Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony

O projektodawcy

BikTyniec

BikTyniec

Kraków

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu jest najstarszym, istniejącym klasztorem w Polsce. Przez wieki był bardzo ważnym ośrodkiem kultury i duchowości, obecnie jest czynnym klasztorem z największą wspólnotą benedyktynów w Polsce.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

3558 PLN z 17000 PLN

50 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 29.11.2014 12:12

Ratunek dla barokowych rzeźb z kościoła opactwa w Tyńcu

O projekcie

Możesz pomóc uratować cenny zespół barokowych rzeźb pochodzący z kościoła śś. Piotra i Pawła w Tyńcu.

Barokowe wyposażenie kościoła opactwa w Tyńcu zostało zdemontowane po wojnie i stopniowo niszczało, w ciągu ostatnich lat ich stan stał się katastrofalny i groził całkowitą destrukcją. Dosłownie w ostatnie chwili udało się rzeźby zabezpieczyć, a teraz prowadzone są prace, by przywrócić je na ich pierwotne miejsca.

Prowadzona jest konserwacja następujących rzeźb:

- 2 kartuszy podtrzymywanych przez 4 figury alegorii (z kościoła opactwa)

- figury apostołów Piotra i Pawła (znajdowały się na chórze organowym w kościele)

- figura Kazimierza Odnowiciela, fundatora klasztoru (z krużganków)

- figura księżnej Judyty (również z krużganków)

Koszt tak zaawansowanej i na szeroką skalę zakrojonej konserwacji jest ogromny i wynosi 246 436, 82 zł, dzięki pomocy z funduszy publicznych udało się zebrać 86% tej kwoty brakuje tylko i aż 14%. Ty też możesz włączyć się w to wielkie przedsięwzięcie, które zakończy proces odnowy kościoła tynieckiego po wojnie. Wszyscy darczyńcy zostaną wymienieni na stronie internetowej opactwa.

Krótka historia rzeźb:

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu jest najstarszym, istniejącym klasztorem w Polsce. Jego długa prawie tysiącletnia historia odzwierciedla przemiany w polskiej historii i sztuce. W XVII i w XVIII wieku przystąpiono do całościowej przebudowy kościoła w stylu barokowym. Z połowie XVIII wieku pochodzi ołtarz główny i ambona, wcześniej powstały kartusze podtrzymywane przez alegorie nad kaplicami św. Benedykta i św. Scholastyki. Rzeźby przedstawiające fundatorów klasztoru księcia Kazimierza Odnowiciela oraz księżną Judytę powstały wcześniej, prawdopodobnie w XVII wieku. Przed wojną na pewno stały na krużgankach.

Rzeźby krótko po wojnie zostały zdemontowane i wiele lat przeleżały w niekorzystnych warunkach. Uratowane w ostatnim momencie przed całkowitą destrukcją mają szansę powrócić na swoje miejsce, co uchroni jest przed ponownym niszczeniem.

Przywrócenie zespołu rzeźb do kościoła stanowić będzie domknięcie szeroko zakrojonych prac konserwatorskich, prowadzonych w kościele w latach 90-tych. W tym roku opactwo tynieckie obchodzi 970-lecie fundacji klasztoru oraz 75-lecie powrotu benedyktynów do Tyńca. W związku z jubileuszami opactwo zaplanowało szereg wydarzeń przybliżających gościom i turystom historię klasztoru oraz jego znaczenie dla kultury polskiej. Uroczyste przywrócenie elementów wyposażenia do kościoła stanowić będzie ostatni, bardzo ważny akcent obchodów, pozwalający na zwrócenie uwagi na zmienne koleje losów opactwa, ale również na fakt, iż historia nadal toczy się na naszych oczach i prowadzone działania stanowią żywą kontynuację prawie tysiącletniej historii opactwa, które stanowiąc czynny i aktywny klasztor obecnie, jednocześnie nie zapomina o swojej przeszłości i tradycji.

