Dołącz do naszej społeczności!

O projektodawcy

Andrzej Przemysław Urbański

Andrzej Przemysław Urbański

Poznań

Jestem wykładowcą informatyki na Politechnice Poznańskiej. Szczególnie pasjonuje mnie wymyślanie tematów prac dyplomowych i ich prowadzenie. Moje hobby polega na pisaniu, zwłaszcza dla dzieci, i przekazywaniu w ten sposób wiedzy ścisłej z motywacją do jej zdobywania. Publikowałem w elementarzach i pisemkach dziecięcych. Napisałem kilkanaście tekstów piosenek.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Zdjęcie główne projektu
Oczekujący

0 PLN z 12000 PLN

0 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 29.10.2018 22:10

Myśl jak KOALA

O projekcie

Cel

Wydanie podręcznika uczącego młodzież szkolną myślenia przydatnego w świecie zaawansowanych technologii informatycznych. Za takie uznano zmatematyzowane zadania z m.in.: algorytmiki, kombinatoryki i logiki. Aby przemówić do wyobraźni i zaciekawić zadania mają ciekawą treść fabularną. Podobne zadania serwują firmy informatyczne w procesie rekrutacji programistów, chociaż nie wymagają one wykazania się sprawnością w kodowaniu lecz nieszablonowego innowacyjnego myślenia, które nabywa się we wczesnej młodości. 

Zespół

dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga – adiunkt matematyki, Zakład Matematyki Dyskretnej,Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr Paweł Perekietka - nauczyciel informatyki i matematyki, V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

dr inż. Andrzej P.Urbański - starszy wykładowca informatyki, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Doświadczenie

Przeprowadzenie pięciu edycji konkursu KOALA dla młodzieży szkół średnich od 13 do 18 lat, w których uczestniczyło ponad 500 uczniów. Przygotowanie i ocenianie ponad setki problemów zadawanych w trakcie konkursu. Wydanie dwóch biuletynów konkursu KOALA z wprowadzeniem zarysowującym kontekst informatyczny, zadaniami i niektórymi rozwiązaniami wzorcowymi.

Ponadto każdy z członków zespołu prowadzi zajęcia z uczniami lub studentami na pokrewne tematy.

Budżet

  1. Druk nakładu 3000zł
  2. Korekta językowa 1500zł
  3. Recenzja (w tym dokładne sprawdzenie rozwiązań) 2000zł
  4. Rysunki, projekt okładki 1500zł
  5. Na wysyłkę nagród 200*7zł = 1400zł
  6. Na prowizję dla PolakPotrafi 10% 1200zł
  7. Na podatek od dochodu 20% 2000zł

RAZEM 12600zł

W przypadku zebrania kwoty większej niż 12000zł nadwyżka zostanie przeznaczona na wysyłkę książek do bibliotek w szkołach średnich.