Dołącz do naszej społeczności!

Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Kategoria - Sztuka

20%

Postęp

3558 zł

Mamy już

Nieudany

Status

O projekcie

Kampania finansowania społecznościowego Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Możesz pomóc uratować cenny zespół barokowych rzeźb pochodzący z kościoła śś. Piotra i Pawła w Tyńcu.

Barokowe wyposażenie kościoła opactwa w Tyńcu zostało zdemontowane po wojnie i stopniowo niszczało, w ciągu ostatnich lat ich stan stał się katastrofalny i groził całkowitą destrukcją. Dosłownie w ostatnie chwili udało się rzeźby zabezpieczyć, a teraz prowadzone są prace, by przywrócić je na ich pierwotne miejsca.

Kampania crowdfundingowa Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Prowadzona jest konserwacja następujących rzeźb:

- 2 kartuszy podtrzymywanych przez 4 figury alegorii (z kościoła opactwa)

- figury apostołów Piotra i Pawła (znajdowały się na chórze organowym w kościele)

- figura Kazimierza Odnowiciela, fundatora klasztoru (z krużganków)

- figura księżnej Judyty (również z krużganków)

Koszt tak zaawansowanej i na szeroką skalę zakrojonej konserwacji jest ogromny i wynosi 246 436, 82 zł, dzięki pomocy z funduszy publicznych udało się zebrać 86% tej kwoty brakuje tylko i aż 14%. Ty też możesz włączyć się w to wielkie przedsięwzięcie, które zakończy proces odnowy kościoła tynieckiego po wojnie. Wszyscy darczyńcy zostaną wymienieni na stronie internetowej opactwa.

Kampania finansowania społecznościowego Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Kampania finansowania społecznościowego Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Krótka historia rzeźb:

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu jest najstarszym, istniejącym klasztorem w Polsce. Jego długa prawie tysiącletnia historia odzwierciedla przemiany w polskiej historii i sztuce. W XVII i w XVIII wieku przystąpiono do całościowej przebudowy kościoła w stylu barokowym. Z połowie XVIII wieku pochodzi ołtarz główny i ambona, wcześniej powstały kartusze podtrzymywane przez alegorie nad kaplicami św. Benedykta i św. Scholastyki. Rzeźby przedstawiające fundatorów klasztoru księcia Kazimierza Odnowiciela oraz księżną Judytę powstały wcześniej, prawdopodobnie w XVII wieku. Przed wojną na pewno stały na krużgankach.

Rzeźby krótko po wojnie zostały zdemontowane i wiele lat przeleżały w niekorzystnych warunkach. Uratowane w ostatnim momencie przed całkowitą destrukcją mają szansę powrócić na swoje miejsce, co uchroni jest przed ponownym niszczeniem.

Kampania finansowania społecznościowego Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Przywrócenie zespołu rzeźb do kościoła stanowić będzie domknięcie szeroko zakrojonych prac konserwatorskich, prowadzonych w kościele w latach 90-tych. W tym roku opactwo tynieckie obchodzi 970-lecie fundacji klasztoru oraz 75-lecie powrotu benedyktynów do Tyńca. W związku z jubileuszami opactwo zaplanowało szereg wydarzeń przybliżających gościom i turystom historię klasztoru oraz jego znaczenie dla kultury polskiej. Uroczyste przywrócenie elementów wyposażenia do kościoła stanowić będzie ostatni, bardzo ważny akcent obchodów, pozwalający na zwrócenie uwagi na zmienne koleje losów opactwa, ale również na fakt, iż historia nadal toczy się na naszych oczach i prowadzone działania stanowią żywą kontynuację prawie tysiącletniej historii opactwa, które stanowiąc czynny i aktywny klasztor obecnie, jednocześnie nie zapomina o swojej przeszłości i tradycji.

