Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

dziew/czyny

dziew/czyny

Białystok

DZIEW/CZYNY są inicjatywa społeczna wspierająca aktywność kobiet z różnych środowisk, grup wiekowych i zawodowych, różnorodnych pod względem wieku, stopnia sprawności, wyznania, przynależności narodowej i etnicznej, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, o różnych zainteresowaniach i poglądach. Tworzą platformę ku współpracy białostockich społeczności lokalnych w ramach działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. projekt upowszechniania ideę równego traktowania kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

3815 PLN z 3500 PLN

110 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

109%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 05.03.2013.

2. Dni Różnorodności Kobiet DZIEW/CZYNY

O projekcie

DZIEW/CZYNY to wspólna inicjatywa kobiet i mężczyzn z różnych środowisk Białegostoku, którym zależy na pokazaniu żeńskiej strony miasta.

DZIEW/CZYNY to zachęta do wspólnego świętowania Dnia Kobiet.

DZIEW/CZYNY to projekt skierowany przede wszystkim do kobiet w każdym wieku, o różnych zainteresowaniach i stylach życia.

DZIEW/CZYNY już po raz drugi chcą zaktywizować, zintegrować i zaangażować mieszkanki oraz mieszkańców Białegostoku.

Projekt DZIEW/CZYNY w ubiegłym roku spotkał się z entuzjazmem i dużym zainteresowaniem mieszkanek oraz mieszkańców Białegostoku. Dlatego chcemy kontynuować nasze działania w tym roku, a także wydłużyć je aż do trzech dni: 8-9-10 marca.

Na tegoroczne DZIEW/CZYNY chcemy zorganizować:

- Dziew/ośki - działania animacyjne na osiedlach,  

- warsztaty skierowane do kobiet w różnym wieku, mam, dzieci oraz mężczyzn,

- działania na rzecz promocji profilaktyki zdrowotnej kobiet,

- panele dyskusyjne dotyczące historii kobiet, intymności i seksualności,

- a także pokazy filmowe, akcje fotograficzne oraz imprezę integracyjną.

Zostań przyjacielem i przyjaciółką DZIEW/CZYNÓW!
Aby spełniły się nasze zamiary, potrzebujemy Twojego wsparcia.

DZIEW/CZYNY tworzą:

Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 http://9dwunastych.org/

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych Kobieteria http://kobieteria-stowarzyszenie.blogspot.com/

Grupa IRIS – Stowarzyszenie na rzecz Osób o Różnorodnych Orientacjach Psychoseksualnych i Tożsamościach Płciowych http://grupairis.blogspot.com/

Stowarzyszenie na rzecz Wielostronnego Rozwoju Człowieka i Poszanowania Przyrody ERES http://www.facebook.com/stowarzyszenieERES

Fundacja Civitas http://fundacjacivitas.pl/

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova”.

Media o Twoim projekcie:

Składka na DZIEW/CZYNY!

www.homoseksualizm.org.pl | 2014-05-19

Po udanej odsłonie projektu DZIEW/CZYNY: 8 MARCA, przyszedł czas na czerwcowe DZIEW/CZYNY! DZIEW/CZYNY to inicjatywa promująca równość i różnorodność kobiet i mężczyzn. W tym roku naszą inspiracją jest Zofia Nałkowska – wszechstronna pisarka, aktywistka, społecznica. W tym roku przypada 130 rocznica urodzin oraz 60 rocznica śmierci pisarki.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 05.03.2013 00:12