Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

jspychalski

jspychalski

Łódź, Polska

Nazywam się Jakub Spychalski. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Administracja Uniwersytetu Łódzkiego, a także na Wydziale Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Aktualnie doktoryzuję się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Temat mojej rozprawy to \"Polska polityka zagraniczna wobec Ukrainy\". Dlatego też pomysł na konferencję naukową. Będę zobowiązany gdy Państwo zdecydujecie się wesprzeć mój projekt. Pozdrawiam

Napisz wiadomość do Projektodawcy

101 PLN z 5500 PLN

2 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 17.03.2016.

Konferencja Naukowa. Polska - Ukraina.

O projekcie

 

 

Konferencja naukowa

Polska -  Ukraina

Złoty klucz do Europy

 

Cel projektu:

Celem zorganizowania konferecji naukowej Polska - Ukraina, Złoty klucz do Europy jest dyskusja naukowców z ośrodków akademickich uczelni wyższych z Polski oraz Ukrainy na temat przyszłości obu państw, ich roli  w Europie oraz współpracy.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązywania Sporów i Mediacji przy współpracy Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim.

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązywania Sporów i Mediacji skupia osoby należące do środowisk akademickich, które jednocześnie są mediatorami. Działa na rzecz wspierania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz na rzecz rozwoju kultury i świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Budżet projektu:

całkowity budżet projektu to 5500 zł na co składają się:

koszty związane z przygotowaniem konferencji, obsługą uczestników - 1200 zł

koszty związane z przygotowaniem materiałów reklamowych, pismienniczych -   800 zł

koszt publikacji książki z materiałami reklamowymi i jej rozesłania do Donatorów oraz ośrodków akademickich w Polsce i na Ukrainie - 3500 zł

 

Kolejne cele akcji:

Planowana konferencja naukowa w załozeniu ma przeistoczyć się w cykliczne spotkania naukowców z polskich ośrodków akademickich z naukowcami i innymi osobami z państw sąsiadujących z naszym krajem.

Organizatorzy pragną rozmawiać z każdym dla którego rozwój Państw Centralnej i Wschodniej Europy jest rzeczą kluczową, jak również odnalezienie roli tych państw w zjednoczonej Europie.

 

Założenia konferencji:

Konferencja jest inicjatywą oddolną. Obywatele jako suweren mają prawo do dyskusji o przeszłości ale też i o swojej przyszłości.  Zaproszenie szerokiego grona osób do dyskusji ma na celu zebranie jak najbardziej rzetelnego materiału, co umożliwi później bazę do dalszych badań.  Dzięki umiędzynarodowieniu konferencji możliwe poznanie spojrzenia na proponowany temat konferencji z dwóch stron. Szerokie spektrum uczestniczących osób, czyli zarówno studentów, doktorantów , pracowników jak i przedstawicieli organizacji społecznych, oraz innych osób chcących uczestniczyć w dyskusji.

 

Dlaczego crowfunding:

Jestem pewien, że mój projekt może zostać osiągnięty, a Ty w bardzo dużym stopniu przyczynisz się do jego realizacji.  Liczy się każda pojedyncza złotówka, nawet najmniejsze wsparcie mojego projektu. Inwestując w mój pomysł, wspieracie Państwo rozwój polskiej nauki a także aktywnie uczestniczycie w rodzącym się dialogu Polski z siąsiadem. Dzięki ofiarności i Państwa wsparciu mozliwe będzie zaproszenie naukowców z innego kraju, rozmowa z nimi a także wypracowanie wspólnego stanwiska. Sukces konferencji naukowej, to tak naprawdę sukces nas wszystkich. Wydanie książki pokonferencyjnej z materiałami, referatami jest wręcz kluczowe dla projektu. Jej celem jest nie tylko prezentacja  pogladów na dany temat, ale także moze mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego Państwa.

Termin relizacji:

maj - czerwiec 2016 r.

1.    

 Kontakt:

mail  - stowarzyszenie@crsim.eu

telefon - +48 514 145 257

znajdź nas na Facebooku:  https://www.facebook.com/Konferencja-naukowa-Polska-Ukraina-Z%C5%82oty-klucz-do-Europy-1712948022282262/?ref=hl

 

 

Dziękuję za wsparcie i zapraszam do udziału w moim projekcie.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 17.03.2016 18:06