanie posiadanych talentów, a także na zwiększenie motywacji w dążeniu do celu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu mogą dzielić się swoimi osiągnięciami, co miejmy nadzieję, spowoduje chęć doskonalenia się również u tych jednostek, które dotychczas nie były zainteresowane samorozwojem. W cyklu odcinków "Na ratunek Ikarowi" zostaną podjęte tematy dotyczące tego, jak rozpoznać talent, ale także zostanie przekazana konkretna wiedza dla osób uprawiających jakąś formę aktywności, np. jak kształtować swoją sprawność, aby nie doszło do kontuzji. Poprzez przykłady z życia sportowców będziemy również mówić o wartościach, które teraz, po latach doświadczeń, dawni mistrzowie uważają za najbardziej priorytetowe. Odcinki będą więc miały charakter umoralniający, nie tylko więc osoby związane ze sportem zachęcamy do śledzenia odcinków.

Czy uczniowie uzdolnieni muzycznie bądź matematycznie mogą skorzystać z portalu? Oczywiście! Zachęcamy do przesyłania nagrań głosowych uczniów, którzy grają na instrumentach, śpiewają bądź recytują wiersze. Niech ich talent wybrzmi na portalu! Szukamy Specjalistów, którzy zajmą się recenzowaniem nagrań, dlatego między innymi potrzebujemy wsparcia finansowego, aby zapewnić wszechstronny rozwój uczniom. Ścisłowców również pragniemy wyróżniać na portalu - liczymy na współpracę pomiędzy placówkami oświaty w celu wyłonienia osób, które w danym miesiącu trwania projektu osiągnęły sukces w swojej dziedzinie.

Co więcej? Poniżej przedstawiam najważniejsze składowe projektu:

Słowo od Redakcji – kilka zdań dotyczących tematu numeru, umieszczonych na okładce dzieł sztuki, a także zwrócenie uwagi na najciekawsze elementy w danym numerze.
Ku rozwojowi – atrakcje, wydarzenia, warsztaty naukowe dopasowane do docelowej grupy odbiorców.
Młode Talenty – publikacja przesłanych przez uczniów talentów (podkreślę: talentów wszelakich, chociażby zdjęcia zrobionej przez siebie maskotki bądź biżuterii, co jest przejawem aktywności twórczej ucznia), publikacja wybranych tekstów prozatorskich i poetyckich danego miesiąca wraz z oceną kształtującą Specjalisty, a także lista wyróżnionych przez portal ścisłowców oraz sportowców za osiągnięcia dokonane w bieżącym miesiącu.
Na ratunek Ikarowi – cykl odcinków z udziałem profesorów AWF we Wrocławiu o wychowaniu do wartości ciała.
Co mi w duszy gra? – cykl odcinków wyselekcjonowanych z portalu www.2ryby.pl o rozwoju duchowym człowieka.
Społecznik miesiąca – artykuł o akcji charytatywnej bądź wywiad z uczniem lub uczennicą, którzy w danym miesiącu wyróżnili się działaniem na rzecz dobra drugiej osoby.
Spotted: komunikacja międzyszkolna – krótkie pozdrowienia dla znajomych i nauczycieli w formie dowolnej, życzenia urodzinowe bądź okolicznościowe.
Obrazki z życia licealisty – powieść w odcinkach mająca wydźwięk umoralniający, dotycząca współczesnych bolączek nastoletniego wieku.

.

Nasz zespół wciąż się rozbudowuje. Większość osób udziela się w projekcie na zasadzie pro publico bono, jednak nie można tego wymagać w przypadku osób recenzujących prace konkursowe, gdyż to zakłada większy nakład pracy niż jednorazową pomoc. Najpilniejszą potrzebą jest znalezienie odpowiednich Specjalistów do recenzowania prac plastycznych oraz nagrań głosowych, a także choćby minimalna zachęta w postaci 200 zł za uzyskanie pierwszego miejsca dla uczniów w dwóch kategoriach konkursowych. 

 

Wraz ze wzrostem zainteresowania projektem wśród młodzieży, będziemy potrzebować coraz większych środków, by opłacić honoraria i nagrody, ale póki co będę ogromnie wdzięczna za każdą kwotę ofiarowaną dla dobra dorastającej młodzieży, aby marzenie sprzed lat wreszcie się ziściło.

Polecam śledzić profil facebookowy @MlodeTalenty.online oraz portal www.mlodetalenty.online, gdzie będą umieszczane aktualności.

 

Kontakt do mnie:

magdalena.maria.lubonska@gmail.com

https://www.facebook.com/mlodetalenty.online

Model finansowania: "bierzesz ile zbierzesz"

Twórca Projektu otrzyma wszystkie środki, które zostaną wpłacone, bez względu na osiągnięcie kwoty minimalnej. Projekt kończy się 31.01.2020 22:10