Dołącz do naszej społeczności!

Dzieci Indygo

Kategoria - Edukacja

102%

Postęp

11013 zł

Mamy już

Udany!

Status

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu badawczego jest zgłębienie fenomenu Dzieci Indygo. Ale kim w istocie są te dzieci, zapytacie? Otóż jest to nowe pokolenie dzieci bardziej zaawansowanych w ewolucji, niż poprzednie generacje. Są one wyjątkowo wrażliwe, inteligentne, posiadają zdolności parapsychiczne oraz wiedzę na temat praw rządzących światem. Ich nazwa pochodzi od niebieskiego koloru aury, który jest widoczny dla osób mających zdolność widzenia pozazmysłowego. Czasem używa się określenia "kryształowe" lub "gwiezdne" dzieci. Ze względu na swoje wyjątkowe zdolności duchowe, które sprawiają, że czują, widzą i rozumieją więcej, niż przeciętny, dorosły człowiek spotykają się z brakiem zrozumienia, a nierzadko i agresją ze strony otoczenia. Dzieciom Indygo są przeważnie nadawane takie etykietki, jak dyslektyczne, ADD, ADHD, leczy się farmakologicznie, a przez to wyrządza się dużą krzywdę. Dzieci Indygo zamykają się, uciekają w swój świat i naprawdę zaczynają chorować. Pragniemy temu zapobiec, udzielić im wreszcie głosu i wysłuchać, co mają do powiedzenia. I właśnie temu służy nasz projekt.

Kampania crowdfundingowa Dzieci Indygo

 

Nasz zespół

Tatiana Jewsiejewa - psycholog, pisarka, pomysłodawca i koordynator projektu.

Marianna Bartke - pedagog, terapeuta, instruktor kursów ThetaHealing Dzieci Tęczy.

Dr Krystyna Węgłowska-Rzepa - psycholog, psychoterapeuta, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W opisywaniu zjawiska Dzieci Indygo od strony naukowej oraz rozpowszechnianiu wiedzy na ich temat wśród wychowawców, rodziców, pedagogów i psychologów widzimy swego rodzaju misję. Jesteśmy przekonani, że Dzieci Indygo będą w przyszłości liderami społeczeństwa. Jeżeli wychowamy je bez lęków, traumy, poczucia winy, agresji, to zasiadając w rządach lub piastując inne ważne funkcje kierownicze, sprawią, że otaczający świat będzie o wiele lepszy, bardziej sprawiedliwy i bezpieczny.

Często nas pytają "Dlaczego wy macie się tym zajmować?" A dlaczego nie? Jesteśmy wykształconymi specjalistami w swoich dziedzinach - psychologami, nauczycielami, pedagogami. A poza tym czujemy  się odpowiedzialne, w tym wypadku za małe, kruche istoty, które potrzebują pomocy i wsparcia. 

 

Cele szczegółowe Projektu

Zakładamy, że czas trwania projektu wyniesie min. 1 rok. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań stworzyłyśmy następujący plan badawczy:

Zamierzamy posłużyć się metodą "studium przypadku" ze względu na specyfikę przedmiotu badań. Studium przypadku jest metodą badawczą, w której dąży się do możliwie wszechstronnego opisu pewnej zbiorowości lub jednostki, z uwzględnieniem dosyć szerokiego zestawu zmiennych (elementów, cech). Do poszukiwań przystępuje się z zamiarem dokładnego zbadania złożonego zjawiska w jego rzeczywistym kontekście. Tak więc w celu poznania cech osobowości i charakteru Dzieci Indygo, ich specyficznych potrzeb i wzorców zachowania zdaje się być najbardziej adekwatna.

Proces badawczy będzie się składał z następujących etapów:

1. Wywiad środowiskowy i rodzinny                                                         2. Obserwacja własna i pedagogiczna                                                     3. Konsultacja z lekarzami, psychologami                                               4. Rozmowa z Dziećmi Indygo                                                                 5. Analiza wytworów dzieci.

W celu zminimalizowania błędu subiektywizmu w dokonywanych ocenach i interpretacjach w swoim badaniu użyjemy standardowych technik pomiaru zmiennych (czyli testów):

1. Kwestionariusz Osobowości "16 PF" R. B. Cattella                           2. WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci                             3. Techniki projekcyjne                                                                           4. Test Dzieci Indygo wg Hehenkamp                                                     5. Testy do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ADD i ADHD.

W czasie trwania Projektu planujemy wziąć udział w krajowych konferencjach naukowych i zaprezentować swoje wyniki badań, a także poprowadzić serię wykładów na  wyższych uczelniach, podczas których opowiemy o fenomenie Dzieci Indygo (zaczniemy od Wrocławia). Zamierzamy również przeprowadzić kampanię edukacyjną dot. Dzieci Indygo, która zostanie adresowana do rodziców, lekarzy, pedagogów i psychologów. Po zebraniu i analizie danych postaramy się o publikacje w czasopismach naukowych, czyli zamieścimy recenzowane artykuły prezentujące wyniki badań. 

