Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Michał Olszewski

Michał Olszewski

Siemianowice Śląskie, Polska

Urodzony i wychowany na Śląsku.

Działam na rzecz rozwoju regionu od lat. Uważam, że podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej to mój obowiązek. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych są dla mnie wzorem postaw patriotycznych, ideowości, mądrości i bezkompromisowości w sprawach suwerenności Polski. Współpracuję z różnymi instytucjami i organizacjami. Podejmuje wiele inicjatyw, ponieważ uważam, że o naszą przyszłość należy zadbać już dziś.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

17592 PLN z 15000 PLN

223 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

117%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.12.2015.

CENTRUM KULTURY

RSS

NOWY PATRONAT - DR BARTOSZ JÓZWIAK Dodano 06.10.2015, godz. 20:06

https://ocs-pl.oktawave.com/v1/AUTH_8363fea8-5014-410c-a9b1-5773007ed17b/img/projekty/41a2ec1a5408a66d3b462eb73e02a4a7.jpg

W 1988 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni, a 1992 r. Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza, gdzie zdał egzamin maturalny. W tym samym roku rozpoczął studia archeologiczne na Wydziale Historycznym, w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1997 r. ukończył studia archeologiczne i uzyskał tytuł magistra. W latach 1998-2002 odbył studia doktoranckie w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego, na zakończenie których, przedłożył i obronił dysertację doktorską, na podstawie której uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych.
Od 2003 r. jest adiunktem w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2007 r. prowadzi dodatkowo prywatną działalność gospodarczą.

NOWY PATRONAT - KAJETAN RAJSKI Dodano 06.10.2015, godz. 20:02

https://ocs-pl.oktawave.com/v1/AUTH_8363fea8-5014-410c-a9b1-5773007ed17b/img/projekty/ba1af2e97bfff7ca21508543b85e5b75.jpg

Kajetan Rajski – ur. 1994, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Interesuje się historią (szczególnie średniowieczem) i religią chrześcijańską (zwłaszcza teologią, biblistyką, liturgiką i hagiografią). Współpracuje z wieloma czasopismami i portalami internetowymi (m.in. Polonia Christiana, dwutygodnik młodzieży katolickiej Droga, dwutygodnik diecezji kaliskiej Opiekun, Gazeta Polska, kwartalnik społeczno-historyczny Kwarta, portal PCh24.pl). Autor książek Historia żywa (2006), Służyć normalności (2007), Zasłuchani w ciszę (2008), Drabiną do Nieba (2009), W obliczu cierpienia (2010), Wsłuchani w Słowo. Refleksje na niedziele i święta roku A (2010), Królowo Apostołów (2011), Wsłuchani w Słowo. Refleksje na niedziele i święta roku B (2011), Wsłuchani w Słowo. Refleksje na niedziele i święta roku C (2012), Prawdziwy mężczyzna… czyli kto? (2013), Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych (2014), współautor Śladami św. Pawła (2008), Młodzi świadkowie wiary t.1 (2009), Przedziwny Bóg w świętych swoich (2010), redaktor Oto jestem. Kapłani o powołaniu (2009), Oto jestem. Siostry zakonne o powołaniu (2010), Oto jestem. Misjonarze i misjonarki o powołaniu (2011), Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu (2012), Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych 2 (2015).

SlaskiPolska.pl o naszym projekcie! Dodano 05.10.2015, godz. 14:59

http://slaskipolska.pl/artykuly/361-pod-prad

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.12.2015 12:12