Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

skmpozezdrze

skmpozezdrze

Pozezdrze , Powiat Węgorzewski

Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich Dziewczyny znad Sapiny powstało w roku 2008 z inicjatywy aktywnych kobiet zamieszkujących Gminę Pozezdrze. Pomysłodawczynią i główną inicjatorką powstania Stowarzyszenia była i jest zresztą do chwili obecnej Prezes Pani Halina Półkośnik.
Głównym naszym celem jest rozwijanie aktywności społecznej, integracja wszystkich mieszkańców naszej Małej Ojczyzny niezależnie od wieku, pochodzenia czy przynależności do grupy etnicznej,organizujemy różne imprezy zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych mieszkańców naszego regionu.
Działalność prowadzimy nieodpłatnie, na realizację zadań pozyskujemy środki pisząc różne projekty, najczęściej do naszej Gminy oraz Powiatu Węgorzewskiego

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1100 PLN z 4000 PLN

18 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

27%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 03.10.2015.

Festiwal Lokalnych Smaków Gminy Pozezdrze

O projekcie

 

      O nas

     Stowarzyszenie Dziewczyny znad Sapiny funkcjonuje od 05 maja 2008 r. i skupia 30 aktywnych kobiet wiejskich. Założyło je 50  pań z obszaru gminy Pozezdrze.

Są to głównie gospodynie domowe w różnym wieku, w tym:gestorki bazy turystycznej, rolniczki, rencistki, emerytki oraz osoby bezrobotne. 

Kobiety działające w Stowarzyszeniu  rozwijają się pod względem merytorycznym w zakresie wzrostu ich kompetencji i wiedzy (udział w szkoleniach, warsztatach),  osobistego rozwoju duchowego i fizycznego, wzrostu poczucia wartości i przynależności społecznej. Natomiast środowisko, w którym działają w wyniku  ich aktywności zyskuje na rozwoju kultury i wiedzy, w tym  poznawaniu historii tego regionu, wzajemnej tolerancji i poszanowania osób z  różnym pochodzeniem i orientacją. Członkinie stowarzyszenia i ich pomysły z roku na rok zyskują na dynamice i różnorodności tematycznej podejmowanych inicjatyw oraz wartości społecznej.

      Dziewczyny znad Sapiny piszą projekty, które niestety nie zawsze przechodzą w konkursach, ale to ich nie zraża  i pomimo wszystko realizują swoje cele  w oparciu o pracę swoją oraz wolontariuszy i  parterów z różnych środowisk. Najczęściej jest to współpraca z sektorem publicznym i gospodarczym chociaż w dużej mierze włączają się również inne osoby ze środowiska artystycznego i kulturalnego nie tylko Regionu Warmii i Mazur ale również Polski .

Głównym celem projektu jest ochrona dawnych tradycji, obyczajów, zaprezentowanie oryginalnych receptur oraz możliwość degustacji tradycyjnych  potraw  mniejszości narodowych zamieszkujących naszą Małą Ojczyznę. Poza tym niezwykle ważnym aspektem jest ochrona dziedzictwa kulturowego narodowości licznie zamieszkującej obszar Warmii i Mazur: polskiej, ukraińskiej, litewskiej i niemieckiej. Realizacja tej inicjatywy przyczynia się również do niwelowania różnic społecznych, obyczajowych  oraz poziomu intelektualnego mieszkańców wsi. 

     Projekt pod nazwą "Festiwal Lokalnych Smaków Gminy Pozezdrze - wieczory tematyczne" polega na zorganizowaniu trzech wieczorów prezentujących kulturę tradycje mieszkańców Mazur narodowości litewskiej, mazurskiej oraz ukraińskiej. Umożliwia on poznawanie zarówno kultury, smaków  tradycyjnej kuchni wileńskiej, mazursko-niemieckiej jak i ukraińskiej. W ramach projektu nastąpi integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez realizację współnych celów. Niezmiernie ważnym  jest oddziaływanie długoterminowe tej inicjatywy z uwagi na  ochronę dziedzictwa kulturowego, kontynuację zwyczajów i obyczajów narodowych, zachowanie dóbr kultury, w tym rękodzieła i wyrobów ludowych tzw. spuścizny naszych dziadów, również integrację społeczną oraz wzajemny szacunek i poważanie.

