Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

dziew/czyny

dziew/czyny

Białystok

DZIEW/CZYNY są inicjatywa społeczna wspierająca aktywność kobiet z różnych środowisk, grup wiekowych i zawodowych, różnorodnych pod względem wieku, stopnia sprawności, wyznania, przynależności narodowej i etnicznej, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, o różnych zainteresowaniach i poglądach. Tworzą platformę ku współpracy białostockich społeczności lokalnych w ramach działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. projekt upowszechniania ideę równego traktowania kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

8832 PLN z 8500 PLN

153 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

103%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 12.06.2014.

3. Dni Różnorodności Kobiet DZIEW/CZYNY

I tysiąc mamy!

Dodano 29.05.2014, godz. 0:45

Dzięki Wam mamy już I tysiąc. Teraz tylko kolejne 7500 zł. Jesteśmy szczęśliwe i szczęśliwi.
Wspiera nas kochana Fundacja Feminoteka:
http://feminoteka.pl/imprezy/bialystok-3-dni-roznorodnosci-kobiet-dziewczyny-matronat-feminoteki/

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 12.06.2014 18:06