Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Magurzanie

Magurzanie

Łodygowice

Napisz wiadomość do Projektodawcy

10600 PLN z 10000 PLN

109 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

106%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 02.05.2015.

Pomóżcie nam się ubrać !

O projekcie

 english version below

 

Jesteśmy grupą młodych, pełnych pasji i miłości do folkloru ludzi, którzy poprzez taniec, śpiew i muzykę kultywują tradycje w Zespole Regionalnym Magurzanie z Łodygowic. Cały czas pragniemy się rozwijać dlatego oprócz tańców rodzimych poznajemy folklor innych regionów Polski. Szczególną więź poczuliśmy z niedaleko położonym od nas Beskidem Sądeckim. Tańce tego regionu są bardzo radosne i żywiołowe, a poprzez ich wykonywanie możemy w pełni wyrazić nasz góralski temperament.

 

Dwa lata temu, dzięki licznym próbom i warsztatom udało nam się stworzyć choreografię tańców Lachów Sądeckich. Wzbogaciliśmy nasz repertuar o nowy region, niestety nie możemy zaprezentować go podczas naszych koncertów, gdyż nie posiadamy strojów tego regionu.

 

 

Nasz zespół daje co roku kilkadziesiąt koncertów na festiwalach folklorystycznych i różnego rodzaju imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. To właśnie tam dzielimy się z publicznością efektami naszej pracy. Aby nasze dwuletnie starania nie poszły na marne  w tym roku, poza tańcami rodzimymi, chcemy zaprezentować tańce Nowego Sącza w pełnej okazałości.

 

 

 Wielu z Was miało okazję poznać nas na scenie, niektórzy nawet osobiście. Wierzymy, że widząc naszą pasję, miłość i zaangażowanie do tego co robimy zechcecie wesprzeć nas w sfinalizowaniu tego projektu. Pomóżcie nam się ubrać, a my w zamian za to mamy dla każdego z Was ciekawe i unikatowe upominki, które możecie znaleźć po prawej stronie. Niech nasz wysiłek i praca, którą włożyliśmy w stworzenie tego układu nie pójdą na marne. Nasz los w waszych rękach.

 

 

Zespół Regionalny Magurzanie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach. Został założony w 1984 r. przez Krystynę Mikociak. Tworzy go prawie pięćdziesięcioosobowa grupa tancerzy, wokalistów oraz muzyków w wieku od 14 do 28 lat, którzy pielęgnują folklor własnego regionu oraz regionów ościennych. Koncerty odbywają się zawsze przy akompaniamencie żywej muzyki w wykonaniu tradycyjnej  kapeli ludowej. Od 2004r. działa również grupa „Mali Magurzanie” skupiająca dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Kierownikiem i choreografem zespołu Magurzanie jest Elżbieta Mikociak, kierownikiem kapeli oraz instruktorem śpiewu - Brygida Sordyl.

 

 

W ciągu ponad 30-letniej działalności zespół wykonał około 900 koncertów tanecznych oraz  prawie 1000 koncertów samej kapeli, grupy śpiewaczej oraz grup kolędniczych na terenie Polski, a także w takich krajach jak: Słowacja, Czechy, Ukraina, Turcja, Włochy, Szwecja, Węgry, Niemcy, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Belgia, Litwa. Zespół zachwyca publiczność oryginalnością oraz żywiołowością tańców, temperamentem tancerzy, archaicznością muzyki, pieśni i prezentowanych zwyczajów. 

 

 

Poziom artystyczny zespołu wielokrotnie doceniali jurorzy festiwali ogólnopolskich   i międzynarodowych, o czym świadczą liczne nagrody m.in. I miejsce na Festiwalu Folklorystycznym „O Łowicki Pasiak” w Łowiczu (2010), I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Obrzędów Weselnych w Węgrowie (2004), dwukrotnie III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem (1996, 2004), I, II i III miejsce na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu (1986, 1989, 1988, 2000, 2014),I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych „Żywieckie Gody” (1996, 2014), I miejsce na Festiwalu Folkloru w Favarze na Sycylii (1997), I miejsce na Festiwalu Folkloru w Devrek w Turcji (2008), występ na  Światowej Wystawie „Expo 2000” w Hanoverze oraz na innych festiwalach organizowanych głównie przez Międzynarodową Radę Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki (CIOFF), której zespół od  sześciu lat jest oficjalnym członkiem.

 

 

 

Magurzanie wielokrotnie występowali w Telewizji Katowice (nagrania poszczególnych inscenizacji), a także w TVP 1 i TVP 2 podczas transmisji z festiwali folklorystycznych z całej Polski. Zespół ma na swoim koncie audycje transmitowane na cały świat przez Telewizję Polonia, np. z Polonijnych Igrzysk Zimowych „Beskidy 2002” czy bożonarodzeniowej Mszy Świętej w Kalnej w 2011r. Podczas swoich wakacyjnych tournee Magurzanie pojawili się kilkakrotnie w programach telewizyjnych poza granicami naszego kraju, np. w Niemczech w 2000 r. czy w Belgii w 2007 r.