Inicjatywa realizowana będzie w miesiącach październik- listopad 2015r. 

    W czasie  wieczorów, zaprezentowane zostaną: wystawy rękodzieła, publikacje, pamiątki rodzinne oraz przekazy słowne prezentowne przez znawców poszczególnych kultur i narodowości; odbędzie się prezentacja filmów, reportaży i starych zdjęć. Wystawy zostaną przygotowane przy pomocy pracowników  i pod patronatem Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

A oto wiceprezes Stowarzyszenia - Urszula Kałębasiak, na tle wystawy rękodzieła.

Wystawa fotograficzna.

Prezes Stowarzyszenia - Halina Półkośnik (od lewej) z drugą również utalentowaną członkinią : Irenką Pyśk.

Zbiory z naszych regionów.

W części artystycznej występują chóry i zespoły śpiewacze reprezentujące kulturę danej narodowości. Odbywa się również  wspólne śpiewnie z  przybyłymi gośćmi.

Członkinie Stowarzyszenia przygotują potrawy regionalne według starych, tradycyjnych przepisów pozyskanych z różnych źródeł. 

     Dodatkowym elementem tegorocznych "Wieczorów" będą upieczone według starych przepisów "Pierniki Mazurskie",  które Stowarzyszenie będzie promowało jako produkt regionalny.

     Drugim dodatkowym elementem będzie opracowany i wydany kalendarz z najciekawszymi przepisami kuchni litewskiej, mazurskiej oraz  ukraińskiej.

    Przepisy te wyłonione zostaną w przeprowadzonych konkursach kulinarnych podczas poszczególnych wieczorów .

      Właśnie na te dodatkowe atrakcje wieczorów Stowarzyszenie pragnie pozyskać fundusze .

Wieczory tematyczne planowane są w następujących terminach:

- wieczór posko-wileński   w dniu  24.10.2015r.;

- wieczór mazursko-niemiecki  w dniu 14.11.2015r.;

- wieczór ukraiński   w dniu 28.11.2015r.

   Należy zaznaczyć, iż "Festiwal Lokalnych Smaków Gminy Pozezdrze- wieczory tematyczne" odbywa się już cyklicznie od 2010 roku. Do roku 2014 impreza odbywała się na terenie Gminy Pozezdrze w miejscowości Stręgielek w gospodarstwie agroturystycznym u Państwa Drożdż. Ze względu jednak  na coraz większą liczbę uczestników w/w miejsce stało się za małe. Postanowiono więc, aby w roku bieżącym,  wieczory przenieść do Pozezdrza  użyczając 2 sale, salę gimnastyczną oraz korytarz w tutejszym Zespole Szkół.

    Od roku 2013 Stowarzyszenie  na wieczory tematyzne zaprasza ciekawych gości. Byli to między innymi:  Panie Katarzyna Enerlich - pisarka.

W 2014 roku na wieczorach tematycznych gościliśmy panią Magdalenę Środę- filozof i publicystę oraz  dziennikarkę telewizyjną Panią  Kingę Rusin.

oraz  Panowie: Waldemar Mierzwa - znawca przepisów  kuchni mazurskiej Ryszard Karuzo - znawca regionu oraz autor przewodników turystycznych oraz   Robert Reszka- właścicel portalu Kocham Mazury. 

Bezcenne są też bezpośrednie spotkania gości ze starszymi , doświadczonymi przez życie mieszkańcami poszczególnych mniejszości  , którzy przekazują swoje osobiste wspomnienia  opowiadają  własne ciekawe historie .

