Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja Energetyk

Fundacja Energetyk

Trzebinia

Fundacja "Energetyk" ustanowiona aktem notarialnym z dnia 3 listopada 1999 r- Kancelaria Notarialna w Chrzanowie .
Zarejestrowana: w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy dnia 12 kwietnia 2000r. Nr Księgi Rejestrowej 5931
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 12 kwietnia 2001r. Nr Księgi Rejestrowej 1029/1/325
Nr KRS - 0000006767
Organ sprawujący nadzór : Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
Z dniem 20.09.2004r. uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego .
Celem Fundacji jest : nieodpłatna i odpłatna działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności dotycząca:
1. ochrony i promocji zdrowia
2. kultury i sportu
3. edukacji

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1008 PLN z 1000 PLN

24 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

100%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 02.06.2015.

Latolimpiada- Turniej Sportowy dla Dzieci

RobertSzatecki
RobertSzatecki
Wsparł także 7 innych projektów
gscibisz
gscibisz
Wsparł także 5 innych projektów
Piotr Suchenia
Piotr Suchenia
Wsparł także 3 innych projektów
SabinaG
SabinaG
Wsparł także 1 innych projektów
adam czaplarski
adam czaplarski
Wsparł także 70 innych projektów
A.KUKU
A.KUKU
Wsparł także 1 innych projektów
Kasia Ostrowska
Kasia Ostrowska
Wsparł także 1 innych projektów

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 02.06.2015 18:06