Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Ewa Domaradzka-Ziarek

Ewa Domaradzka-Ziarek

Olsztyn

Jest dziennikarką z Warmii i Mazur. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim wybrała Olsztyn jako miejsce do życia.
W 1998 r. zorganizowała pierwszy radiowy plebiscyt na Kobietę Sukcesu Roku.
Jest prezeską olsztyńskiego oddziału Międzynarodowego Forum Kobiet i członkinią Zarządu Głównego tej organizacji w Warszawie.
Lansuje również Modę na Warmię i Mazury. Założyła fundację o tej nazwie. Od 10 lat pozostając w dziennikarstwie działa jako producent zewnętrzny.
Wybory Kobiet Sukcesu zorganizowała już 15 razy na Warmii i Mazurach, 3 razy na Mazowszu i 2 na Śląsku.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1693 PLN z 30000 PLN

31 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 03.04.2014.

Wybory i Gala Kobiet Sukcesu regionów Polski

O projekcie

Ogólnopolska Gala Kobiet Sukcesu Regionów Polski

Opis projektu

Na przełomie października i listopada chcielibyśmy zorganizować Ogólnopolską Galę Kobiet Sukcesu, na której będą uhonorowane wyjątkowe kobiety ze wszystkich województw Polski. Kapituła wyłoni spośród nich finałową piątkę i główną laureatkę, która w danym roku będzie symbolizować sukcesy polskich kobiet.

Mamy doświadczenia w organizacji tego rodzaju wydarzeń już w trzech regionach Polski. Od 15 lat co roku wybierane są Kobiety Sukcesu na Warmii i Mazurach, od trzech lat na Mazowszu i od dwóch – na Śląsku.

Chcemy, żeby kobiety w całej Polsce miały tę szansę, by ich dokonania były zauważone i uhonorowane.

Miło jest mi poinformować, że wśród ambasadorów naszego projektu są już: Anna Popek - laureatka ze Śląska 2013, Katarzyna Kalicińska - laureatka z Mazowsza (Gala 2013), Jolanta Fajkowska - laureatka z Warmii i Mazur 2007, Krzysztof Hołowczyc, laureat Dużej Buźki z Warmii i Mazur 2008 i Dariusz Michalczewski TIGER, laureat statuetki Duża Buźka od pań na Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur w 2009 roku.Dlaczego warto wesprzeć organizację Ogólnopolskiej Gali Kobiet Sukcesu

Wspierając organizację Ogólnopolskiej Gali Kobiet Sukcesu sprawiasz, że:

•Ta formuła honorowania pań pozwoli choć trochę zmniejszyć deficyt uznania dla kobiet. Tak niewiele ich jest wszędzie tam, gdzie wręcza się nagrody, dyplomy i statuetki.

•Cała społeczność dowie się, jak ważne rzeczy robią kobiety.

•Przekonasz się, że prawdziwy sukces to nie pogoń za pieniędzmi i celebrycką sławą, czy też wysokie stanowiska związane z polityczną koniunkturą. Prawdziwy sukces to głębokie uznanie społeczne, wdzięczność i podziw za realizowane przedsięwzięcia oraz wielki szacunek za obrany kierunek życiowy.

•Wyłonione i uhonorowane kobiety staną się inspiracją dla innych kobiet w ich życiowych wyborach.

•Umacnia się solidarność kobiet, również ta międzypokoleniowa.

•Bardziej poznajemy obszary życia społeczno-gospodarczego, w których prym wiodą kobiety i uzmysławiamy sobie, jak ważne są to działania dla jakości życia wszystkich Polaków.

Na te wybory macie wpływ Wy sami, zgłaszając kandydatki do zaszczytnego tytułu Kobiety Sukcesu poprzez regionalne i lokalne media, samorządy i organizacje pozarządowe.

Może Ty będziesz kiedyś bohaterką takiej gali, może Twoja mama, siostra lub przyjaciółka. A jeśli jesteś mężczyzną, może Twoja żona lub partnerka zasługuje na takie wyróżnienie. Jeśli wesprzesz ten projekt, sam/a kiedyś będziesz je oklaskiwać. Zobaczy je wtedy cała Polska.