 

Niestety otrzymane dotacje nie są wystarczające do przeprowadzenia skomplikowanych działań konserwatorskich (pełna konserwacja estetyczna oraz montaż całej konstrukcji w kościele), a opactwo nie dysponuje środkami pozwalającymi na dokończenie prac. Każde otrzymane wsparcie przybliża nas do realizacji zadania. Jeśli dzięki wam uda się osiągnąć założoną kwotę, to zbieramy dalej, gdyż do pełnej realizacji zadania brakuje 33 tysięcy. 

Ekipa prowadząca konserwację:

Wojciech Swoboda: Dyplomowany konserwator dzieł sztuki, specjalizacja konserwacja rzeźby
Izabela Wójcik: Dyplomowany konserwator dzieł sztuki, specjalizacja konserwacja rzeźby
Joanna Jędrzejak: Dyplomowany konserwator dzieł sztuki, specjalizacja malarstwo
Elżbieta Gach: technik konserwator - dyplomowany historyk sztuki 
Maciej Malczewski: praktykant - student Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki spe. rzeźba

Opieka nad projektem:

Zespół Benedyktyńskiego Instytutu Kultury:

Marta Sztwiertnia, menadżer kultury

br. Michał T. Gronowski OSB, kustosz muzeum

Katarzyna Bruzda, artystka grafik

Marek Grzybek, specjalista ds. edukacji

 

 

 

  • Nagroda za 20 zł lub więcej

Bezpłatne zwiedzanie muzeum opactwa w Tyńcu 

 

 --------------------------------

  • Nagroda za 30 zł lub więcej

 Bezpłatne zwiedzanie muzeum opactwa w Tyńcu i płyta „Pocztówka dźwiękowa z opactwa w Tyńcu”

 

  --------------------------------

  • Nagroda za 50 zł lub więcej

Bezpłatne zwiedzanie muzeum i klasztoru z przewodnikiem

+ płyta „Pocztówka dźwiękowa z opactwa w Tyńcu”

  --------------------------------

  • Nagroda za 75 zł lub więcej

Bezpłatne zwiedzanie muzeum i klasztoru z przewodnikiem

+ gra planszowa „W średniowiecznym skryptorium” z dedykacją

 

  --------------------------------

  • Nagroda za 100 zł lub więcej

Zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych pomieszczeń w opactwie tynieckim (krypta pod kościołem, romańskie piwnice) + bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

 -------------------------------- 

  • Nagroda za 100 zł lub więcej

Wizyta w pracowni konserwatorskiej w Krakowie (termin do uzgodnienia) + + bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

  --------------------------------

  • Nagroda za 250 zł lub więcej

1 nocleg ze śniadaniem w Domu Gości opactwa Benedyktynów w Tyńcu + zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych pomieszczeń w opactwie tynieckim (krypta pod kościołem, romańskie piwnice), bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

  --------------------------------

  • Nagroda za 500 zł lub więcej

Nocleg dla 2 osób ze śniadaniem w Domu Gości opactwa Benedyktynów w Tyńcu + zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych pomieszczeń w opactwie tynieckim (krypta pod kościołem, romańskie piwnice), bilet wstępu do muzeum i na zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

   --------------------------------

  • Nagroda za 1000 zł lub więcej

Udział w Antysylwestrze (28.12.2014-1.01.2015) lub w Ostatkach z mnichami (16-18.02.2015) (do wyboru) dla 1 osoby w opactwie Benedyktynów w Tyńcu (obejmuje program, pobyt i zwiedzanie klasztoru)

 

 

Chcesz poznać miejsce o niezwykłe, prawie tysiącletniej historii? 

 

Zapraszamy: tyniec.benedyktyni.com 

Media o Twoim projekcie:

Pomóż ratować barokowe rzeźby w Tyńcu

www.dziennikpolski24.pl | 2014-11-14

Zabytki. W kościele w opactwie tynieckim stanęły rusztowania. Zaczynają się tu przymiarki do przywracania po kilkudziesięciu latach cennych barokowych rzeźb z dawnego wyposażenia świątyni. Konserwacja części z nich jednak jeszcze trwa i poszukiwane są brakujące fundusze na jej wykonanie.

Wesprzyjmy ratowanie tynieckich rzeźb

krakow.gosc.pl | 2014-11-13

Do kościoła benedyktynów w Tyńcu powrócą na początku grudnia barokowe rzeźby. Można wesprzeć ich konserwację.