Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Katarzyna Stachowska

Katarzyna Stachowska

Sobótka, dolnośląskie, Polska

Nazywam się Katarzyna Stachowska. Na co dzień pracuję jako nauczyciel. Oprócz tego ściśle współpracuję ze Ślężańskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Jestem wielką szczęściarą, ponieważ wykonuję pracę, która daje mi ogromną satysfakcję i zadowolenie. Chociaż zdobyłam solidne wykształcenie pedagogiczne, nadal uczę się, poszukuję i jestem ciekawa nowych doświadczeń. Moją wielką pasją jest psychologia.

Jestem pasjonatką czytania, matematyki i gier matematycznych, zajęć z komputerem, przyrody, śpiewania, tańca i sportu. Uczę dzieciaki wrażliwości na innych oraz dystansu do siebie. To wszystko okraszam szczyptą szaleństwa.

W czasie wolnym poszerzam swoją wiedzę historyczną. Przede wszystkim interesuje mnie przywracanie pamięci i szacunku Bohaterom okresu 1944-63, krzewienie zachowań patriotycznych i pielęgnowanie wartościowych postaw wśród pokoleń.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1045 PLN z 40000 PLN

19 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 19.08.2016.

Bieg Niezłomnych- Pamięci Żołnierzy Wyklętych

O projekcie

Pełna mobilizacja!

Już teraz kup nagrodę! Wspieraj! 

Mamy zaledwie 1 dzień by stworzyć Historyczny 3 BIEG NIEZŁOMNYCH

 

Celem projektu jest zebranie brakujących środków na bieg, by nadać mu odpowiednią rangę.

Pamięć o Bohaterach Okresu II Konspiracji jest naszym obowiązkiem.
Młode pokolenie musi wiedzieć kim byli Żołnierze Wyklęci, jakie wyznawali wartości, jakie prezentowali postawy i  dlaczego przez tak wiele powojennych lat byli spychani poza naszą historię.

Pragniemy, aby „3. Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,
który odbędzie się 20 sierpnia 2016 r. zgromadził jeszcze większą liczbę uczestników, aby idea przedsięwzięcia: poprzez przywracanie pamięci
i szacunku Bohaterom okresu 1944-63, krzewienie zachowań patriotycznych
i pielęgnowanie wartościowych postaw wśród pokoleń – była należycie realizowana.

Treningi przed biegiem:

W Polskich Kontyngentach Wojskowych w: Kosowie, Bośni     i Hercegowinie oraz Afganistanie pobiegnie 535 żołnierzy!          

Wszystko to 20 sierpnia o godz. 11.00 czasu polskiego,
w ramach „3. Biegu Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

Wszyscy, którzy wesprą projekt, dadzą wiarę, że to co robimy ma znaczenie nie tylko dla nas. 

Uwaga!

„3. Bieg Niezłomnych" wspierają z Helsinek, Katowic,
Gdańska i z Kędzierzyna - Koźle. Dziękujemy.

Zachęcamy by Każdy Polak i Wszyscy Ci, którzy z Polską są związani,
stali się wspóltwórcami Nowej Historii!

Możesz już za 1 zł kupić sobie swoją nagrodę i tym samym wesprzeć bieg.

Do dzieła - Polsko!

Moi drodzy 

W dniu wczorajszym mój projekt odwiedziło 1089 osób. Obliczyłam, że gdyby każda z Tych osób kupiła nagrodę za 40 zł to projekt zakończy się sukcesem. Liczę na to,że tak się stanie, a 3 Bieg Niezłomnych osiągnie taką rangę, na jaką zasługuje. Dziękuję. Pozdrawiam.

Katarzyna Stachowska

Oto relacje z poprzednich edycji biegu:

Od zapisów aż do mety - relacja z biegu z punktu widzenia uczestnika

Wszyscy na start! - relacja z otwarcia biegu oraz wypowiedzi organizatorów

Patronat i komitet honorowy biegu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
z okazji piątej rocznicy ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych" zdecydował o objęciu Patronatu Narodowego
nad obchodami ku czci Żołnierzy Wyklętych w 2016 roku.