     Widzimy, że nasza działalność daje dobre efekty, bowiem z roku na rok Festiwal   odwiedza znacznie więcej  gości. W roku 2014 odwiedziło nas ponad 400 osób, dlatego też w bieżącej edycji chciałybyśmy wprowadzić coś nowego, aby nasz Festiwal stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Do tego niezbędne byłyby dodatkowe pieniążki.

Budżet

Całkowity budżet projektu to conajmniej 9.200,00 zł.

Należy zaznaczyć, iż  Stowarzyszenie   pozyskało  część funduszy z innych źródeł:
5 200 zł.

Kwota 3 000,00 zł. zostanie przeznaczona na zakup produktów do przygotowania 300 porcji na  trzy wieczory tematyczne  : wileński, mazursko-niemiecki oraz ukraiński.

Kwota 2 200,00 zł. , to wkład wolontariacki członkiń Stowarzyszenia w tym:

- przygotowanie pomieszczeń na trzy  wieczory,

- przygotowanie potraw, przygotowanie dokumentacji fotograficznej

- przygotowanie  wzorów plakatów i ulotek oraz ich druk;

- przygotowanie trzech  wystaw na wieczory: wileński, mazurski i ukraiński,

- przygotowanie wzoru matrycy do wypieku produktu regionalnego,

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania plakatów, ulotek

  promujących Festiwal.

W ramach wolontariatu zostanie dokonana, przez członkinię Stowarzyszenia    obsługa finansowo- księgowa  i rozliczenie  całego projektu.

Dlaczego crowdfunding?

Jak wspomniałyśmy wcześniej Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich Dziewczyny znad Sapiny prowadzi swoją dzialalność nieodpłatnie,  finansuje ją głównie  ze składek czlonkowskich oraz niewielkich dawrowizn.  Na większe zadania, takie jak między innymi właśnie Festiwal pozyskuje fundusze pisząc projekty do lokalnych samorządów, które nie zawsze finansują w całości zadania, dlatego też poszukujemy innych form pozyskiwania środków. Właśnie dlatego tym razem, po raz pierwszy  chciałybyśmy pozyskać dodatkowe pieniądze pisząc projekt do polakpotrafi.pl i poddać społecznej ocenie nasz projekt. Wierzymy, iż przypadnie on darczyńcom do serca, a może uda nam się pozyskać również i sponsorów? Fakt, że "Festiwal Smaków Lokalnych Gminy Pozezdrze - wieczory tematyczne" istnieje już od sześciu lat,  wciąż staramy się, aby był on coraz bardziej ciekawy i rozpoznawalny, dlatego też w obecnej edycji staramy się pozyskać środki na produkt regionalny jakim będą, dzięki wsparciu darczyńców, "Pierniki Mazurskie", możliwość nagrodzenia laureatów  przeprowadzych podczas każdego wieczoru konkursów kulinarnych na najbardziej orginalną potrawę regionalną oraz  kalendarz promujący ciekawe receptury tradycyjnej kuchni litewskiej, mazurskiej czy ukraińskiej.

Wierzymy, iż dzięki wsparciu darczyńców nasze spotkania  będą jeszcze ciekawsze i lepiej promować nasz region.

 Wszystkie środki przeznaczone będą  na następujące  cele:

1). przygotowanie i promocję   "Piernika Mazurskiego"  100 szt.  -    1.000,00 zł.

2.) zakup 9 nagród przyznanych w konkursach kulinarnych  realizowanych 

    podczas  każdego z wieczorów - 3 nagrody na każdy z wieczorów za zajęcie I, II i III

    miejsca ogólna  kwota przeznaczona na  nagrody to                         -  1.200,00 zł.


3). opracowanie, przygotowanie, druk kalendarzy  200 szt.         -      1.800,00 zł.

 Adresatami naszego projektu są oprócz mieszkańców Gminy Pozezdrze i okolicznych gmin również goście i turyści odwiedzający nasz teren, członkowie innych organizacji pozarządowych promujących zasoby kulturowe czy przedstawiciele samorządu terytorialnego.