 

 

 

 

W 2012 r. Magurzanie nagrali płytę pt. „Łod gwiozdecki do sopecki”, na której prezentują tradycyjne teksty i melodie kolęd w nowych aranżacjach wokalno-muzycznych. Przy produkcji płyty, do jednej z kolęd, powstał teledysk promujący ten krążek. Więcej informacji o naszym zespole znajdziecie na Facebooku oraz stronie internetowej : www.magurzanie.pl 

 

 

 

 

 

Buty, pasy, halki, spódnice, spodnie, koszule, gorsety, kamizelki i kapelusze, wszystko to potrzebne by móc jak najlepiej prezentować na scenie tańce Lachów Sądeckich w pełnej okazałości. Jednak koszt zakupu strojów dla 8 par tańczących to 30 000 zł. Buty, pasy i halki już mamy. Resztę elementów musimy zakupić. Aby zachować autentyczność i unikatowość regionalną, każda rzecz wykonana będzie przez lokalne szwaczki, a hafty na damskich gorsetach i bluzkach oraz męskich spodniach i kamizelkach, ręcznie wykonane. Dzięki zaangażowaniu członków zespołu i dobrej woli naszych przyjaciół udało nam się zebrać ponad połowę potrzebnych funduszy. Niestety do pełnej kwoty brakuje nam jeszcze 12 000.

 

Pomóżcie nam zebrać 10 000 zł, a resztę postaramy się sami zorganizować. Oczywiście będzie nam łatwiej kiedy dzięki Wam zbierzemy całą potrzebną kwotę. Jeżeli uwierzycie w ten projekt tak samo jak my, wesprzecie naszą akcję, a może nawet zachęcicie do niej swoich znajomych, damy radę osiągnąć zamierzony cel.

 

 

Gdy okaże się, że zbierzemy więcej niż założyliśmy, kwotę tę przekażemy na renowacje obuwia tanecznego oraz innych strojów, które tego wymagają. Są one w ciągłym w użytku, dlatego niektóre części garderoby szybko się zużywają, to zaś wiąże się z nieustanną inwestycją. Prezentowanie polskiej kultury regionalnej za granicą to duża odpowiedzialność, dlatego zawsze staramy się robić to godnie i z zachowaniem odpowiedniego charakteru. Chcemy aby nasze stroje były piękne, zadbane i autentyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poza opieką medialną otrzymaliśmy rekomendację od Dyrekcji Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk":

 

 

 

 

 

 

 

1.Wyjątkowy kubek limitowanej edycji z grafiką projektu "Pomóżcie nam się                 ubrać":

 

 

 

 

2. Oryginalne skarpety góralskie :

 

 

 

3. Płyta CD ZR Magurzanie z kolędami:

 

  

 

4. Płyta CD Kapeli PoPieronie z muzyka góralską pt. "Wierni korzeniom":

 

 

 

 

5. Góralski Kalendarz A3 :

 

 

 

 

 

6. Ręcznie wykonany rysunek pary Lachów Sądeckich (format A4):

 

 

7. Unikatowe Tablo ZR Magurzanie w formacie A3 , w wersji papierowej:

 

 

 

8. Koszulka zespołu z oryginalnym logo i napisem

 

 

 

 

Wszystkie prezenty wysłane będą zaraz po zakończeniu i rozliczeniu projektu, ok 20.05.2015 roku. Natomiast premierowy koncert Zespołu Regionalnego Magurzanie, w nowych strojach sądeckich odbędzie sie na przełomie października  i listopada 2015 roku. O dokładnej dacie poinformujemy miesiąc przed koncertem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are the group of young, full of passion and love to folklore people. We maintain the tradition through dancing, singing and music in the Local Folk Group Magurzanie from Łodygowice. We constantly want to develop ourselves that's why apart of the local dances we discover folklore of other regions of Poland. We have felt the special attachment to Beskid Sądecki which is located closely to us. Dances of this region are cheerful and powerful, we can fully express our highlander's temperament by performing them.

            Two years ago , thanks to a lot of rehearsals and workshops, we succeded in creating the choreography of Lachy Sądeckie dances. We enriched our programme in a new region, unfortunately we are not able to present it during our concerts, because we do not have costumes of that region.

 

           

Our group plays several dozen concerts per year, on folk festivals and other cultural events of local, Polish, nationwide and worldwide reach. These are the concerts where we share the effects of our work with the audience. To prevent our bennial efforts from being wasted this year, apart the local dances, we would like to present as good as possible dances of Nowy Sącz.

 

 

            Many of you had a chance to see us on stage, some of you had a chance to meet us personally. We believe that seeing our passion, love and involvment to what we do, you may support us in finalizing this project. Help us to get supplied with clothes and we will give you unique and interesting gifts as a reward, which you can see on the right side. Do not let the effort and work which we put into this choreography be wasted. We put our fate into your hands.

