Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Marta Torebko

Marta Torebko

Poznań

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Całe moje życie związane jest z muzyka, komponuję, śpiewam, gram na fortepianie, tańczę, a także jestem dyrygentką.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

28009 PLN z 27600 PLN

185 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

101%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 17.07.2017.

MARTA TOREBKO nagranie albumu 'ANTRUM' CD

O projekcie

KIM JESTEM 

          Nazywam się Marta Torebko i jestem absolwentką Akademi Muzycznej w Poznaniu. Uwielbiam komponować, śpiewam, gram na fortepianie, piszę  teksty, tańczę :) 

Jestem marzycielką, z głową pełną pomysłów.

         Niedawno miałam piękny sen, znalazłam się w jaskini pełniej muzyki, było we mnie mnóstwo emocji, widziałam po drodze tajemnicze instrumenty, postacie, w każdym zakamarku było mnóstwo magii...

 I tak własnie narodziły się kompozycje do albumu ANTRUM.

Gdy obudziłam się rano wiedziałam jedno, że muszę opowiedzieć Wam ten niesamowity sen. 

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zrealizowanie nagrania albumu "Antrum" 

Antrum (łac. Jaskinia) to muzyczna podróż po wnętrzach jaskini. Pełna emocji, siły, magicznych dźwięków i tajemniczości.  Podczas przystanków bęciecie mieli okazję zobaczyć rzadko spotykane instrumenty, nietypowe odgłosy. Poddacie się całkowicie prowadzeniu muzyki. 

"Antrum" to połączenie różnorodnych stylów muzycznych, m.in tradycyjnego popu z elementami jazzu i muzyki świata. To poszukiwania brzmień, zabawy harmoniczne. To prawdziwa muzyczna uczta.

Moim wielkim marzeniem jest zrealizowanie albumu z muzykami z różnych kontynentów, dzięki którym będę mogła pokazać Wam także muzykę świata. Nieustannie mnie ona fascynuje.  Muzycy z Kanady, Portugalii i Hiszpanii zgodzili się na przyjazd do Polski i potwierdzili swój udział w projekcie. Jednak aby to nastąpiło potrzebne jest Wasze wsparcie.

Wspólnie ze mną przy całości projektu będzie wokalnie towarzyszyć mi Izabela Frąckowiak z którą tworzę duet i występuję już od 5 lat. 

Z Izą nagrałyśmy album "Kobiety" a premierowy koncert odbył się w klubie "Blue Note" w  Poznaniu 8 października 2015 roku. 

                                                                                 

 PLAN  

Album chciałabym zarejestrować  w profesjonalnym studio, na  tzw. "setkę". To technika dająca fantastyczne, prawdziwe, pełne emocji i naturalności brzmienie, Jest bardzo trudna w wykonaniu i realizacji, wymagająca profesjonalnego studio nagrań, ale warta wysiłku w nią włożonego.  Po nagraniu płyty całość powierzę realizatorowi, który zajmie się miksem i masteringiem utwórów. 

Abym mogła to wszystko zrealizować niezbędne będzie poniesienie kosztów:

 • wynajem studia
 • nagrania
 • miks, mastering utworów
 • koszty realizatora
 • zwrot kosztów podróży, noclegi, wynagrodzenie zaproszonych gości
 • transport instrumentów 

 ZAPROSZENI GOŚCIE

       Chórki wzmocnią wokalnie także Magdalena Szymańska i Kajetan Szymański

Progi : 

27.600 to kwota bez której nie dam rady zrealizować nagrań tego albumu. Jeśli dodatkowo uda mi się zgromadzić 150 % zbieranej przeze mnie kwoty przeznaczę ją na :

 • projekt okładki
 • wytłoczenie płyt CD
 • prezentacje płyty w mediach

 

O ALBUMIE

Na albumie znajdzie się 10 kompozycji mojego autorstwa. 

Usłyszymy fortepian, perkusję, gitarę basową, gitarę akustyczną, flet poprzeczny, saksofon, skrzypce, tres cubano i kalimbę.

Będą eksperymentalne zestawienia instrumentów, pojawią się solówki instrumentalne. Muzyka płynąca prosto z wyobraźni samych muzyków. 

Dobór instramuntalistów jest nieprzypadkowy. Są to artyści o niesamowitej wrażliwości muzycznej. Pełni pozytywnej energii.

