Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2020 POWROTY

Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2020 POWROTY

Poznań, Polska

XI edycja Nowej Siły Kuratorskiej to kolejna odsłona jedynego w Polsce festiwalu debiutujących kuratorów sztuk performatywnych.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

6180 PLN z 6000 PLN

126 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

103%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 14.04.2016.

Nowa Siła Kuratorska 2016

O projekcie

 

Nowa Siła Kuratorska 2016 to ósma już edycja festiwalu opartego na współpracy twórców i młodych kuratorów, którego formuła polega na produkcji oraz prezentacji interdyscyplinarnych projektów kuratorskich skoncentrowanych glównie na współczesnym teatrze i performansie, a także na community art, sztukach wizualnych oraz fotografii dokumentalnej i filmie. 

Jako młodzi kuratorzy chcemy zmierzyć się z nowym sposobem programowania wydarzeń kulturalnych, pomóc zadebiutować młodym poznańskim artystom oraz stworzyć artystyczny festiwal studencki dedykowany szerokiemu gronu odbiorców. Aby Festiwal mógł się odbyć potrzebujemy Twojego wsparcia. Zbieramy fundusze, aby móc zorganizować sześć projektów kuratorskich. Zostaną one przeznaczone na zorganizowanie: 2 spektakli, 3 wernisaży, 7 wykładów, 3 koncertów. Ponadto w planach mamy pokazy filmowe, warsztaty, instalacje artystyczne, performanse i panele dyskusyjne.

Wszystkie nasze wydarzenia festiwalowe są darmowe, ponieważ tworząc ten Festiwal, chcemy dotrzeć do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców – nie tylko do osób interesujących się sztuką, ale także do tych, którzy do tej pory często byli wykluczeni z uczestnictwa w kulturze.

Festiwal będzie trwał cały maj i będzie się składać z 6 projektów, z których każdy, poprzez interdyscyplinarne działania, bada i komentuje różne zagadnienia dotyczące teatru i kultury.

Zapraszamy do śledzenia naszych kont na Facebooku oraz Instagramie. 

W ramach tegorocznej edycji zrealizujemy sześć projektów:

 

 

 

Postanowiliśmy zająć się krytyczną analizą wczesnych dzieł Warlikowskiego, zrealizowanych w Teatrze Nowym w Poznaniu – Trucizną teatru (1993), Roberto Zucco (1995) i Zimową opowieścią (1997). Bez znajomości poznańskich spektakli niemożliwy jest całościowy ogląd twórczości artysty. Nasz projekt pozwoli na jej zreinterpretowanie, a co za tym idzie, wzbogacenie i dopełnienie stanu wiedzy o teatrze Warlikowskiego i o teatrze współczesnym w ogóle. Jednak do badań nad teatrem nie posłużymy się narzędziami stricte teatralnymi, ale wykorzystamy także zasoby sztuk wizualnych – tak silnie obecnych w twórczości Warlikowskiego. Pozwoli nam to na ukazanie problemu z innej perspektywy. W ramach projektu zorganizujemy: wystawę teatraliów – ze zdjęciami Stefana Okołowicza, projekcję archiwalnego spektaklu Warlikowskiego, panel dyskusyjny ze znawcami teatru – prof. Dobrochną Ratajczakową, prof. Ewą Guderian-Czaplińską, dr. Tomaszem Kowalskim oraz dr. Piotrem Gruszczyńskim – a ponadto wydamy katalog poświęcony poznańskiej twórczości reżysera.

 

 

 

Projekt: Droga to próba skonfrontowania motywu drogi poprzez dwa różne media: teatr i film. Wszystkie wydarzenia odbędą się na Stacji Szamocin i skupiają się wokół tematu kresów zachodnich oraz przenikania się kultur. Nasz projekt zwraca na to uwagę poprzez zaprezentowanie szerszej publiczności książki Armina Müllera Lalkarz König i ja. Powrót na Dolny Śląsk. Wobec tego do projektu zostało zaangażowane Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Proponujemy także wykład o motywie drogi w historii teatru. Projekt ten zakłada integrację środowiska akademickiego z mieszkańcami Szamocina, okolicznych szkół i szamocińskiego i poznańskiego Domu Dziecka. Ważnym wydarzeniem ma być integracyjne ognisko podczas, którego odbywać się będzie projekcja filmowa.

 

 

 

Punktem wyjścia przy tworzeniu tego projektu było przekonanie o braku należytej animacji kulturalnej w systemie nauczania. Chcemy poszerzyć świadomość potrzeby rozwijana tej dziedziny i wdrażania jej w procesy edukacji. Dodatkowo, poprzez zaproszenie do udziału młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieży z rodzin nienormatywnych, jak i normatywnych będziemy starali się zintegrować różne środowiska, poprzez realizację warsztatowego spektaklu teatralnego, prowadzonego przez pedagoga teatru. Zależy nam na promowaniu idei pedagogiki teatru, dlatego nasz projekt kierujemy także do studentów, nauczycieli, animatorów oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ta formą edukacji.

 

 

 

Projekt ma na celu przybliżenie odbiorcom dziedziny, jaką jest charakteryzacja teatralna i ukazanie jak ważną, choć często niedocenianą, jest praca charakteryzatora. Praca charakteryzatora jest istotnym elementem, przygotowującym wizualnie aktora do odegrania roli. W projekcie przybliżona zostanie praca specjalistów zajmujących się teatralnym wizażem. W projekcie CHARAKTERYzacje chcemy zorganizować cykl wydarzeń – warsztaty z charakteryzacji oraz wernisaż ukazujący efekty pracy podczas warsztatu.

  

 

 

Klub Festiwalu Nowa Siła Kuratorska (NSKLUB) będzie składał się z interdyscyplinarnych wydarzeń, zestawiających dwie płaszczyzny: akademicko-merytoryczna z rozrywkową. Punktem wyjścia dla naszej pracy jest stworzenie projektu, który nie rezygnując z ambicji artystycznych koncentrować się będzie wokół nieformalnych spotkań. „Wieczorne” spotkania NSKLUB będą swoistymi odpowiedziami/przedłużeniami pozostałych „dziennych” wydarzeń Festiwalu. Klub NSK powstał z myślą o pozostałych projektach Nowej Siły Kuratorskiej, składającej się z kilku samodzielnych programów kuratorskich. Klub jest odpowiedzią, reakcją, dopełnieniem, komentarzem, przedłużeniem wydarzeń festiwalowych. Stwarza niestandardową przestrzeń do nieformalnej i zaangażowanej dyskusji, na którą zazwyczaj nie ma miejsca podczas projektów akademickich.

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 14.04.2016 16:04