    Również  promocja Festiwalu daje pozytywne rezultaty bowiem przez  portale społecznościowe jak np. facebook czy nasza klasa, gdzie mamy własne profile, przez profile naszych partnerów oraz przyjaciół o tym wydarzeniu dowiaduje się coraz więcej gości, którzy są ciekawi i planują  odwiedzić nas w Pozezdrzu.

W podobny sposób odbędzie się promocja tegorocznego Festiwalu.

Patronat medialny,  podobnie jak w latach poprzenich obejmie Radio Olsztyn.

Nagrody

- 1 zł - więcej - wsparcie bez nagrody;

- 5 zł i więcej -podziękowanie na facebooku ;

-10 zł  i więcej - oficjalne podziękowanie pocztą elektroniczną ;

- 15 zł i więcej - oficjalne imienne  podziękowanie na facebooku ;

- 25 zł i więcej -  imienne podziękowanie na facebook+ plakat  promujący Festiwal;

-35 zł i więcej - imiennne podziękowanie na facebooku + plakat promujący Festiwal

                         + podziękowanie na specjalnie przygotowanym filmie

- 45 zł i więcej - imienne podziękowanie na facebooku  + podziękowanie na

                            specjalnie przygotowanym filmie + kalendarz opracowany przez

                             członkinie Stowarzyszenia

- 55 zł i więcej -oficjalne imienne podziękowanie na facebooku  + podziękowanie na

                           specjalnie przygotowanym filmie+ "Piernik Mazurski"

- 75 zł i więcej -  oficjalne imienne podziękowanie na facebooku  + imienne

                               podziękowanie +  podziękowanie na specjalnie

                               przygotowanym filmie +kalendarz z Festiwalu +produkt

                               regionalny  Piernik Mazurski

- 100 zł i więcej - oficjalne imienne podziękowanie na facebooku+ podziękowanie

                              na specjalnie przygotowwnym filmie  +  imienne zaproszenie  na

                            wybrany wieczór tematyczny + specjalne podziękowanie imienne na

                             Festiwalu + produkt regionalny - Piernik Mazurski"

- 150 zł i więcej - filmik z  oficjalnym podziękowaniem członkiń Stowarzyszenia

                            +  imienne zaproszenie na wieczory + specjalne podziękowanie na

                            Festiwalu +  zdjęcia z w/w+ kosz upominkowy a w nim

                             kalendarz + Pienik Mazurski+ inne smakołyki

- 200 zł i więcej -oficjalne  podziękowanie na facebooku, na filmie    oraz 

                              wysłane listownie   + zaproszenie na wszystkie wieczory

                              + specjalnie przygotowany  kosz upominkowy z niespodzianką ;

                              + wpisanie na oficjalną listę sponsorów Festiwalu

- 250zł i więcej - oficjalne podziękowanie wysłane listownie +imienne  zaproszenie

                               na   wieczory + kosz upominkowyz niespodzianką  + wpisanie na

                             oficjalną listę sponsorów Festiwalu

- 300 zł i więcej - oficjalne imienne podziękowaniena facebook+ filmie oraz  wysłane

                              listownie +imienne  zaproszenie na  wieczory +  zdjęcia z w/w     

                               +kosz upominkowy  z niespodzianką 

                              + wpisanie na oficjalną listę sponsorów Festiwalu

Podziękowania będziemy przesyłać na bieżąco, zaś nagrody będą przesyłane  po wykonanym projekcie czyli koniec października - listopad 2015 r.

Dziękując darczyńcom każdy, nawet najmniejszy otrzyma emailowo imienne rozliczenie na co zostały wydane pozyskane pieniądze.

 

Zapraszamy wszystkich serdecznie, również do  zapoznania się z naszymi działaniami oraz kontaktu : www.facebook.com/Dziewczynyznadsapiny

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 03.10.2015 15:03