Zobacz film z Gali Kobiet Sukcesu Mazowsza 2013

Kobiety w Polsce, i nie tylko w Polsce, cierpią na deficyt uznania. Żyjemy w męskim świecie, w którym obowiązuje percepcja męska. Mężczyźni zarządzają, kierują, oceniają, widząc głównie dokonania innych mężczyzn. Obserwowane przez nas od lat wszelkie gale, plebiscyty i akademie honorują głównie mężczyzn. W cieniu jest cały ogromny obszar, w którym przejawia się aktywność kobiet, jak edukacja, opieka nad małymi, starszymi, niepełnosprawnymi, potrzebującymi, zwierzętami. To kobiety wiodą prym w ekonomii społecznej, to one najczęściej zakładają i prowadzą organizacje i stowarzyszenia. Kobiety też, pomimo trudniejszych warunków w realizacji swoich karier, osiągają wyżyny w nauce, sztuce, sporcie, w samorządach, również w biznesie, chociaż ich firmy są nieco inaczej zarządzane, bardziej demokratycznie, bez wielkiego ryzyka finansowego, z większym akcentem na harmonijne relacje w zespole. Kobiety są lepszymi uczennicami i studentkami, lecz w życiu zawodowym często ustępują mężczyznom w wyścigu do awansów, czy wyższych stanowisk. Jeśli to mężczyźni zasiadając w gremiach decyzyjnych oceniają, widzą zwykle tylko innych mężczyzn. Dlatego wyróżnianie kobiet musi być odrębną inicjatywą.

Zobacz film z Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2013

Nasze dotychczasowe doświadczenia

Kobiety Sukcesu to projekt, który zrodził się na antenie Radia Olsztyn. Jako autorka audycji dla pań zadałam sobie i słuchaczom pytanie, czym jest sukces w życiu kobiety, czy tym samym, co sukces w wydaniu męskim? Czy kobieta płaci wysoką cenę, jeśli w życiu decyduje się na realizację zawodowej kariery?

Audycje cieszyły się wielkim zainteresowaniem słuchaczy, co wyrażało się ich wielką aktywnością w głosowaniu na wybraną kandydatkę do tytułu Kobiety Sukcesu. Po pierwszym rocznym cyklu wywiadów z kobietami i plebiscycie zdecydowałam, że te kobiety należy pokazywać światu. Pozyskałam sponsorów i zorganizowałam pierwszą Galę Kobiet Sukcesu 8 marca z okazji Święta Kobiet.

Cztery pierwsze edycje Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur honorowały bohaterki właśnie radiowych plebiscytów.

Nowa formuła Wyborów Kobiety Sukcesu od 2003 roku przewiduje, że kandydatki zgłaszają społeczne gremia: lokalne media, organizacje pozarządowe i samorządy, a Złotą Dziesiątkę i spośród niej Kobietę Sukcesu roku w tajnym głosowaniu wybiera 10-osobowa kapituła, której członkami są regionalne autorytety, osoby znane, przedstawiciele mediów, ludzie biznesu. To grono ocenia osiągnięcia kobiet w różnych dziedzinach mając na względzie pokonany stopień trudności w osiągnięciach zawodowych pań i wielkość zasięgu społecznego oddziaływania dokonań laureatek.

Udało się jak dotąd już 15 razy zorganizować takie wybory na Warmii i Mazurach, trzykrotnie na Mazowszu i dwa razy na Śląsku.

Zobacz film z Gali Kobiet Sukcesu Śląska 2012

Moim marzeniem jest rozszerzenie tej formuły honorowania kobiet w całej Polsce i zorganizowanie ogólnopolskich Wyborów Kobiety Sukcesu Regionów.

Jak dotąd najtrudniejszym elementem organizacji każdych regionalnych wyborów i gali było pozyskanie środków na organizację takich wydarzeń. Już od dwóch lat przymierzamy się do gali ogólnopolskiej, jednak na przeszkodzie stoi brak środków i osób, które można by zaangażować do tego dużego przedsięwzięcia.

Jesteśmy przekonani (bo w realizacji tego przedsięwzięcia udzielają się też mężczyźni), że ta inicjatywa przywraca właściwe znaczenie słowu SUKCES. W tych wyborach liczy się nie zdobyty majątek, sława czy pozycja, lecz uznanie społeczne dla kobiet, ich dokonań i siły charakteru.