 

            The Local Folk Group Magurzanie is governed by Gminny Ośrodek Kultury in Łodygowice. It came into existance in 1984. It was established by Krystyna Mikociak. The group consists of almost fifty dancers, soloists and musicians aged fourteen to twenty-eight. They convey the folklore and tradition of their own and neighbouring regions. The group sings and dances to live accompaniment by a folk band. In 2004 another folk group was established. It is called Mali Magurzanie. The group consists of children aged seven to fourteen.

            Magurzanie's manager and choreographer is Elżbieta Mikociak. The music manager and the singing teacher is Brigida Sordyl.

 

 

            For over 30 years of its artistic cereer, the group has given about 900 dancing performances and about 1000 concerts of the folk band, the choir and the group of carolers all over Poland and in the following European countries: Slovakia, Czech Republic, Ukraine, Turkey, Italy, Sweden, Hungary, Germany, Austria, Bulgaria, Croatia, France, Belgium and Lithuania. During performances audience is delighted with the originality and impetuousness of dances, temperament of the dancers, and archaism of music, songs and customs.

 

 

            Many times the group has been recognized by Polish and international jury. It has been confirmed by various awards e.g.: the firts award at The Folklore Festival „O Łowiecki Pasiak” in Łowicz in 2010; the first prize at the National Festival of Wedding Customs in Węgrowo in 2004; twice the third award at the International Festival of Highland Folklore in Zakopane in 1996 and 2004; the second and third award at the Polish Hilighlanders' Folklore Festival in Żywiec in 1986, 1988, 1989,2000; One of the equivalent awards of Polish Highlanders' Folklore Festival in Żywiec in 1992, 1996 and 2004; the firts award at the Traditional Carol Ensemble Review „ Żywieckie Gody” in 1996; the first award at the Folklore Festival in Favara, Sicily in 1997 and in Deverek, Turkey 2008; a performance in the Polish Pavilon at the World Exhibition „Expo 2000” in Hanover, and many other awards received at various festivals organized mainly by International Council of Organizations of Folklore Festivals ( CIOFF). Magurzane has also been a member of CIOFF for six years.

           Magurzanie appeared repeatedly in the TV Katowice ( recordings of particular stagings) as well as in the TVP 1 and the TVP 2 during transmissions from folk festivals from all over the Poland. Our group also appeared in the TV Polonia as worldwide transmissions. During holiday tournee Magurzanie appeared repeatedly in TV programmes abroad, for example in Germany in 2000 or in Belgium in 2007.

            In 2012 Magurzanie recorded an album called „ Łod gwiozdecki do sopecki”. The album contains traditional lyrics and melodies in new arrangement. During the production of an album Magurzanie also created a music video for one of the carols.

 

 

 

            Boots, belts, underskirts, skirts, trousers, shirts, corsets, vests and hats – all of these elements are needed to represent dances of Lachy Sądeckie as well as possible. Costumes for 8 pairs of dancers cost 30,000 zloty. We already have boots, belts and underskirts but we have to buy the rest of elements. Every single part of costume will be made by local needlewomen in order to keep authenticity and uniqueness of the region. Embroideries on women's corsets, blouses and men's trousers and vests will be made manually. We have already collected over a half of needed money. It wouldn't be possible without involvment of our dancers and friends. Unfortunately we still need 12,000 zloty.

            Help us to collect 10,000 zloty and we will try to get the rest. Obviously it will be easier for us if thanks to you we will get the whole needed amount of money. If you support our project moreover, encourage your friends to take part in it, we will handle to achieve the goal. 

 

 

If it appears that we collected more than we assumed, we will give this extra money for the renovation of our dancing shoes and othe elements which need it. They are used all the time that's why some of the elements get damaged quickly. Representing of regional Polish culture abroad is a great responsibility that's why we always try to do it well. We want our costumes to be beautiful, prim and authentic.

 

 

 

 

 

  

         

 

       

 

 

Media o Twoim projekcie:

Projekt zespołu „Magurzanie”

www.us.edu.pl | 2015-04-02

Związany z Uniwersytetem Śląskim Zespół Regionalny „Magurzanie” z Łodygowic ubiega się o dofinansowanie zakupu strojów regionalnych w ramach crowdfundingowego projektu „Pomóżcie nam się ubrać!”.

Łodygowice: zespół prosi - pomóżcie nam się... ubrać

www.dziennikzachodni.pl | 2015-03-27

Zespół z Łodygowic zamierza dołączyć do repertuaru tańce Lachów Sądeckich, ale nie ma strojów. Stąd akcja na polakpotrafi.pl

Pomóżmy Magurzanom

zywiecki24.pl | 2015-03-17

Zespół Regionalny "Magurzanie" z Łodygowic - grupa młodych, pełnych pasji i miłości do folkloru ludzi. Działają przy Gminnym Ośrodku Kultury i od trzydziestu lat, poprzez taniec, śpiew i muzykę kultywuje tradycje, nie tylko Żywiecczyzny, ale również wielu innych regionów Polski.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 02.05.2015 20:08