Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Tadeusz Papierzyński

Tadeusz Papierzyński

Istebna

Napisz wiadomość do Projektodawcy

10170 PLN z 7000 PLN

126 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

145%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.11.2014.

Wyślij Górali do Australii

O projekcie

 english version below

 

Grupa młodzieży realizująca swoje taneczne i muzyczne pasje folklorystyczne, skupiona wokół Zespołu Regionalnego "Istebna" z Istebnej została zaproszona przez Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii na wyjątkowe tournee do Australii!!

Wielki to dla nas zaszczyt, że nasz zespół został dostrzeżony w tak odległym zakątku świata. Nigdy nawet nie marzyliśmy, że dzięki temu, iż kochamy folklor, lubimy grać, śpiewać i tańczyć, będziemy mieli szansę swoje umiejętności zaprezentować tak daleko! No i przede wszystkim pokazywać i szerzyć polską kulturę nie tylko wśród Polonii, ale też pozostałych mieszkańców kontynentu australijskiego.

 

Organizatorzy mocno się zaangażowali i przygotowują pełną trasę koncertową całym wschodnim wybrzeżem. Weźmiemy udział w dwóch największych imprezach polonijnych w Australii. W jubileuszowym dziesiątym Polish Festival na Federation Square w Melbourne oraz również dziesiątym Polish Christmas Festival w Sydney. Oprócz tego w planie są koncerty w ośrodkach polonijnych w Rowville, Albion, Geelong, Tamborine, Milton, Marayong, Bankstown, Ashfield, Newcastle, Wollongong, a także w Ambasadzie RP w Canberze.

Łącznie 15 koncertów oraz około 5 tys km do pokonania autokarem. Wylot zaplanowany jest na 10 listopada, zaś wrócimy 10 grudnia. Będziemy więc tańczyć i śpiewać w Australii równy miesiąc!

 

FINANSE:

Z naszego zespołu w wyprawie mogą wziąć udział 22 osoby. My musimy pokryć koszty przelotów, ubezpieczenia, dojazdu do lotniska i inne koszty organizacyjne tutaj w Polsce. Daje to kwotę prawie 100 tys zł.

Koszty, które musimy ponieść to: 

  • 88 550,00 zł - bilety lotnicze + opłaty za wystawienie biletów
  • 3000,00 zł - koszt dojazdu pociągami w dniu 10.11 na trasie Wisła - Katowice, Katowice - Warszawa oraz w dniu 10.12 na trasie Warszawa - Bielsko-Biała
  • 2600,00 zł - ubezpieczenie
  • 2000,00 zł - upominki i materiały promocyjne
  • 1500,00 zł - koszty tłumaczeń, natariusza, drukowania, opłaty pocztowe, itp.

 

Strona australijska zapewnia nam pobyt na miejscu, a więc noclegi, wyżywienie, transport po kraju, a także stronę organizacyjną koncertów, czyli wynajem sal, nagłośnienia, marketing, promocję, itp. Przypuszczamy, że jest to conajmniej drugie 100 tys zł. To jednak już w gestii organizatorów, którzy mocno się zaangażowali w przygotowanie koncertów i jak najlepszych warunków do naszych prezentacji.

Dla nas, w większości młodzieży uczącej się, pokrycie we własnym zakresie całości kosztów jest niemożliwe. Od kilku miesięcy każdy oprócz uczestnictwa w próbach i przygotowaniu programu koncertów, wolny czas poświęcał na zebranie potrzebnej kwoty. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu udało się bardzo dużo, wciąż jednak około 10 tys. zł nam brakuje. 

Stąd prośba do Was o wsparcie! Jeśli nie bezinteresowne, to chcielibyśmy zaoferować mnóstwo ciekawych pamiątek związanych z zespołem, bądź samą Australią. Pomóżcie nam zebrać choć 7 000,00 zł, a my pozostałe 3 000,00 zł spróbujemy raz jeszcze sami zorganizować. A najlepiej gdyby udało się zebrać całe brakujące 10 000,00 zł!! Wtedy będziemy mogli zabrać wszystko to, co niezbędne do najlepszego jak tylko potrafimy reprezentowania Polski, naszego wspaniałego folkloru, góralszczyzny, a w końcu naszej Istebnej!