Pragniemy przekazać, że „3. Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w Sobótce (20.VIII.2016) został włączony w program tegorocznych obchodów, objętych prezydenckim patronatem.

PATRONAT HONOROWY„3. Bieg Niezłomnych
– Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

Lidia Eberle z domu Lwow - podporucznik AK w Brygadzie Wileńskiej, gdzie była sanitariuszką i pierwszą kobietą w oddziale partyzanckim na Wileńszczyźnie.

Dowódcą Brygady Wileńskiej był major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka".

Pani Lidia nosząca pseudonimy: Ewa i Lala wyróżniła się w wielu bitwach, m.in. pod Worzionami w styczniu 1944 roku, kiedy sama ranna pod ogniem wroga uratowała ciężko rannych żołnierzy - za ten czyn została odznaczona Krzyżem Walecznych.

Po wojnie po ujęciu i uwięzieniu przez UB była skazana na karę dożywocia.

Taki wyrok w PRL-u wydał Wojskowy Sąd Rejonowy.

 

Zbigniew Lazarowicz ps. Bratek, ur. 27 IX 1925 w Jaśle. Od 1940 uczeń podziemnego liceum Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Od 1 I 1942 żołnierz Związku Walki Zbrojnej; od jesieni 1942 słuchacz konspiracyjnej Szkoły Podchorążych, w 1943 zdał maturę przed Państwową Tajną Komisją Egzaminacyjną Kuźnica w Obwodzie AK Dębica. Od III 1944 dowódca plutonu, którym dowodził w czasie Akcji Burza; 1945-1947 ukrywał się. Od 1948 mieszkaniec Wrocławia, pracownik przedsiębiorstw budowlanych. Od IX 1980 członek „S". Od XII 1981 na emeryturze.

Od 13 XII 1981 współtwórca podziemnej struktury wydawniczej RKS „S" Dolny Śląsk; kolporter i drukarz wydawnictw podziemnych. W II 1982 zatrzymany i internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysia, w XI 1982 zwolniony, ponownie podjął działalność konspiracyjną.

Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, czterokrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim.

Syn mjr. Adama Lazarowicza, ps. Klamra – zastępcy prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, skazanego przez władze komunistyczne na 4-krotną śmierć oraz 33 lata pozbawienia wolności; zamordowanego w więzieniu mokotowskim w Warszawie w 1951 r.

 

Weronika Sebastianowicz ps. Różyczka (ur. 1931) – kapitan Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, działaczka polska na Białorusi.

Urodziła się w 1931 roku we wsi Pacewicze koło Mostów. W młodości pracowała w kołchozie imienia Mołotowa[1]. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej była żołnierzem Armii Krajowej, została oficjalnie zaprzysiężona w wieku trzynastu lat. Wtedy też otrzymała pseudonim Różyczka. W 1945 roku została zaprzysiężona jako członek WiN i kontynuowała walkę w Obwodzie AK Wołkowysk należącym do Inspektoratu Grodzieńskiego AK do swojego aresztowania w dniu 7 kwietnia 1951 roku. Ostatnie tygodnie przed zatrzymaniem ukrywała się. Krótko po wojnie został aresztowany jej ojciec, a kilka tygodni po niej samej także jej matka – również członkowie podziemia.

Po uwięzieniu była torturowana. Wyrokiem z 22 sierpnia 1952 roku została skazana na karę 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na 5 lat i konfiskatę mienia, ale wyrokiem z 13 lipca 1955 roku karę skrócono do 10 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie wróciła z zesłania do Workuty w 1955 roku. Po powrocie z łagru Pani Weronika wraz z całą rodziną pracowali fizycznie jako robotnicy niewykwalifikowani.