Mam wewnętrzne przekonanie, że ten sposób honorowania wyjątkowych kobiet spodoba się w innych regionach Polski i znajdziemy tam partnerów.

Zobacz film z Gali Kobiet Sukcesu Mazowsza 2012

Mam też nadzieję, że jak wiele innych ciekawych i głębokich w swojej warstwie treściowej akcji, wybory kobiety sukcesu spotkają się z zainteresowaniem większych sponsorów i inicjatywa będzie realizowana w kolejnych latach.

Jaka idea nami kieruje

W dzisiejszych czasach niełatwo jest rozpoznać, co w życiu jest ważne, co daje głęboki sens naszemu istnieniu i działaniu. Wszechobecna telewizja lansująca poprzez reklamy wysoce konsumpcyjny styl życia kształtuje szczególnie w młodym pokoleniu zafałszowany obraz świata. Zmusza do tego, żeby mieć, nie uczy tego, jak być. To, co jest bliskie kobietom, to harmonia i równowaga. Promocja kobiet w życiu publicznym to szansa, by więcej takiego spojrzenia zagościło w miejscach, gdzie podejmuje się decyzje dotyczące nas wszystkich.

Na każdej gali Kobiet Sukcesu chcemy podarować Wam chwilę zadumy nad własnym życiem, chwilę wzruszenia i podziwu dla innych kobiet „siłaczek”.


Dotąd byli również z nami

Wśród gości honorowych w dotychczasowych edycjach Gali Kobiet Sukcesu były dotąd takie osobowości jak: Elżbieta Bieńkowska, prof. Danuta Hubner, Hanna Gronkiewicz Waltz, Henryka Bochniarz, Róża Thun, Irena Eris, Kora, Małgorzata Niemen, Jolanta Fajkowska, Małgorzata Braunek, Agata Kulesza, Anna Popek.

Na Gali w regionach nagrody otrzymują też mężczyźni. Są to statuetki „Duża Buźka” przyznawane przez Międzynarodowe Forum Kobiet mężczyznom, których podziwiają kobiety za pasję życia, tworzenia i społecznych dokonań. Wśród nagrodzonych byli dotąd prof. Jerzy Buzek, Krzysztof Hołowczyc, Przemysław Saleta, Dariusz Michalczewski, Wojtek Łozo Łozowski, Piotr Szwedes, dr Ludwik Sobolewski, Jacek Żakowski, Piotr Pacewicz, dr Tomasz Skalski, Andrzej Dowgiałło.

 

Gale Kobiet Sukcesu i pokazy mody

Zastrzyk młodości otrzymujemy na naszych galach od młodych dziewcząt, które są modelkami i które projektują modę. Pokazy mody młodych projektantów towarzyszą wszystkim naszym galom. Od początku przygotowuje je Ilona Kanclerz, projektantka mody, od wielu lat kurator wystawy młodych projektantów FUTURE na Poznańskim Tygodniu Mody, wydawca Modnego Śląska on-line. Wyłania zdolnych absolwentów kierunków projektowania artystycznego (są to najczęściej młode dziewczęta) i zaprasza ich do udziału w naszych galach. Gale Kobiet Sukcesu to imprezy o kobietach i dla kobiet, coś dla ducha i coś dla oka. I właśnie pokazy ich kolekcji niezwykle ubarwiają wszystkie uroczystości. Dla tych młodych projektantów jest to często pierwsze spotkanie ze sceną i dużą publicznością.

Koncepcja Wyborów Kobiet Sukcesu Regionów Polski

Od wielu lat spotykałam się z pytaniami, czy formułę Wyborów Kobiety Sukcesu można by przenieść na inne regiony. Z formalnej strony nie to nic skomplikowanego. Jednak jest to przedsięwzięcie wymagające dużego zaangażowania kilku osób w danym regionie.

Za każdym razem staramy się o medialne patronaty, by jak najwięcej mieszkańców regionu dowiedziało się o dokonaniach laureatek, staramy się też o patronaty honorowe włodarzy województwa, by tą drogą zwrócić ich uwagę na dokonania kobiet w regionie i podnieść rangę uroczystości.

