Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Dni Równości i Tolerancji

Dni Równości i Tolerancji

Poznań

Komitet Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji działa już od 10 lat! W roku 2013 wspólną decyzją zrezygnowaliśmy z tożsamości prawnej Stowarzyszenia stając się ponownie niesformalizowaną grupą. Niezależnie od formy, niezmiennie realizujemy te same cele. Więcej na http://dnirownosci.pl/

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1055 PLN z 1000 PLN

48 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

105%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 12.11.2012.

Pomóż zorganizować 9 Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu

O projekcie

Nasze stowarzyszenie organizuje w tym roku kolejne, 9. Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu. Ich celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, stan zdrowia i wiek. Ponadto integralną ich częścią będzie promowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec innych ludzi.

O tegorocznych Dniach możesz przeczytać w poznańskiej Gazecie Wyborczej - tutaj, oraz w Głosie Wielkopolskim - tutaj!

9. Dni Równości i Tolerancji będą miały miejsce w dniach 12-18 listopada tego roku. Aby ich organizacja w pełni się powiodła, potrzebujemy wsparcia finansowego m.in. na zwrot kosztów podróży zaproszonych gości, wydruk plakatów i ulotek.

Wasza pomoc jest niezbędna dla realizacji wielu wydarzeń planowanych w trakcie najbliższych Dni. Będą to między innymi: debata na temat sportu osób niepełnosprawnych. Poza tym odbędą się warsztaty na temat biseksualizmu oraz projekcje wielu filmów. Ponadto przeprowadzimy dyskusję na temat wykluczenia z powodów mieszkaniowych, a także koncerty zespołów prezentujących różnorodne style muzyczne. Mamy zamiar zorganizować również Żywą Bibliotekę oraz akcję wypełniania regałów miejskich w Poznaniu literaturą antydyskryminacyjną. Ponadto będzie miała miejsce prezentacja zdjęć z konkursu o tematyce feministycznej. Kulminacją tegorocznych Dni Równości będzie Marsz Równości, który przejdzie ulicami miasta. Dzięki funduszom, które przekażecie na nasz projekt, zrealizujemy wszystkie te wydarzenia. Liczymy bardzo na wasze wsparcie i z góry dziękujemy za każdą sumę przeznaczoną na naszą akcję.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 12.11.2012 00:12