Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Dwór Zalipie w Starych Zambskach

Dwór Zalipie w Starych Zambskach

Zambski Stare 30, 07-215 Obryte Poland

Jesteśmy małżeństwem z dwójką małych chłopców. Podobają nam się piękne, sielskie krajobrazy. Otwarte i niezabudowane przestrzenie. Lasy, pola i łąki... Smak prawdziwej wolności, jaki odczuwa się stąpając po własnej ziemi. Kilka lat temu kupiliśmy opuszczone i zaniedbane kurpiowskie siedlisko. W wiejsko-sielskim otoczeniu. Na skraju Puszczy Białej, w pobliżu rzeki Narwi. Rozpoczęliśmy na nim budowę dworu. Nawiązującego do klasycyzmu staropolskich dworów budowanych na wsi w XIX w.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

280 PLN z 24700 PLN

6 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.07.2017.

Dwór Zalipie w Starych Zambskach

O projekcie

Kilka lat temu kupiliśmy opuszczone kurpiowskie siedlisko. Położone na uboczu. Na skraju Puszczy Białej, w pobliżu rzeki Narwi.  Zatopione w sielsko-wiejskim krajobrazie, otoczone kwietnymi łąkami, polami i lasami...

Rozpoczęliśmy na nim budowę dworu. Nawiązującego do klasycyzmu staropolskich dworów, budowanych na wsi, na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Nasz dwór ubogaciliśmy o ozdobną modrzewiową ciesiółkę, charakterystyczną dla budownictwa Kurpiów z Puszczy Białej.

Właśnie tu, na naszej ziemi chcemy odtworzyć "klimat i smak" dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Taki prawdziwy. Bez retuszu. Bez kiczu. W miarę możliwości jakie dają nam współczesne realia. Chcielibyśmy, żeby Dwór Zalipie stał się miejscem, w którym mogliby się spotkać ludzie zainteresowani spuścizną, dorobkiem i wartościami. Wartościami, których wyrazem był dawny związek Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską. http://dworzalipie.pl/

Na co przeznaczymy zebrane środki pieniężne?

Etap I: Zbieramy środki pieniężne na wykończenie zewnętrznej elewacji budynku. Pokrycie zewnętrznych ścian, zabytkowym białym tynkiem wapiennym. Jest to kwota w wysokości 24700 zł.                                                                                       Etap II. Kolejny cel naszej akcji to uzbieranie środków na pokrycie wszystkich ścian wewnątrz budynku tynkiem wapienno-cementowym. Oba etapy zamkną się na łączną kwotę 62700 zł.       

Są to ręcznie nakładane tynki, wymagające zastosowania odpowiednich materiałów. Staramy się wykonywać wszystkie prace budowlane ze szczególnym pietyzmem, w sposób oddający możliwie jak najwierniej klimat epoki. W środku budynku  przygotowaliśmy ściany do tynkowania (wykonaliśmy instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne).

Dwór Zalipie w Starych Zambskach:   

Nawiązuje do klasycyzmu jaki można było spotkać, zwłaszcza w I połowie XIX na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Budynek zachowyje proporcje i symetrie charakteryzujące tego rodzaju budowwnictwo. Dwuspadowy dach naczółkowy przykryty jest masywną ceramiczną dachówką. Od frontu, w centralnej osi znajduje się zamknięty  trójkątnym tympanonem portyk. Od tyłu (od strony ogrodowej) także na centralnej osi usytuowana jest modrzewiowa weranda. Główna bryła budynku jest powiększona o dwie przybudówki, przylegające do bocznych tworzące szczyty ścian: maleńka część "pałacowa" z otwartym tarasem po jednej, i modrzewiowa mini-oranżeria po drugiej stronie. Dwór posiada dwutraktowy układ wnętrz. Ściany piecowo-kominowe wymurowane są z pełnej palonej tradycyjnej cegły. Stosunek wysokości przyziemia do wysokości dachu wynosi jak 1:1,5. Miara ta, podkreśla "wagę dachu" w bryle budynku i jest jedną z charakterystycznych cech dla dworskiej architektury. Ozdobny gzyms w wapiennym tynku stanowi wyraźną granicę pomiędzy przyziemiem a częścią dachową budynku.  

