Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

funMO

funMO

poznań

Pracuje na RZecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich

Napisz wiadomość do Projektodawcy

266 PLN z 880000 PLN

11 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 19.01.2019.

Dom pracy młodzieży resocjalizowanej

This project is also available in english version. Click here to change language.

O projekcie

:)Kim Jesteśmy !

 Fundacją  „Małymi Oczami”, a za to z Wielkim sercem i bagażem doświadczeń w pracy.  Działamy od 2013 roku na rzecz dzieci i młodzieży, wspierając ich rozwój społeczny i emocjonalny, rozwój talentów oraz postępów edukacyjnych, a przez to przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu

Dla kogo to robimy?!

 Swoimi działaniami obejmujemy szerokie grono odbiorców. Bezpośrednio pracujemy z dziećmi i młodzieżą, pochodzącymi ze środowisk mierzących się z różnymi trudnościami(ubustwo, przemoc rówieśnicza, nieakceptowalność społeczna, inność). Pośrednio nasza praca oddziałuje na funkcjonowanie całych systemów rodzinnych, głównie tych dysfunkcyjnych (alkoholizm, przemoc). Ponadto wpieramy również rodziców, zarówno biologicznych jak i zastępczych, w procesach wychowawczych.

pobyt nad morzem kolonia taneczno terapeutyczna

 

Jaki jest nasz cel?!

Celem Naszego projektu jest kupienie i stworzenie miejsca resocjalizacji młodzieży w wieku 13-17 lat. Poprzez zorganizowanie DOMU z dala od demoralizującego ich środowiska, pragniemy wesprzeć naszych podopiecznych w pracy nad sobą, swoimi, często nieakceptowalnymi przez innych, zachowaniami i dostosowywaniem się do życia w społeczeństwie oraz pomóc wyznaczać nowe cele.

pobyt nad morzem kolonia taneczno terapeutyczna

 Z naszych doświadczeń wynika, że jednymi z najczęstszych problemów młodzieży są złe relacje z rodzicami bądź opiekunami, brak akceptacji oraz „tkwienie” w deprawującej grupie społecznej. Negatywne doświadczenia wyniesione z rodzin biologicznych, z którymi nastolatkowie mierzą się nadal w rodzinach zastępczych, pogłębiają ich problemy. To natomiast dalej wpływa na pogorszenie komunikacji i relacji z rówieśnikami. Dodatkowo okres dojrzewania zarówno biologicznego jak i psychicznego, w którym się znajdują, pojawiający się bunt oraz przemoc rówieśnicza sprzyjają powstawaniu coraz to poważniejszych trudności. Dlatego też dla młodych ludzi w apogeum buntu, zdemoralizowanych i z problemami z prawem powstaje DOM.

 

Nasz ośrodek nie ma pełnić funkcji karnej lecz wychowawczo - dyscyplinującą dla resocjalizowanej młodzieży. Poprzez przestrzeganie dyscypliny oraz prace w gospodarstwie , chcemy nauczyć podopiecznych samodyscypliny, poszanowania pracy i rozbudzić w nich empatię do innych. Pragniemy pokazać inne możliwości i perspektywy, a także wzmocnić wiarę we własne siły i umiejętności, tak by każdy wyszedł z przekonaniem, że teraz może zacząć od początku. W DOMU każdy będzie działać na rzecz grupy i domu, tak aby każdy "odcinek" dnia był zrealizowany we współpracy z pozostałymi uczestnikami. Istotnymi elementami pobytu w DOMU będą zajęcia z terapeutą, resocjalizatorem, a także hipoterapia, dogoterapia i arteterapia, w związku z czym praca nad samodyscypliną, sobą i swoimi negatywnymi zachowaniami będzie odbywać się również w bezpośredniej bliskości ze zwierzętami ( głównie końmi ).

Każdy dzień ma stawiać przed młodzieżą nowe wyzwania, dlatego będziemy wymagać „przełączenia się” na tryb intensywnej pracy oraz pełnego zaangażowania.  W realizacji celu młodych ludzi wspierać będzie przydzielony wychowawca oraz wykwalifikowani terapeuci.

 

 

Naszym marzeniem jest zaaranżowanie DOMU w miejscu istniejącego gospodarstwa agroturystycznego. Ośrodek jest osadzony na wsi, na granicy Puszczy Noteckiej i Drawskiej, i dostosowany do przyjęcia młodych ludzi. Nieruchomość, którą zamierzamy zakupić jest wystawiona na sprzedaż wraz z inwentarzem oraz z całym wyposażeniem.

Projekt, w skali naszego kraju, jest innowacyjny. Dom pracy młodzieży ma być miejscem częściowo wzorowanym na tzw. "boot-camp" prowadzonych w USA i UK.

Wielokrotnie w trakcie Naszych wyjazdów letnich młodzież uczestniczyła w pracach w stajniach czy też brała udział w zajeciach konnych oraz hipoterapii. Ilekroć tego typu działania były przez Nas podejmowate, tylekroć wyniki były bardzo pozytywne. Kolejnym z podjetych przez Nas już wcześniej działań były zajęcia taneczne, które były elementem arteterapii. Chcielibyśmy także podjąć je w DOMU z młodzieżą.

CO PO DOMU ?!

Pragniemy podjąć współpracę z miejscami, w których nasza młodzież będzie mogła rozwijać nabyte umiejętności poprzez prace wolontaryjne oraz społecznie użyteczne.(ogród zoologiczny, schronisko dla zwierzat, domy opieki społecznej...). Co więcej młodzież po opuszczeniu DOMU będzie mieć zapewniony dalszy kontakt z terapeutą i resocjalizatorem, by móc wspierać ich również w środowisku, w którym będą żyć na co dzień.

 

Przeznaczenie zebranych środków:

Zakup ośrodka                                                                                                                                           ( budynki mieszkalne, stajnie, padoki wraz z inwentarzem i wyposarzeniem)  880 000 zł

Wymiana częściowa wyposarzenia ( drzwi w pokojach z wyjściem zewnętrznym, materace w łóżkach, zakup wykładzin do pokoi mieszkalnych) 20000 zł

Zakup sprzetu do zajęć w grupach 5000 zł

Zapewnienie instruktorów terapeutów i wychowawców 40000 zł

Częściowe pokrycie kosztów pobytu pierwszych podopiecznych 35 000 zł

 

Dziekujemy za Wsparcie!!!

Media o Twoim projekcie:

Dom pracy młodzieży resocjalizowanej

pion.pl | 2018-12-05

Fundacja „Małymi Oczami” działa od 2013 roku na rzecz dzieci i młodzieży, wspierając ich rozwój społeczny i emocjonalny, rozwój talentów oraz postępów edukacyjnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 19.01.2019 22:10