Za każdym razem poszukujemy kontaktów w regionalnych i lokalnych mediach, które znają świetnie rzeczywistość swojego województwa. Najczęściej opieramy się na dziennikarzach regionalnych rozgłośni Polskiego Radia i regionalnych oddziałów Telewizji Polskiej. Szukamy też kontaktów do prężnie działających organizacji pozarządowych, w tym organizacji kobiecych. W kontaktach z nimi tworzymy kapitułę, w której skład wchodzą regionalne autorytety, kobiety i mężczyźni reprezentujący różne sfery: media, samorządy, biznes lokalny, naukę, organizacje NGO.

Tę formułę honorowania kobiet popiera od kilku lat eurodeputowana prof. Danuta Hubner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim. Jak podkreśla, jesteśmy krajem regionów i niezwykle ważne jest to, co się w nich dzieje i jak społeczność organizuje sobie życie. Liczy się wysiłek każdego z nas, a suma tych starań stanowi o tym, czy żyjemy w przyjaznym nam otoczeniu, prężnie się rozwijającym, z perspektywami na godne życie i pracę w przyszłości. Dokonania kobiet są tu znaczące.

Uświadamiamy sobie, że to, co jest ważne w kraju, nie toczy się na salonach stolicy, lecz dzieje się na odległej prowincji. I mówiąc o prowincji, mamy tu na myśli tylko odległość od centrum kraju.

Organizując ogólnopolskie Wybory Kobiet Sukcesu chcemy zwrócić się do pozostałych województw, w których dotąd nie realizowaliśmy naszej inicjatywy, z prośbą o współpracę w wyłonieniu laureatki do ogólnopolskich Wyborów. I zrobimy to kontaktując się przede wszystkim przez dziennikarzy mediów publicznych. Jeśli w innych regionach istnieją podobne przedsięwzięcia, poprosimy o wskazanie laureatki, która będzie reprezentować region w Wyborach Kobiet Sukcesu. Tam, gdzie takich wyborów nie ma, poprosimy dziennikarzy mediów publicznych o zainicjowanie plebiscytu, który pozwoli wyłonić takie kobiety.

Swoją formułą nasze wybory w sposobie wyróżniania kobiet przypominają nieco wybory Miss Polonia, z tym że tu nie liczą się długie nogi i duże niebieskie oczy, lecz wyjątkowe dokonania kobiet.

W ogólnopolskich wyborach spośród 16 laureatek, przedstawicielek 16 województw, kapituła wybierze pięć finalistek, i spośród nich, jedną kobietę, która w danym roku będzie symbolizować dokonania kobiet.

Mamy zamiar sprostać tej ambitnej koncepcji wyborów kobiet. Nawiązane dotąd znajomości i zdobyte doświadczenie organizacji 20 wyborów i gali nam to umożliwi.

Co zamierzamy zrobić mając zebrane środki finansowe?

 

Organizując ogólnopolskie Wybory Kobiet Sukcesu w ciągu pół roku chcemy zwrócić się do pozostałych województw, w których dotąd nie realizowaliśmy naszej inicjatywy, z prośbą o współpracę w wyłonieniu laureatki do ogólnopolskich Wyborów. I zrobimy to kontaktując się przede wszystkim przez dziennikarzy mediów publicznych. Jeśli w innych regionach istnieją podobne przedsięwzięcia, poprosimy o wskazanie laureatki, która będzie reprezentować region w Wyborach Kobiet Sukcesu. Tam, gdzie takich wyborów nie ma, poprosimy dziennikarzy mediów publicznych o zainicjowanie plebiscytu, który pozwoli wyłonić takie kobiety.

Swoją formułą nasze wybory w sposobie wyróżniania kobiet przypominają nieco wybory Miss Polonia, z tym że tu nie liczą się długie nogi i duże niebieskie oczy, lecz wyjątkowe dokonania kobiet.

W ogólnopolskich wyborach spośród 16 laureatek, przedstawicielek 16 województw, kapituła wybierze pięć finalistek, i spośród nich, jedną kobietę, która w danym roku będzie symbolizować dokonania kobiet.

Uhonorujemy je na Gali Kobiet Sukcesu Regionów Polski w Warszawie jesienią tego roku.

 

Organizacja uroczystej gali to główny koszt tego przedsięwzięcia.