 

Cel projektu:

Chcemy, żeby dwór Zalipie stał się miejscem, w którym mogliby się spotykać ludzie. Zafascynowani pięknem tradycyjnego wiejskiego krajobrazu. Doceniający walory ciągnących się po horyzont przestrzeni. Krajobrazu nadnarwiańskich, kwietnych łąk, olchowych kęp i zarośli, pachnących lasów i pól złocistym żytem malowanych, polnych dróżek i brzozowych zagajników. Przestrzeni niezniszczonych współczesną, szpetną zabudową. Są to coraz rzadziej występujące wartości w naszym kraju

Chcemy, również żeby dwór Zalipie stał się miejscem dla pasjonatów historii ziem wchodzących w skład dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Czerpiących wiedzę z czytania. Pamiętników, wspomnień i biografi bezpośrenich uczestników wydarzeń. Ludzi odkrywających i nawiązujących do wartości, których wyrazem był dawny związek Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy przeciętnym niczym nie wyróżniającym się małżeństwem z dwójką małych chłopców. Ogromnie zamiłowani w ziemi, pięknym krajobrazie i ładnej architekturze. Jesteśmy też bibliofilami. Gromadzimy książki. Tematycznie związane z dawną wsią, architekturą, życiem i gospodarowaniem na wsi. Książki na temat Kurpiów, Puszczy Białej i Zielonej. Tytuły poświęcone histori gospodarczej ziem wchodzących w skład dawnego państwo litewsko-polskiego.

Dane kontakowe:

Paweł i Marzena Nowakowie                                                                                                     Zambski Stare 30, 07-215 Obryte                                                                                                    Tel. 793-632-863, 698-158-007 

email: dwor-zalipie@dworzalipie.pl                                                 https://www.dworzalipie.pl                                                                                                         facebook: https://www.facebook.com/Dwor-Zalipie-w-Starych-Zambskach-247503032361353/ 

Nagrody:

Zależy nam na waszym wsparciu. Naprawdę zależy. Chcemy dokończyć nasze dzieło z waszą pomocą. Podzieliliśmy nagrody, którymi chcemy was obdzielić, na trzy kategorie:

1/ Susz owocowy. Na siedlisku ostał się tradycyjny wosokopienny sad owocowy. Są to stare odmiany drzew owocowych: antonówka, papierówka, szara i złota reneta, krąselka, kosztela, grabsztyn, jonatan i wilhelm. Jak dotąd robiliśmy susz owocowy na własne potrzeby. Dzieliliśmy się nim z naszą rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Jest smaczny i pachnący. Jedyny w swoim rodzaju. Pochodzący z lokalnych (możnaby rzec, że endemicznych) odmian.  No i najważniejsze. Nasze drzewa rosną w nieskażonym środowisku, na świeżym powietrzu, z dala od samochodowych spalin.  

2/ Wybrane pozycje z naszej biblioteki. Chcielibyśmy pokazywać i udostępniać, pewne wybrane przez nas tytuły (na wstępnym etapie). Zachęcać do tradycyjnego czytelnictwa. Do zapoznawania się ze wspomnieniami, pamiętnikami, biografiami, notatkami pozostawionymi przez ziemian. Przez ludzi gospodarujących w majątkach, dworach i folwarkach. Inwestujący w ziemię i dorabiający się dzięki posiadaniu ziemi. Jakie było ich doświadczenie i wiedza o świecie? Jakimi kierowali się wartościami? Jak to się stało, że ich poglądy nigdy się nie przebiły do głównonurtowej myśli społecznej i politycznej. W naszej bibliotece poświęciliśmy osobny dział spuściźnie pozostawionej przez Kurpiów z Puszczy Białej i Zielonej. Jest to równie ciekawy obszar, którym chcielibyśmy się z wami dzielić.     

3/ Nasze doświadcze wyniesionym z placu budowy. Od zawsze fascynował nas urok staropolskich dworów. A już najbardziej klasycystyczna dworska architektura z XIX wieku. Pewna ponadczasowość i uniwersalność. Wapnem bielone mury, portyki, modrzewiowe gonty, lukarny, facjatki i wole oczka. Wszystko otoczone i zatopione w zieleni. Postanowiliśmy odtworzyć drobną cząsteczkę takiego świata. Zupełnie od zera. Na zapomnianym przez ludzi ugorze. Na kurpiowskim siedlisku. Dziś, budowa od podstaw XIX-wiecznej repliki staropolskiego dworu, przy użyciu współczesnych materiałów i technologi stanowi swego rodzaju wyzwanie. Chcielibyśmy więc podzielić się z wami naszym doświadczeniem w budowaniu. Jak zrobić, żeby wszyskie detale wyglądały jak najbardziej autentycznie. Tynki, cokoły, gzymsy i wykusze. Dachówka i obróbka dekarska. Ciesiółka i stolarka. Tym wszystkim właśnie chcielibyśmy się z wami podzielić.       

A ponadto, dla tych najbardziej zdeterminowanych przygotowaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w stowarzyszeniu (w trakcie organizacji). Stowarzyszeniu na rzecz odbudowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów...  

 

   

 

 

 

  

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.07.2017 12:12