 Kampania crowdfundingowa Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Niestety otrzymane dotacje nie są wystarczające do przeprowadzenia skomplikowanych działań konserwatorskich (pełna konserwacja estetyczna oraz montaż całej konstrukcji w kościele), a opactwo nie dysponuje środkami pozwalającymi na dokończenie prac. Każde otrzymane wsparcie przybliża nas do realizacji zadania. Jeśli dzięki wam uda się osiągnąć założoną kwotę, to zbieramy dalej, gdyż do pełnej realizacji zadania brakuje 33 tysięcy. 

Zbiórka Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w TyńcuKampania crowdfundingowa Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Kampania crowdfundingowa Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Ekipa prowadząca konserwację:

Wojciech Swoboda: Dyplomowany konserwator dzieł sztuki, specjalizacja konserwacja rzeźby
Izabela Wójcik: Dyplomowany konserwator dzieł sztuki, specjalizacja konserwacja rzeźby
Joanna Jędrzejak: Dyplomowany konserwator dzieł sztuki, specjalizacja malarstwo
Elżbieta Gach: technik konserwator - dyplomowany historyk sztuki 
Maciej Malczewski: praktykant - student Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki spe. rzeźba

Zbiórka Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

Opieka nad projektem:

Zespół Benedyktyńskiego Instytutu Kultury:

Marta Sztwiertnia, menadżer kultury

br. Michał T. Gronowski OSB, kustosz muzeum

Katarzyna Bruzda, artystka grafik

Marek Grzybek, specjalista ds. edukacji

Zbiórka Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

 

 

Zbiórka Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

 

  • Nagroda za 20 zł lub więcej

Bezpłatne zwiedzanie muzeum opactwa w Tyńcu 

 Zbiórka Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

 --------------------------------

  • Nagroda za 30 zł lub więcej

 Bezpłatne zwiedzanie muzeum opactwa w Tyńcu i płyta „Pocztówka dźwiękowa z opactwa w Tyńcu”

 Kampania crowdfundingowa Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

  --------------------------------

  • Nagroda za 50 zł lub więcej

Bezpłatne zwiedzanie muzeum i klasztoru z przewodnikiem

+ płyta „Pocztówka dźwiękowa z opactwa w Tyńcu”

Kampania finansowania społecznościowego Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

  --------------------------------

  • Nagroda za 75 zł lub więcej

Bezpłatne zwiedzanie muzeum i klasztoru z przewodnikiem

+ gra planszowa „W średniowiecznym skryptorium” z dedykacją

 Kampania finansowania społecznościowego Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

  --------------------------------

  • Nagroda za 100 zł lub więcej

Zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych pomieszczeń w opactwie tynieckim (krypta pod kościołem, romańskie piwnice) + bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

Projekt Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

 -------------------------------- 

  • Nagroda za 100 zł lub więcej

Wizyta w pracowni konserwatorskiej w Krakowie (termin do uzgodnienia) + + bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

Zbiórka Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

  --------------------------------

  • Nagroda za 250 zł lub więcej

1 nocleg ze śniadaniem w Domu Gości opactwa Benedyktynów w Tyńcu + zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych pomieszczeń w opactwie tynieckim (krypta pod kościołem, romańskie piwnice), bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

Kampania crowdfundingowa Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

  --------------------------------

  • Nagroda za 500 zł lub więcej

Nocleg dla 2 osób ze śniadaniem w Domu Gości opactwa Benedyktynów w Tyńcu + zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych pomieszczeń w opactwie tynieckim (krypta pod kościołem, romańskie piwnice), bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

Kampania finansowania społecznościowego Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

   --------------------------------

  • Nagroda za 1000 zł lub więcej

Udział w Antysylwestrze (28.12.2014-1.01.2015) lub w Ostatkach z mnichami (16-18.02.2015) (do wyboru) dla 1 osoby w opactwie Benedyktynów w Tyńcu (obejmuje program, pobyt i zwiedzanie klasztoru)

 Kampania crowdfundingowa Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

 

Chcesz poznać miejsce o niezwykłe, prawie tysiącletniej historii? 