Rzeczywistość zapewne zweryfikuje poniżej wymienione koszty, ale zgodnie z dotychczasowym rozeznaniem spodziewamy się, że wydatki będą następujące:

·wynajem Sali w Warszawie, w której powinna być scena z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem, z całodzienną obsługa techniczną, widownią na ok. 250-300 osób, z obszernym holem, szatnią - ok. 15 000 zł

·relacja internetowa z gali za pomocą 3 kamer telewizyjnych, by wszystkie zainteresowane osoby mogły śledzić tę uroczystość, to koszt ok. 7000 zł.

·wydawnictwo okolicznościowe „20 Gali Kobiet Sukcesu” w liczbie 500 egzemplarzy - ok. 10 000 zł

·prowadzący galę i artyści, którzy wzbogacą uroczystość o występy wokalne – ok. 10 000 zł.

·organizacja pokazu mody młodych projektantów (modelki, fryzury, makijaże, zwrot kosztów podróży i noclegów projektantów) – 5000 zł

·film z Gali – 3000 zł

·praca grafika (oprawa graficzna wszystkich materiałów promujących galę) - 2000 zł.

 

Jak widzicie, już przekroczyliśmy założoną kwotę, nie uwzględniając statuetek i nagród dla laureatek, poczęstunku dla gości, czy kolacji VIP, a to może być kwota bliska 10 000 zł. Nie ma tu też zapłaty za kilkumiesięczny wysiłek grona osób, które pomogą wyłonić laureatki z całej Polski i zorganizować całą Galę.

Kwota, którą zamierzamy zebrać jest absolutnym minimum, abyśmy mogli ruszyć z realizacją projektu. Wtedy łatwiej nam będzie znaleźć sponsorów na pozostałe koszty lub użyjemy wszelkich sposobów, by wynegocjować niższe ceny.

 

Ze wszystkich sił będziemy się starać, byście Wy, jako goście Gali, mogli jesienią zasiąść w miękkich fotelach na widowni i przeżywać te wzruszenia, jakie będą płynąć ze sceny.

 

Lista wydatków oraz całkowite rozliczenie zebranej kwoty będą jawne, opublikowane i aktualizowane w internecie.

Jeszcze dwa słowa w sprawie nagród

Jeżeli masz pytania w sprawie szczegółów nagrody, koniecznie do nas napisz na biuro@kobietysukcesu.eu.

 

Nasze linki

www.kobietysukcesu.eu

https://www.facebook.com/pages/Wybory-Kobiety-Sukcesu-Regionów-Polski

 

Linki do filmów z naszych Gali:

Warszawa 2013 http://www.youtube.com/watch?v=CbqEdtFoZV0

Warszawa 2012 http://www.youtube.com/watch?v=AVrwF8ERreM

Olsztyn 2013 http://www.youtube.com/watch?v=HIFecjKCe84

Olsztyn 2012 http://www.youtube.com/watch?v=oXTNzQysRZ0

Katowice 2013: http://www.youtube.com/watch?v=xf1wQDtXFdk

Media o Twoim projekcie:

Czy Polki potrafią? Sukcesy kobiet i Wybory Kobiety Sukcesu

www.pracujwlogistyce.pl | 2014-02-26

Czy kobiety mogą mieć swoje własne wybory, gdzie nie liczą się długie nogi, a mądrość, doświadczenie i piękno ducha? 170 wyróżnionych kobiet w 3 regionach Polski z dumą nosi ten tytuł Kobiety Sukcesu. Tych regionów może być więcej.

Finansowanie społecznościowe - Gala Kobiet

www.telewizjamazury.pl | 2014-02-24

Zobacz materiał o Gali Kobiet i PolakPotrafi.pl

Kto ma rację - Kobieta w biznesie

www.ipla.tv | 2014-02-20

Czy kobiety czują się w biznesie jak ryba w wodzie? Czy kobietom trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu? Dane mówią, że już w co trzeciej firmie to kobieta jest szefową. Gośćmi w programie są: Ewa Domaradzka-Ziarek (inicjatorka wyborów "Kobiety Sukcesu"), Ewa Lisowska (Szkoła Główna Handlowa) oraz Leszek Mellibruda (psycholog biznesu)

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 03.04.2014 18:06