Wierzymy, że mamy wielu fanów i znajomych, którzy znając nasze zaangażowanie i robotę, którą wykonujemy, zechcą nas wesprzeć w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia! Mamy dla Was wiele ciekawych nagród związanych z naszym zespołem lub Australią. Szczegóły po prawej stronie! A jeśli masz propozycję innej nagrody, pamiątki, którą moglibyśmy przywieźć Ci z Australii - napisz do nas: zespolistebna@gmail.com  

 

PATRONAT:

Honorowy patronat nad całością trasy koncertowej objął Ambasador RP w Australii - Paweł Milewski.

 

 

PARTNERZY MEDIALNI:

Partnerami medialnymi wyprawy są TVP Katowice, Radio Katowice i portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl  

  

KIM JESTEŚMY:

Nasz zespół to jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Koncertujemy już od 1901 roku! To już kolejne pokolenie górali z Trójwsi Beskidzkiej (Istebna, Jaworzynka i Koniaków) gra, tańczy i śpiewa, pielęgnując to co w kulturze górali śląskich najpiękniejsze! 

Zespół koncertował m.in. na dworze cesarza Franciszka Józefa w Wiedniu 1908 roku, na prezydenckich dożynkach w Spale przed Ignacym Mościckim w 1933, a w latach późniejszych m.in. przed prezydentem Lechem Wałęsą czy Bronisławem Komorowskim. 

Tak o naszym zespole wypowiadał sie Prezydent Bronisław Komorowski:

Nasz zespół wystąpił w scenach podwójnego wesela Marusi i Janka oraz Honoratki i Gustlika w ostatnim odcinku kultowego serialu "Czterej pancerni i pies", które to sceny w roku 1969 były kręcone w Gminie Istebna.

 

"Istebna" jest laureatem wielu prestiżowych nagród w konkursach i przeglądach folklorystycznych, w tym otrzymanego w roku 2011 na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk ówczesnego Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego Medalu im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej".

 

Zespół koncertował na scenach w wielu krajach europejskich, m.in. w Czechach, Słowacji, Niemczech, Anglii, Szkocji, Francji, Macedonii, Rumunii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Ukrainie, Rosji, we Włoszech, na Węgrzech czy w Turcji, a także w Algierii, Jordanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Mongolii czy trzykrotnie w Chinach.

Tutaj można nas posłuchać: 

A tutaj zobaczyć w pełnej krasie:

 

Więcej o naszym zespole jak i bieżące informacje o wyprawie na Facebooku:

 

W razie pytań napisz do nas: zespolistebna@gmail.com 

 

DZIĘKUJEMY !!!

 

 

 

A group of young people pursue their dancing and music folk passion - they are members of the Folk Ensemble “Istebna” from Istebna in south Poland and they have been invited by the Polish Culture Society in Victoria to take part in a tournee in Australia!

This is a great honor that our folk group has been spotted in Australia. We have never dreamt that our love to folklore, dancing and, singing will help us to show it in the corner of the world. We want to present our culture not only to  Polish people living in Australia but also to all Australians.

The organizers have got really involved and have been preparing a complete tour around the whole east coast. We will take part in two of the biggest events of Polonia in Australia; the Tenth Anniversary of the Polish Festival at Federation Square in Melbourne and also the Tenth Polish Christmas Festival in Sydney. In addition, the plan includes concerts in Polish communities in Rowville, Albion, Geelong, Tamborine, Milton, Marayong, Bankstown, Ashfield, Newcastle, Wollongong, as well as the Polish Embassy in Canberra

15 concerts and about 5 thousand miles by coach. Departure is scheduled for November 10, and we will return on December 10. So we'll be singing and dancing in Australia for the whole month! One month of showing our amazing culture.