Podjęła próbę repatriacji do Polski, ale odmówiono jej prawa wyjazdu. Od początku lat 90. działa w organizacjach polskich, m.in. jest Prezesem nieuznawanego przez białoruskie władze Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, działającym przy Związku Polaków na Białorusi.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 12 czerwca 2012 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką".

 

Ryszard Filipowicz ps. Gryf – rodowity wilnianin, mieszkaniec Wileńskiej Kolonii Kolejowej, w młodości uczeń tajnych kompletów gimnazjalnych i młodociany żołnierz patrolu dywersyjnego Kedywu Bazy „Miód, żołnierz AK.

Uczestnik Operacji Ostra Brama, obecnie Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Dolnośląski, autor książek „Kolonia wileńska – czas wojny i Klisze pamięci", „Z wileńskiej ojczyzny", wielu artykułów o tematyce kresowej, a także tomu poezji „Wileńskie wspomnienia".

 

Prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik Prezesa IPN ds. poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego.

Na mocy porozumienia, podpisanego w 2011 roku przez IPN, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, dr Szwagrzyk kieruje projektem naukowo-badawczym „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956".W wyniku prac ekshumacyjnych, m.in.: na Łączce na cmentarzu powązkowskim, na Służewcu i Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku, na terenie dawnej katowni Urzędu Bezpieczeństwa w Płocku, na terenie aresztu śledczego w Białymstoku udało się wydobyć szczątki kilkuset osób.

W 2015 został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne osiągnięcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy o najnowszej historii Polski". Autor wielu publikacji naukowych, m.in.: „Listy do Bieruta. Prośby o ułaskawienie z lat 1946-1956", „Straceni na Dolnym Śląsku 1945-1956", „Jaroszów. Ośrodek Pracy Więźniów – Więzienie (1950-1965)", Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945-1956). Przewodnik".

 

Ppor. Henryk Atemborski ps. Pancerny – Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych w 204 pułku piechoty mjr. Eugeniusz Kernera "Kazimierza" utworzonym w czerwcu 1944 r. i Brygady Świętokrzyskiej.

W wyniku ciężkich walk zarówno z Niemcami, jak i później z Armią Czerwoną, których efektem była rana nogi i zatrzymanie przez Sowietów został przekazany Urzędowi Bezpieczeństwa. Tortury trwały kilka miesięcy. Od dalszych tortur ocaliła Go...gruźlica, której nabawił się w celi, skąd trafił do szpitala. Po wyjściu z więzienia (UB- cy nie potrafili mu nic udowodnić), zamieszkał na stałe w Nowej Sarzynie. Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki.

Był członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność" i delegatem na I Zjazd Krajowy w Gdańsku w 1981 r.

 

Marta Ziembikiewicz-Łukasiuk – córka kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot", legendarnego partyzanta Podlasia, dowódcy VI Wileńskiej Brygady AK, kawalera Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Poległego w 1949 roku. Miejsce spoczynku – nieznane.

Niezłomna w przywracaniu pamięci Bohaterom Antykomunistycznego Podziemia.

 

  „Twarzami" tegorocznej edycji Biegu są: Izabela Zatorska – wybitna lekkoatletka, specjalistka od górskiego biegania, trzykrotna zdobywczyni Pucharu Świata i dwukrotna – Pucharu Europy, wielokrotna Mistrzyni Polski oraz Mateusz Demczyszak – żołnierz Wojska Polskiego – lekkoatleta specjalizujący się w biegach średnich i długich, który ma w dorobku siedem medali mistrzostw Polski seniorów oraz siedem halowych mistrzostw kraju.

Budżet projektu

Lp.

Nazwa kosztu

Koszt ogółem [PLN]

1.

ulotki, plakaty, zaproszenia,  podziękowania

1 500,00

2.

elektroniczny pomiar czasu

4 000,00

3.

numery startowe – 1200 szt x 4 zł

4 800,00

4.

koszulki okolicznościowe z nadrukiem
– 1500 szt x 20,49 zł

30 735,00

5.

medale i szarfa – 1500 szt x 10,45 zł

15 675,00

6.

