Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Andrzej Duszyński

Andrzej Duszyński

Warszawa

Inżynier wynalazca, z dorobkiem 15 patentów / systemy cyfrowe.
Obecne zainteresowania; oszczędności, poprzez kontrolę ilości dostarczanej energii cieplnej, w przeliczeniu na mniejsze opłaty czynszu.
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Lata 80-te Z-ca Głównego Konstruktora d/s Radiokomunikacji w Zakładach Radiowych im M.Kasprzaka.
W latach 90-tych własna firma; Wdrażanie Innowacji Technicznych.
W nowym wieku XXI własna sieć telewizji kablowej, sprzedana firmie AsterCity.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

164 PLN z 6000 PLN

7 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 23.11.2014.

Urządzenie do kontroli zużycia energii cieplnej

O projekcie

Zwracam się z prośbą do czytających ten tekst, o wsparcie finansowe przy realizacji mojego pomysłu: sposób i URZĄDZENIE, które umożliwi kontrolowanie (w czasie rzeczywistym) kosztów zakupu energii cieplnej dostarczanej do budynków mieszkalnych i biurowych, co spowoduje znaczne oszczędności w opłatach czynszu za centralne ogrzewanie.

Środki finansowe, o które występuję z prośbą o wsparcie mojego pomysłu, zostaną przeznaczone na opracowanie i wykonanie modelu urządzenia i opłaty zgłoszeniowe patentu.

 

skąd pomysł?

 

Jestem mieszkańcem osiedla wybudowanego w latach 80-tych ubiegłego wieku w technologii tzw. "wielkiej płyty", zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Wilanów". Zobacz wideo

Po przejściu na emeryturę, z upływem czasu, bilans życiowy w ujęciu księgowym zaczął  wykazywać, że strona "Ma" zmniejsza się, a strona "WINIEN" zwiększa. Niebagatelny udział w tej zmianie ma  czynsz za mieszkanie w którem ok. 40% kosztu stanowią opłaty za energię cieplną. Zobacz mój blog

ROSNĄCE (zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energii) ceny "ciepła" w 2013r - 36,72zł/GJ;  w 2014r - 44,38zł/GJ;

Wzrost o 21%, powodują wzrost kosztów eksploatacji budynków i stanowią problem wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych i biurowych.

 

STAN OBECNY

 

Zarządy Współnot Mieszkaniowych, Spółdzielni i "biurowców" w oparciu o przepisy prawa zobowiązane są do "sprawiedliwego" podziału tych kosztów (na rynku można zakupić odpowiednie do tego celu narzędzia) na mieszkańców i użytkowników, praktycznie bez możliwości kontrolowania zasadności ich powstania.

Na rynku brak jest narzędzi umożliwiających Zarządom sprawdzanie (bilans) czy ilość energii cieplnej dostarczonej do ogrzania budynku (CO) jest zgodna z zamówieniem (tzw. moc zamówiona). Z praktyki wynika, że jest ona zawyżana co zwiększa koszty nawet o 30%.

Przykład: pomiar 30/31 styczeń 2014r; Sobieskiego 8; Warszawa; zgodnie z algorytmem, który zostanie wykorzystany w modelu urządzenia.

Qzco (kolor czerwony)

Zamówiona: ilość dobowej energii cieplnej w [GJ] w funkcji temperatury zewnętrznej, obliczona tak aby zapewnić normatywne parametry ogrzania budynku (centralne ogrzewanie/wentylacja itp). przy -20 st C; 24 GJ, przy +10 st C; 6 GJ

Qpco (kolor zielony)

Dostarczona ilość dobowej energii cieplnej w [GJ] w funkcji temperatury zewnętrznej. Dostarczono i wystawiono fakturę do zapłaty zawyżoną o 35% !!! w całym zakresie temperatury.

 

W tłumaczeniu na "ludzki język" wygląda to tak: przychodzimy do sklepu i zamawiamy 1kg ciasta, sprzedawca kładzie na wadze odkrojoną porcję i stwierdza, że waga wskazuje 1,3kg. W takiej sytuacji sprzedawca ma obowiązek spytać zamawiającego, czy akceptuje zakup większy niż zamówiony.