 

FINANCE

22 people from our folk ensemble can take part in this expedition. We must pay for our plane tickets, and the road to the airport and the other organizational costs here in Poland. That gives almost PLN 100,000.00

The costs we have to cover:

  • PLN 88,550.00 - airline tickets - fees connected with tickets.
  • PLN 3000.00  - costs of  train tickets from Wisła to Warszawa and from Warszawa to Bielsko – Biała.
  • PLN 2600.00 - insurance costs.
  • PLN 2000.00 - gifts and promotional materials.
  • PLN 1500.00  - translation, natory, printing costs.

 

The organizers of concerts cover the costs of our stay there - lodging, meals, transportation during tournee and organizational costs of performances. We assume that it is be about PLN 100,000.00 as well. This is yet the responsibility of the organizers who got really involved in the concerts’ preparation and our presentation. 

For us - young students, it  is impossible to cover all the costs. For several months we’ve been collecting the money during the breaks from our rehearslas and meetings during which we practise the songs and dances we want to present in Australia. We did a lot,  but we still need PLN 10,000.00.

We have big a request to you.  If not disinterestedly,  we want to offer many gifts and souvenirs connected with our folk ensemble or with our journey to Australia. Help us to collect 7 000,00 PLN and 3 000,00 PLN we will try to get on our own. The best would be to collect all the money missing.  Then we would be able to take everything which is necessary to show Poland, our folklore and our village Istebna  in the best way.

We believe that we have a lot of fans and friends who know our  activity and would like to support us in financing the project. We have a lot of interesting awards connected with our Australian's dream  or gifts like CDs, DVDs, books even performances! If you have any other proposition of souvenir which we can bring to you from Australia write to us : zespolistebna@gmail.com

 

PATRONAGE: 

The honorary patronage of the whole tour took the Polish Ambassador in Australia - Paweł Milewski. 

MEDIA PARTNERS 

Media partners of the expedition are: TVP Katowice, Radio Katowice and Cieszyn Silesia portal www.ox.pl

 

 

WHO ARE WE?

The folk ensemble „Istebna” is probably the oldest Polish folk group, and one of the oldest in the world. Its history goes back to the year 1901 when the highlanders performed in front of the Austrian archduke Federik. Since that time it has been officially performing as the Folk Ensemble „Istebna”. The highlanders were invited to perform in front of the emperor - Franz Josef at the 60th anniversary of his reign. In 1933 the ensemble took part in a harvest holiday organized by the Polish president, Ignacy Mościcki. We danced also for other Polish presidents - Lech Walesa or Bronisław Komorowski.

Meeting with Polish president Bronislaw Komorowski. We received from him extra special prize:

The most touching moment for many of the former members was participation in the last episode of famous Polish TV series "Czterej pancerni i pies" ("Four tank-men and a dog") in which the group played significant role. The last episode was filmed in Istebna.

In the year 2009 the ensemble was awarded with Złote Serce Żywieckie (the Żywiec Golden Heart) - the highest prize in the Polish Highlanders' Folklore Festival and Brązowa Ciupaga (the Bronze Axe) on the International Festival of the Highland Folklore in Zakopane. In 2011 Grand Prix at the International Folk Meetings in Wisła. Beside these prizes, the ensemble got a special, the most valuable prize of Polish Minister of Culture, and also special prize of Polish President.

Our ensemble has taken part in many festivals in Poland and in other countries - England, Scotland, France, Austria, Italy, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Russia, Romania, Macedonia, Croatia, Germany, Hungary, Turkey, Bosna&Herzegovina, United Arab Emirates, Jordan, Algeria, Mongolia and in China (three times!). 

Here you can hear us: 

And here you can watch us:

More about our group you can find on our facebook fan page. Join us!

If you have some questions write us: zespolistebna@gmail.com 

THANK YOU !!!

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.11.2014 18:06