 

Zapraszamy: tyniec.benedyktyni.com 

Media o Twoim projekcie:

Pomóż ratować barokowe rzeźby w Tyńcu

www.dziennikpolski24.pl | 2014-11-14


Zabytki. W kościele w opactwie tynieckim stanęły rusztowania. Zaczynają się tu przymiarki do przywracania po kilkudziesięciu latach cennych barokowych rzeźb z dawnego wyposażenia świątyni. Konserwacja części z nich jednak jeszcze trwa i poszukiwane są brakujące fundusze na jej wykonanie.

Wesprzyjmy ratowanie tynieckich rzeźb

krakow.gosc.pl | 2014-11-13


Do kościoła benedyktynów w Tyńcu powrócą na początku grudnia barokowe rzeźby. Można wesprzeć ich konserwację.

50

Wspierających

3558 zł

Z całkowitej kwoty 17000 zł

zakończono

Do zakończenia projektu

Projekt zostanie ufundowany jeśli do 12:45 29.11.2014 otrzyma co najmniej 17000 zł wsparcia

Wesprzyj projekt

Nielimitowana

Nagroda za 1 zł lub więcej!

Wsparcie bez nagrody

7 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 10 zł lub więcej!

Podziękowanie na stronie www.instytut.benedyktyni.com

8 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 20 zł lub więcej!

Bezpłatne zwiedzanie muzeum opactwa w Tyńcu

6 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 30 zł lub więcej!

Bezpłatne zwiedzanie muzeum i płyta „Pocztówka dźwiękowa z opactwa w Tyńcu”

9 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 50 zł lub więcej!

Bezpłatne zwiedzanie muzeum i klasztoru z przewodnikiem + płyta „Pocztówka dźwiękowa z opactwa w Tyńcu”

7 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 75 zł lub więcej!

Bezpłatne zwiedzanie muzeum i klasztoru z przewodnikiem + gra planszowa „W średniowiecznym skryptorium” z dedykacją

5 Wspierających
Pozostało: 34 z 40

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych pomieszczeń w opactwie tynieckim (krypta pod kościołem, romańskie piwnice) + Bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

6 Wspierających
Pozostało: 19 z 20

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Wizyta w pracowni konserwatorskiej w Krakowie (termin do uzgodnienia) + Bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

1 Wspierający
Pozostało: 23 z 25

Nagroda za 250 zł lub więcej!

1 nocleg ze śniadaniem w Domu Gości opactwa Benedyktynów w Tyńcu + Zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych pomieszczeń w opactwie tynieckim (krypta pod kościołem, romańskie piwnice), bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

2 Wspierających
Pozostało: 8 z 10

Nagroda za 500 zł lub więcej!

Nocleg dla 2 osób w Domu Gości opactwa Benedyktynów w Tyńcu + Zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych pomieszczeń w opactwie tynieckim (krypta pod kościołem, romańskie piwnice), Bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

2 Wspierających
Pozostało: 2 z 2

Nagroda za 1000 zł lub więcej!

udział w Antysylwestrze (28.12.2014-1.01.2015) lub w Ostatkach z mnichami (16-18.02.2015) (do wyboru) dla 1 osoby w opactwie Benedyktynów w Tyńcu (obejmuje program, pobyt i zwiedzanie klasztoru)

0 Wspierających

O Projektodawcy

BikTyniec

BikTyniec

Kraków

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu jest najstarszym, istniejącym klasztorem w Polsce. Przez wieki był bardzo ważnym ośrodkiem kultury i duchowości, obecnie jest czynnym klasztorem z największą wspólnotą benedyktynów w Polsce.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Obejmij patronat nad tym projektem!

Chcesz sygnować projekt swoją marką lub nazwiskiem? Zgłoś się już teraz!

Wybierz rodzaj wsparcia jakiego chcesz udzielić projektodawcy: