Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Poznań

Misją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest:
- działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn
- zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć
- przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
- upowszechnianie wiedzy na temat praw kobiet
- propagowanie myśli feministycznej i wzmacnianie kobiet
poprzez działania społeczne, nawiązywanie partnerstw na szczeblu lokalnym, rzecznictwo i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw i szans kobiet.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1556 PLN z 1500 PLN

31 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

103%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 04.03.2015.

Poznańska Manifa 2015

O projekcie

 

8 marca, jak co roku, w Poznaniu odbędzie się Manifa. Tym razem podejmujemy temat alimentów, a przede wszystkim ich niepłacenia oraz nieskutecznej polityki rozwiązywania tej kwestii.

Wesprzyjcie nas w organizacji poznańskiej Manify i nagłośnienia tematu niepłacenia alimentów! Manifa to nie tylko marsz – to także odczyty przybliżające problematykę głównego zagadnienia, a także zin zawierający teksty, komiksy i grafiki – zarówno stworzone przez nas, jak i przez inne osoby chętne, by włączyć się w jego redakcję. To także promocja wydarzenia i zaznajamianie ludzi z danym tematem.

            Na to wszystko (druk zina, plakatów, oprawę marszu) potrzebne nam są fundusze. Jeśli zależy Wam, żeby Manifa stała się widzialna i słyszalna, żeby społeczeństwo (a może i władze?) zainteresowało się problemem niepłaconych alimentów, wesprzyjcie nas. Zmieniajcie z nami rzeczywistość!

 

 

W tym roku poznańska Manifa przejdzie pod hasłem "Dość przekrętów w sprawie alimentów!" Chcemy wyrazić nasz głęboki sprzeciw wobec faktu, że w Polsce kobiety w różnym wieku wciążborykają się z problemem nieściągalności alimentów na dzieci. Oburza nas to, że aż 250 tys. ojców nie dokłada się do utrzymania swoich dzieci, co daje tyle samo matek pozostawionych samych sobie, często w skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej oraz prawie milion poszkodowanych dzieci (dane: Fundacja MaMa). Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Polsce udaje się ściągnąć zaledwie 7,9 proc. długów alimentacyjnych (stan z sierpnia 2014).

Polscy dłużnicy alimentacyjni zalegają obecnie na kwotę ponad 4,6 mld złotych.

Zapomina się o tym, że celowe niepłacenie alimentów to przejaw przemocy ekonomicznej. W naszym kraju wciąż obarcza się kobiety o wiele większą odpowiedzialnością za wychowywanie dzieci, a mężczyzn łatwo usprawiedliwia się z nieuczestniczenia w życiu rodzinnym. Nie wymaga się od nich, aby byli aktywnymi i zaangażowanymi w opiekę nad dziećmi ojcami, ponieważ wciąż pokutuje przekonanie, że stworzeni są do innych ról niż kobiety. "Cwaniacy alimentacyjni" wspierani są często przez znajomych, przyjaciół, rodzinę a nawet instytucje, których działania w obszarze ściągalności alimentów bywają nieskutecznie z powodu opieszałości odpowiednich organów lub braku rozwiązań prawnych. Uchylanie się od płacenia alimentów nie jest piętnowane, ale wręcz (w niektórych środowiskach) uważane za przejaw sprytu i przedsiębiorczości. Fora dla ojców pełne są porad w stylu: jak szybko przepisać majątek na osobę z rodziny albo ukryć czy zaniżyć dochody, aby uniknąć płacenia alimentów.

Co więcej, problem niepłacenia alimentów nie dotyczy tylko - jak się powszechnie uważa - mężczyzn mało zarabiających lub bez pracy. Bardzo często unikają płacenia również ojcowie świetnie zarabiający, prawnicy, politycy, osoby z pierwszych stron gazet. I wciąż uchodzi im to na sucho!

Apelujemy do ojców, aby zaczęli poczuwać się do odpowiedzialności za dzieci, które sami spłodzili i mają w związku z tym obowiązek wychować je oraz utrzymać w takim samym stopniu jak matki! Apelujemy do wszystkich, aby zaczęli piętnować unikanie płacenia alimentów, ponieważ jest to po prostu przestępstwo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media o Twoim projekcie:

Dość przekrętów w sprawie alimentów

poznan.gazeta.pl | 2015-03-03

8 marca o godz. 12 spod Starego Browaru wyruszy Manifa. Hasło tegorocznego marszu: "Dość przekrętów w sprawie alimentów".

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 04.03.2015 17:05