Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja PROMITIS

Fundacja PROMITIS

Warszawa

Fundacja PROMITIS powstała, by nieść wszechstronną i profesjonalną pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom, propagować kompleksowe podejście do terapii oraz szerzyć wiedzę na temat całościowych zaburzeń rozwoju.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

612 PLN z 25000 PLN

17 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 25.10.2014.

Projekt przedszkole - zmień kierunek myślenia!

O projekcie

Daj dzieciom ze spektrum autyzmu szansę na lepszą przyszłość – zaangażuj się i pomóż nam otworzyć przedszkole terapeutyczne.

Zaburzenia autystyczne diagnozuje się u dzieci coraz częściej. Istnieje sporo miejsc oferujących specjalistyczną pomoc dzieciom i wsparcie dla rodziców, ale wciąż jest ich za mało.

W związku z tym chcielibyśmy stworzyć przedszkole, aby zwiększyć dostępność terapii i wiedzy na temat autyzmu wśród społeczeństwa.

Czy wiesz, że autyzm to jeden z najpoważniejszych zdrowotnych problemów cywilizacyjnych świata?

Jak pokazują badania, autyzm i całościowe zaburzenia rozwoju mogą stać się jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci. W krajach zachodnich zaburzenia autystyczne o różnym nasileniu diagnozowane są średnio u jednego na 80 dzieci. To znacznie więcej niż jeszcze 20 lat temu – eksperci mówią o globalnym kryzysie.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym. Nieprawidłowości rozwoju widoczne są w tak ważnych sferach jak język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy oraz ruchowy. Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia jest specyficzny u poszczególnych dzieci.

Wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu tych umiejętności dziecka, których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz jego funkcjonowanie w codziennym życiu.

W przedszkolu terapeutycznym kładzie się szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć. Stracony czas jest trudny do nadrobienia.

Chodzi o maksymalnie efektywne wykorzystanie okresu, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

Jest to możliwie dzięki małym, maksymalnie czteroosobowym grupom. Mała grupa pozwala na indywidualne podejście do każdego z dzieci, umożliwia również modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości, co bardzo często jest niemożliwe w grupie integracyjnej.

Mała grupa to eliminowanie bodźców, które często wzmacniają ograniczenia naszych dzieci. Sale i pomoce są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z autyzmem. Rodzice mają możliwość wspierania terapii swoich pociech. Mogą korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń.

Celem przedszkola terapeutycznego jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej. Wraz z postępami w terapii, wspólnie z rodzicami, podejmuje się decyzję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w większej grupie.

Otworzenie przedszkola wiąże się z dużymi początkowymi nakładami finansowymi. Lokal trzeba dostosować do potrzeb dzieci, wyremontować, zakupić certyfikowane meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Musi on spełniać wszelkie wymogi sanepidu i straży pożarnej.

Przedszkole może uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy, natomiast do tego czasu musi finansować się samo.

Wspierając nasz projekt dajesz dzieciom szansę na lepszą przyszłość. Zaangażuj się, zmień kierunek myślenia.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi akcjami:

https://www.youtube.com/watch?v=HlkzgtXNjcc
http://panorama.tvp.pl/14638133/dzien-autyzmu
https://www.youtube.com/watch?v=yM1IM8JZm1c&list=HL1398800325&feature=mh_lolz
http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/454 632,autyzm-zmien-kierunek- myslenia.html

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas i naszym projekcie?

Napisz do mnie!

Joanna

pomagamy@autyzm.org.pl

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 25.10.2014 18:06