Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Domkultury!

Domkultury!

Toruń, Polska

Domkultury! to alternatywna przestrzeń spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych i seniorów. To bezpieczna baza oferująca młodym odbiorcom równy dostęp do edukacji i kultury, dająca możliwość wspólnego eksplorowania tych obszarów, a także umożliwiająca, poprzez kontakty z rozmaitymi sytuacjami i środowiskami, nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych. Celem społecznego domu kultury jest również integracja międzypokoleniowa i społeczna.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

2550 PLN z 8000 PLN

49 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

31%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 06.01.2016.

Podaruj Domkultury! na Święta

O projekcie

 

> alternatywna przestrzeń spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych i seniorów,

> bezpieczna baza oferująca młodym odbiorcom równy dostęp do edukacji i kultury, umożliwiająca wspólne eksplorowania tych obszarów,

> platforma kontaktu z rozmaitymi sytuacjami i środowiskami, pozwalająca na nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych,

> miejsce realizujące i wspierające inicjatywy mieszkańców.


Celem społecznego domu kultury jest również integracja międzypokoleniowa i społeczna – wspólne tworzenie przestrzeni wymiany zarówno umiejętności, jak i pomysłów czy doświadczeń pomiędzy różnymi grupami wiekowymi.
Na Bydgoskim Przedmieściu zamieszkuje prawie 40 000 torunian. Domkultury! jest jedyną, poza filią Książnicy Kopernikańskiej, placówką kulturalną na tym osiedlu. Mieszkańcom zależy na kontynuowaniu działalności placówki.

 
Wyjątkowe miejsce – Domkultury! pilnie potrzebuje pieniędzy na dalszą działalność. Potrzebne są środki na opłacenie: ogrzewania, czynszu i mediów, fundusze na prowadzenie działalności bieżącej (materiały na warsztaty, pomoce naukowe).
Generalnie celem zbiórki jest pomoc w przetrwaniu zimy - czyli pozyskanie środków na kontynuację działalności oraz rozwój placówki i jej podopiecznych. Jeżeli nie zdobędziemy dodatkowych funduszy, placówka może przestać działać. 
Pracownicy społecznego domu kultury nie poddają się. Choć skończyło się finansowanie, pozyskane z funduszy gminnych i zewnętrznych, animatorzy i edukatorzy z Domukultury! pracują dalej, prosząc o wsparcie.


Wyjątkowa energia – ta nietypowa, działająca społecznie placówka pełni rolę miejsca warsztatowego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców, a także seniorów. Mieści się tu świetlica, w której pod okiem korepetytorów i tutorów można odrobić lekcje, zrealizować własne pomysły. Ze świetlicy korzysta regularnie ponad 80 dzieci w wieku szkolnym.

  

Projekt ma za zadanie odświeżenie idei domu kultury jako miejsca żywego – dynamicznego, otwartego na interakcje. Według nas, nowoczesny dom kultury to nietypowy stymulator lokalnej aktywności, będący zarówno nadawcą, jak i odbiorcą różnorodnych bodźców.

Zadaniem domu kultury powinno być przerzucanie pomostów między grupami, które z różnych powodów są od siebie oddalone – pomiędzy młodymi i seniorami, urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi. Bywalcy, uczestnicy programów generowanych przez dom kultury są nie tylko konsumentami, ale także aktywnymi współtwórcami tego miejsca, inicjatorami działań i współrealizatorami poszczególnych projektów kulturalnych, społecznych.

Proponowane przez Fundację działania dotyczą rewitalizacji społecznej (edukacja, integracja poprzez kolektywne działania kulturalne, wyrównywanie szans ludzi młodych) oraz rewitalizacji kulturowej (generowanie wydarzeń kulturalnych i aktywne uczestnictwo w nich, działania z zakresu ochrony oraz nowych sposobów wykorzystania lokalnych tradycji i kulturowego dziedzictwa).

 

 Domkultury! składa się z następujących elementów:

1. ŚWIETLICA TWÓRCZA dla dzieci i młodzieży: czynna codziennie min. 6 h przez 5 dni w tygodniu. W ramach zajęć realizowanych w świetlicy prowadzimy warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, perkusyjne, umuzykalniające. Ważny aspekt działalności bieżącej świetlicy stanowi pomoc dzieciom w nauce, organizowana przez grupę tutorów, złożoną ze studentów, wolontariuszy, korepetytorów. Rozwijaniu kompetencji kulturowych i społecznych służą sprzyjające integracji cykliczne wyjścia do kina, teatru, muzeów, centrów nauki i sztuki, a także organizacja aktywnego wypoczynku latem i zimą wycieczki integracyjno-edukacyjne, kreatywne działania stacjonarne.

2. INKUBATOR INICJATYW + centrum międzypokoleniowego wolontariatu - to forum wymiany doświadczeń i wspólne tworzenie projektów kulturalnych na rzecz dzielnicy przez grupy sąsiedzkie, nieformalne zrzeszenia, rodziny.

3. PRACOWNIA WARSZTATÓW KREATYWNYCH - warsztaty prowadzone w duchu peer to peer – wszyscy uczą się od wszystkich. Warsztaty kreatywne obejmują swym zakresem dźwięk, obraz, słowo, sztukę współczesną, taniec, streetart/ murale, fotografię, field recording, naukę dj'ingu.

4. PRACOWNIA SPOŁECZNEGO DIZAJNU - wykłady, spotkania oraz warsztaty społecznego projektowania, mającego na celu kreatywne i praktyczne przekształcanie miejsc i przestrzeni publicznych. To projekt adresowany do licealistów, studentów i osób dorosłych zainteresowanych architekturą, projektowaniem społecznym i antropologią. Pracownia zajmuje się badaniem przestrzeni publicznych i pół-publicznych Bydgoskiego Przedmieścia, interwencjami artystycznymi w tejże, a także budowaniem partnerstwa ze społecznościami lokalnymi.
5. PRACOWNIA EDUKACJI MEDIALNEJ - edukacja z zakresu nowych mediów, warsztaty fotografii cyfrowej, obróbka fotografii, zajęcia informatyczne: tworzenie obiektów DIY (zrób to sam) z wykorzystaniem nowych mediów i technologii. W ramach pracowni realizowany jest program edukacyjny dla osób starszych SENIOR 2.0, którego uczestnicy uczą się obsługi komputerów, nastawionej na korzystanie z Internetu oraz nowych mediów.

6. PRACOWNIA DZIAŁAŃ LANDARTOWYCH - pracownia, prowadząca działalność w duchu "Smithson'iańskim"; w oparciu o krytyczną turystykę, fuzje sztuki z architekturą, zainteresowanie naukami ścisłymi oraz traktowanie miast jako gotowych wystaw.


 KONTAKT:
https://www.facebook.com/domkulturyBYDGOSKIE
https://dkbydgoskie.wordpress.com

https://fabrykautu.wordpress.com/


 

NAGRODY:

* Do wszystkich nagród dołączamy pocztówkę z osobistym podziękowaniem. Zrealizujemy je w ciągu 2 miesięcy. Nagrody wyślemy pocztą.

Media o Twoim projekcie:

Społeczny dom kultury na Bydgoskim się nie poddaje

torun.wyborcza.pl | 2015-12-22

Rachunki za grudzień zostaną uregulowane. Pieniądze udało się zebrać dzięki licytacjom prac lokalnych artystów. Środków brakuje jednak na kolejne miesiące - bez pomocy torunian społeczny dom kultury może przestać istnieć.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 06.01.2016 12:12