Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Michał Olszewski

Michał Olszewski

Siemianowice Śląskie, Polska

Urodzony i wychowany na Śląsku.

Działam na rzecz rozwoju regionu od lat. Uważam, że podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej to mój obowiązek. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych są dla mnie wzorem postaw patriotycznych, ideowości, mądrości i bezkompromisowości w sprawach suwerenności Polski. Współpracuję z różnymi instytucjami i organizacjami. Podejmuje wiele inicjatyw, ponieważ uważam, że o naszą przyszłość należy zadbać już dziś.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

17592 PLN z 15000 PLN

223 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

117%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.12.2015.

CENTRUM KULTURY

NOWY PATRONAT - KS. JAROSŁAW WĄSOWICZ

Dodano 28.11.2015, godz. 13:40

https://ocs-pl.oktawave.com/v1/AUTH_8363fea8-5014-410c-a9b1-5773007ed17b/img/projekty/c1ae29eab39fc1881514213ba9e50b16.jpg

Jarosław Wąsowicz SDB (ur. 19 czerwca 1973 w Gdańsku) – polski ksiądz katolicki (salezjanin), historyk i publicysta, duszpasterz kibiców, działacz Federacji Młodzieży Walczącej.
Wychował się na gdańskiej dzielnicy Zaspa, będącej w latach osiemdziesiątych XX wieku miejscem manifestacji politycznych opozycji antykomunistycznych (po sąsiedzku mieszkał wtedy Lech Wałęsa). Od 1982 r. uczęszczał również na mecze piłkarskiej Lechii Gdańsk, której stadion był wówczas jednym z punktów oporu społecznego przeciwko rządom komunistów. Edukację rozpoczął w Sportowej Szkole Podstawowej nr 92, następnie uczęszczał do Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej. Pod koniec lat osiemdziesiątych włączył się w działalność opozycyjną, m.in. oddolnie organizując wraz z grupą kolegów pomoc dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej. W latach 1988-1990 r. działał w konspiracyjnej Federacji Młodzieży Walczącej. W roku 1989 r. był redaktorem naczelnym drugoobiegowego czasopisma "Klakson", a w czerwcowych wyborach wolontariuszem Komitetu Obywatelskiego. Po upadku komunizmu brał udział w organizowaniu trójmiejskich struktur Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej, z działalności tej później jednak zrezygnował.
W 1996 r. rozpoczął formację duchowną w zgromadzeniu salezjańskim. W jej trakcie ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1999 r. Uzyskał stopień licencjata na podstawie rozprawy Gdańsk jako centrum życia politycznego w Polsce 1980 – 1981, a w 2001 r. stopień magistra na podstawie rozprawy Federacja Młodzieży Walczącej w Gdańsku 1984 - 1990. W 2000 r. złożył wieczyste śluby zakonne, a później został wyświęcony na kapłana. Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej. Przez pewien okres posługiwał jako wikariusz na parafii w Szczecinie. Obecnie jest kierownikiem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. Publikuje również artykuły w prasie katolickiej. W 2008 r., w 27. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, zorganizował pierwszą Ogólnopolską Pielgrzymkę Kibiców na Jasną Górę.
Naukowo zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji antykomunistycznej w Polsce, historią Kościoła katolickiego w okresie PRL-u, represjami okupantów wobec polskiego duchowieństwa katolickiego w latach 1939-1945 oraz historią salezjanów w Polsce. Jego najbardziej znaną książką jest Biało-zielona "Solidarność", opisująca historię oraz działalność polityczną kibiców gdańskiej Lechii w latach osiemdziesiątych, sporządzoną na podstawie dokumentów władz komunistycznych, ówczesnej prasy drugoobiegowej oraz wspomnień najaktywniejszych kibiców tamtego okresu. W maju 2011 obronił rozprawę doktorską.
W 2015 został przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.12.2015 12:12