Dostawcy energii cieplnej takich pytań nie zadają, wystawiają fakturę i egzekwują opłaty.

 

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

 

Realizacja prezentowanego rozwiązania wyposaży Zarządców oraz odbiorców indywidualnych (domy jednorodzinne) w narzędzie i dowody "na piśmie" na podstawie których możliwe będzie żądanie dokonania takiej regulacji automatyki urządzeń wymienników ciepła, aby dostawy energii cieplnej były zgodne z zamówieniem, co w oczywisty sposób spowoduje zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku.

 

OPIS URZĄDZENIA

 

Istotą proponowanego rozwiązania jest sposób oraz urządzenie umożliwiające użytkownikom (kontrolę) bilansu zużycia energii cieplnej przez budynek w okresach rozliczeniowych.

innowacyjność

Sposób i urządzenie spełniają kryteria wymagane przy uzyskiwaniu PATENTU.

Sposób kontroli zużycia energii cieplnej oparty jest o algorytm mojego autorstwa, który po wprowadzeniu danych: TABLICA 1

obrazuje wyniki: TABLICA 2

oraz generuje analizę kosztów: TABLICA 3

 

URZĄDZENIE - model

 

Zasada działania urządzenia

Do rejestratora iPadAir, w którym zainstalowano aplikację 8 budynkową programu AD-POMIAR MOCY należy wpisać, zgodne z podpisaną umową na dostawę energii cieplnej, wartości mocy zamówionej CW i mocy zamówionej CO (TABLICA1), oddzielnie dla każdego budynku.

Odczytane przy pomocy odbiornika Hydro-radio parametry (dobowe zużycie energii cieplnej przez poszczególne budynki) zostają automatycznie przepisane do odpowiednich komórek aplikacji programu AD-POMIAR MOCY (TABLICA1 B) jednocześnie należy wpisać manualnie (lub automatycznie; połączenie internetowe z miejscowym Instytutem Meteorologii) wartość średniodobowej temperatury zewnętrznej.

Po naciśnięciu przycisku OK, każdy budynek oddzielnie otrzyma ZOBRAZOWANIE WIZUALNE (TABLICA 2 i 3), które można wydrukować lub zmagazynować w zbiorze danych.

Pomiary mogą być wykonywane raz na dobę w systemach automatycznej kontroli zużycia energii cieplnej nadzorowanych obiektów budowlanych lub w okresach czasowych umożliwiających statystyczną ocenę zużycia energii.

 

ZASADY BADAŃ I POMIARÓW

 

A. INSTALACJA BUDYNKOWA*

B. ZDALNY ODCZYT PARAMETRÓW *

 

C. ANALIZA, ZOBRAZOWANIE I WYDRUK WYNIKÓW.*

* obrazki pochodzą z: http://nowa-energia.com.pl/2011/09/19/radiowy-odczyt-cieplomierzy-i-wodomierzy-cieplej-wody-na-kolejnych-bialostockich-osiedlach/

 

GORĄCA PROŚBA O WSPARCIE

 

Całość Waszego wsparcia finansowego przeznaczona zostanie na zakup odbiornika sygnałów radiowych urządzenia HYDRO-RADIO, urządzenia do przetwarzania i wizualizacji danych iPadAir, organizację pomiarów i opracowanie wyników oraz na opłaty związane ze ZGŁOSZENIEM PATENTOWYM.

Nadwyżka wsparcia finansowego przeznaczona zostanie na zakup podzespołów, które umożliwią opracowanie prototypu urządzenia w jednej obudowie, a po uzyskaniu patentu przedstawienie oferty komercyjnej producentom sprzętu i oprogramowania w branży energii cieplnej.

 

Nagrody

 

Podziękowania!

Pomoc dla studentów w analizie pomiarów zużycia energii cieplnej.

Program do pomiaru bilansu zużycia energii cieplnej. Zobacz mój blog

Udział w badaniach i pomiarach urządzenia.

Wpis do świadectwa autorskiego o dokonaniu wynalazku (patent) jako współtwórca!

Udziały w zyskach ze sprzedaży patentu.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 23.11.2014 18:06