Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Dni Równości i Tolerancji

Dni Równości i Tolerancji

Poznań

Komitet Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji działa już od 10 lat! W roku 2013 wspólną decyzją zrezygnowaliśmy z tożsamości prawnej Stowarzyszenia stając się ponownie niesformalizowaną grupą. Niezależnie od formy, niezmiennie realizujemy te same cele. Więcej na http://dnirownosci.pl/

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1365 PLN z 1000 PLN

34 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

136%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 10.11.2013.

X Dni Równosci i Tolerancji

O projekcie

 

 

 

Polko Droga, Polaku Wspaniały,

Od poprzedniego DRiT-u minął prawie rok cały.

A tu znów listopad do Poznania w pełnym majestacie nadchodzi,

Zimnym deszczem pokropi, a Rogalem Świętomarcińskim osłodzi.

W zanadrzu szykuje również parę innych atrakcji,

Jak Zaduszki, święto Niepodległości i – 16. Listopada - dzień TOLERANCJI.

A skoro święto wyjątkowe, to już czas zarezerwujmy,

I zamiast jednego dnia – cały tydzień świętujmy!

 

Przyznajemy się: w pisaniu poezji nie jesteśmy najlepsi….

 

Jest jednak rzecz, która wychodzi Nam znakomicie: DNI RÓWNOŚCI I TOLERANCJI.

 

Po raz 10-ty mobilizujemy siły, aby na kilka dni zbudować przestrzeń wolną od wykluczeń i uprzedzeń. Chcemy stworzyć możliwość wymiany wiedzy o innych religiach i grupach etnicznych, zetknąć się z doświadczeniem osób niepełnosprawnych, rozmawiać o modelach męskości i kobiecości w różnych społeczeństwach oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób niehetenormatywnych.

Dni Równości i Tolerancji to inicjatywa, której jednym z najważniejszych celów jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość, status społeczny, stan zdrowia i wiek. Co roku organizujemy spotkania, warsztaty, dyskusje i seanse filmowe, dzięki którym staramy się promować postawy tolerancji, przełamywać uprzedzenia i stereotypy oraz działać na rzecz równości osób z grup wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem. Również, co roku, idziemy ulicami miasta w Marszu Równości, by pokazać, że za ideami nie stoją puste słowa, a ludzie.

 

Nasze hasło przewodnie w tym roku, to MIELIMY MOWĘ NIENAWIŚCI. Nie tylko chcemy odnieść się do kontekstu poznańskiego, gdzie w tym roku wyjątkowo mocno ucierpiała społeczność romska, ale również do wypowiedzi, jakie płyną z sejmowych mównic. Nie pozwalają nam one myśleć, że żyjemy już w kraju akceptacji i tolerancji. Wiemy natomiast, że o taką Polskę i świat chcemy walczyć! Sprzeciwcie się z Nami mowie nienawiści – tej z mównic i tej z ulic.

 

Jubileuszowe, X. Dni Równości i Tolerancji odbędą się w dniach 12-17 listopada 2013 roku w Poznaniu. Nie ukrywamy - aby ich organizacja w pełni się powiodła potrzebujemy wsparcia psychicznego, fizycznego a przede wszystkim finansowego. pomoc jest niezbędna dla realizacji wielu wydażeń planowanych w trakcie najbliższych Dni, ale także pokrycia kosztów przyjazdu zaproszonych gości czy wydruk ulotek i plakatów. W zeszłym roku, wspólnie z  Wami udao Nam się osiągnąć cel! Mamy nadzieję, że w tym roku też sie uda... dlatego:

 

W S Z Y S T K I E  I S T O T Y  Z A C H Ę C A M Y  DO  P O M O C Y

 

 

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 10.11.2013 18:06