2 szable + grawerka

1 300,00

7.

statuetki dla zwycięzców w kategoriach i gminy Sobótka – 14 kat+2 kat Sobótka =16 kat x 60 zł

960,00

8.

nagrody do losowania 

8 000,00

9.

kategoria OPEN – trofea – 6 x 2 =12 kat x 60 zł

720,00

10.

kategoria OPEN – nagrody – 6 x 2 =12 x 150 zł

1 800,00

11.

zapisy on-line

1 000,00

12.

poczęstunek dla Gości

2 000,00

13.

trofea (statuetki  - makieta Kamienia Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego) dla Gości
– 60 szt x 60 zł

3 600,00

14.

najstarsza , najstarszy uczestnik Biegu
– statuetki 2 x 60 zł

120,00

15.

kategorie wiekowe dla dzieci trofea
– 4 kat x 2 = 8 kat x 3 = 24 x 60 zł

1 440,00

16.

nagrody do losowania dla dzieci – 2 szt x 250 zł 

500,00

17.

pokazy grup rekonstrukcyjnych

1 000,00

18.

agencja ochrony

4 000,00

19.

obsługa-elektryk

1 000,00

20.

autokar – przewóz Gości z i do Wrocławia

600,00

21.

sędzia, spiker

1 500,00

22.

podatek od nagród

800,00

23.

umowy zlecenia (obsługa imprezy)

8 000,00

24.

toalety przenośne – 25 szt x 60 zł

1 500,00

25.

umywalki

1 000,00

26.

reklama internetowa + banery (MaratonyPolskie.pl)

2 860,00

27.

zabezpieczenie medyczne

1 800,00

28.

transport

1 300,00

29.

delegacje

3 000,00

30.

obsługa strony Biegu (informatyk) – www.biegniezlomnych.pl

2 500,00

31.

wywóz śmieci

500,00

32.

materiały biurowe i do zabezpieczenia technicznego (linki, pręty itp.)

1 000,00

33.

wyżywienie obsługi (wojsko, wolontariat ZHR, ochrona, służby medyczne, umowy zlecenia itp.) –

2 000,00

34.

„przedszkole” – opieka na dziećmi uczestników Biegu

400,00

35.

wynajem namiotów

2 000,00

36.

ZAiKS

1 000,00

37.

telefony

500,00

 

Razem:

115 410,00

Przewidywane wsparcie finansowe (dotychczas): 76 500 zł (brakuje 38 910 zł)

Dodatkowo uzbierane środki pozwolą na zorganizowanie większej ilości atrakcji w trakcie trwania biegu, np.: w organizowanym przez nas przedszkolu dla dzieci, pojawi się plac zabaw, dla dorosłych zaprosimy dodatkowy kultowy zespół. 

Nagrody

W zależności od kwoty wsparcia oferujemy przeróżne nagrody związane z nadciągającym wydarzeniem. Garść gadżetów, autografy, koszulki, medale oraz niepowtarzalna możliwość spotkania ze znamienitymi gośćmi to niektóre z naszych propozycji. Proponujemy również tytuł sponsora oraz nieodpłatny udział w kolejnych edycjach biegu.

Dla osoby, która wybierze najdroższą nagrodę, zostanie ufundowna szabla oficerska,  tzw. „Ludwikówka” z 1934 r.

Nagrody zostaną zrealizowane przed, w trakcie oraz najpóźniej w 3 miesiące po biegu (gdyby zabrakło np. koszulek).

Wierzymy, że razem można wszystko!

Zapraszam do kontaktu. 
 Mój profil na Facebook
e-mail: katarzynastachowska2@wp.pl

 Funpage wydarzenia

 _________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

                

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 19.08.2016 22:10