 

MOJA WCZEŚNIEJSZA TWÓRCZOŚĆ

 

Dlaczego postawiłam na crowdfunging:  

 • jest to nowoczesna forma wspierania ciekawych inicjatyw
 • umożliwia realizacje wspólnymi siłami rzeczy pozornie niemożliwych
 • Polakpotrafi.pl daje możliwość promocji muzyki
 • Dzięki wsparciu pomysłu macie możliwość bycia czynnymi uczestnikami projektu

Możecie Państwo Wspomóc ten projekt nie tylko wpłacając pieniądze, ale także udostępniając wiadomość o projekcie wśród Waszych znajomych :) 

 Wierzę, że cieżka praca i determinacja sprawiają, że marzenia się spełniają !!!

 

MOŻESZ MNIE ZNALEŹĆ NA :

na facebooku 

na instagramie

 • chcesz dowiedzieć się wiecej o projekcie napisz do mnie marta.torebko@gmail.com 

 ...........................................................................................................................

 

ABOUT ME 

         My name is Marta Torebko and I am a graduate of the Academy of Music in Poznan. I love composing, singing, playing the piano, writing lyrics, and dancing :-)

I am a dreamer with a head full of ideas.

         I recently had a beautiful dream, I found myself in a cave full of music, there was a lot of emotions in me. I saw there mysterious instruments and people. There was a lot of magic in every corner...

 And so the compositions for the album ANTRUM were born.

When I woke up in the morning I knew that I had to tell you about this amazing dream.

THE AIM OF THE PROJECT

The aim of the project is to record the album "Antrum"

Antrum (Latin cave) is a musical journey through the cave. Full of emotions, strength, magic sounds and mysteriousness. During the journey you will have the opportunity to see rare instruments and hear unusual sounds. The music will take complete control over you.

"Antrum" is a combination of diverse musical styles, including traditional pop with elements of jazz and world music. This is a searching for sounds and a harmonic fun. This is a real musical feast.

My great dream is to make an album with musicians from different continents so that I can show you the music of the world which I’ve been constantly fascinated with. Musicians from Canada, Portugal and Spain agreed to come to Poland and confirmed their will to participle in the project. However, in order for this to happen, your support is needed.

Izabela Frąckowiak, my music partner who I have been performing for 5 years, will accompany me with her vocals throughout the whole project.

We both have recorded the album "Kobiety" (Women). Its première concert took place at the club "Blue Note" in Poznan on October 8, 2015.

PLAN

I would like to record the album in a professional studio using a technique that gives fantastic, real, full of emotions, and natural sound. The technique is very difficult to implement and requires a professional recording studio. But it is worth the effort put into it. After the recording, the sound producer will do the mixes and mastering.

To be able to realize my dream I will have to cover the following costs:

 • studio rental  
 • the recordings    
 • mixes and mastering
 • the sound producer costs
 • travel expenses, accommodation, invited music guests’ pay
 • transport of instruments

 INVITED GUESTS

 The vocals will be also supported by Magdalena Szymańska and Kajetan Szymański

THRESHOLDS

27,600zł  is the amount without which I will be not able to record the album.           If I additionally manage to collect 150% of it I will spend it to:

 • the album cover design  
 • CDs manufacturing    
 • advertising campaign in the media

ABOUT ALBUM

The album contains my 10 songs.

We will hear the piano, percussion, bass guitar, acoustic guitar, transverse flute, saxophone, violin, tres cuban and kalimba.

There will be an experimental set of instruments, you will hear instrumental solos. The music which flows straight from the imagination of the musicians.

The selection of instrumentalists is not accidental. They are artists with incredible musical sensitivity, full of positive energy.

MY SONGS

 

Why I use crowdfunding:

 •  It is a modern form of supporting interesting initiatives  
 •  It enables to join forces to realize impossible things  
 •  Polakpotrafi.pl gives you the opportunity to promote music    
 • If you support the idea, you have the opportunity to be active participants in the project

You can support this project not only by donating money, but also by sharing it with your friends :)

I believe that hard work and determination make dreams come true !!!

 

YOU CAN FIND ME

 facebook

instagram

 

If you want to know more about the project e-mail me: marta.torebko@gmail.com

I am a graduate of the Academy of Music, Adam Mickiewicz and the Academy of Physical Education in Poznan. All my life is sacrificed to music. I play it and make it. I play the piano, sing and dance. I'm also a conductor. Write a message to me. Take the project under your winds!

Would you like to sign the project with your brand or with your name?

Contact me now!

 

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 17.07.2017 21:09