Projekt Dzieci Indygo

 

Budżet Projektu

Zebrane tu środki przeznaczymy na:

- zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu zamieszkania badanego dziecka (przewidywany czas trwania badania 1 dziecka - to 1 miesiąc, a chcemy ich przebadać co najmniej 10, bierzemy oczywiście pod uwagę jak najtańsze kwatery z możliwością domowego wyżywienia)     - koszty dojazdu do dziecka środkami transportu kolejowego oraz komunikacji miejskiej                                                                               - opłaty za badania lekarskie i/lub psychologiczne dziecka                    - koszty analizy i opracowywania danych zebranych w trakcie badania - zakup literatury naukowej.                                                                                             

Obowiązująca kwota bazowa na realizację tego typu projektów badawczo-naukowych to ok. 25 000 na rok. Zmniejszyłyśmy ją więcej niż o połowę, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, ze jest zbyt wysoka. A zależy nam, żeby wreszcie ruszyć z badaniami. Potrzeby jednak nadal są duże. Tak więc, jeżeli uda się uzbierać większą kwotę pieniędzy, niż zakładano, to przeznaczymy ją na zbadanie większej grupy dzieci. To nasz priorytet. A poza tym, przygotujemy i wydrukujemy ulotki informacyjne o dzieciach indygo, jak również zakupimy (żeby już nie wypożyczać) narzędzia badawcze (np. Skalę Inteligencji Wechslera, która na allegro kosztuje ok. 1700 zł., cały komplet, a nie tylko podręcznik). Marzy nam się wyjazd na konferencję zagraniczną, a także do Stanów Zjednoczonych lub Rosji, jednego z tych dwóch krajów, gdzie jak do tej pory zebrano najwięcej materiałów na temat Dzieci Indygo. Tak więc ew. nadwyżkę przeznaczyłybyśmy na pokrycie kosztów podróży i pobytu. Ostatecznie, po zakończeniu Projektu zamierzamy nakręcić film dokumentalny o Dzieciach Indygo w Polsce. Zbyt odważne i śmiałe pomysły, powiecie? Na razie to są nasze marzenia, a przecież marzenia kiedyś się spełniają, czyż nie?

Kampania finansowania społecznościowego Dzieci Indygo

 

Dlaczego crowdfunding?

Jako osoba, której ścieżka rozwoju zawodowego przez jakiś czas koncentrowała się na pracy naukowej i dydaktycznej, zwróciłam się najpierw z prośbą o dofinansowanie do powszechnie znanych instytucji wspierających realizację projektów badawczych. I tu natrafiłam na barierę nie do pokonania. Otóż temat Dzieci Indygo określano zbyt "miękkim paradygmatem" i wnioski za każdym razem odrzucano. Wówczas przeżywałam frustrację i uczucie bezradności. Byłam bliska rezygnacji. Po jakimś czasie jednak spotkałam na swojej drodze życzliwych mi ludzi, którzy doradzili postarać się o finansowanie społecznościowe. Nabrałam wiatru w żagle. I w taki oto sposób projekt "Dzieci Indygo" znalazł się na platformie crowdfundingowej PolakPotrafi.pl.

  

 

Moje spotkanie z Dziećmi Indygo

Moje pierwsze spotkanie z dzieckiem indygo odbyło się całkiem przypadkowo.  Nie zdawałam sobie sprawy, że nim jest. Wiedziałam tylko, że jest inne. Był to chłopiec, który z rozpoznaniem skrzywienia kręgosłupa przyjechał z małego miasteczka na 2-tygodniowy turnus rehabilitacyjny do Wrocławia. Jego rodzice zmartwieni, czy ich syn poradzi sobie sam, szukali kogoś na miejscu do opieki nad nim. Tak się złożyło, że znaleźli mnie. Lęk rodziców nie wynikał z faktu, że ich dziecko skończyło dopiero 11 lat, lecz w pierwszej kolejności wiązał się z jego chorobą. Powiedziano mi, że synek ma zespół Aspergera z cechami autystycznymi. Dlatego ostrzegano, że będę miała trudności w nawiązaniu z nim kontaktu. Jednak moje i ich obawy okazały się całkowicie niesłuszne. Bez problemu znalazłam wspólny język z chłopcem i szybko się z nim zaprzyjaźniłam. Zwiedzaliśmy Wrocław szlakiem krasnali, chodziliśmy do parku karmić kaczki. Mój nowy przyjaciel opowiadał mi dużo o swoim psie, za którym bardzo tęsknił. Bez trudu dało sie zauważyć, że jest niezwykle wrażliwy, inteligentny, co sprawiało, że sygnały pochodzące ze świata zewnętrznego odbierał i przeżywał bardzo głęboko. W wielu sytuacjach zachowywał się inaczej, niż jego rówieśnicy. Jednak myśl, która mnie nieustannie nawiedzała podczas kontaktu z tym wyjątkowym dzieckiem i która za każdym razem mnie zaskakiwała, była taka, że ono nie jest chore. Jest inne, ale w żadnym wypadku nie jest chore!

O kolejnym dziecku indygo usłyszałam od znajomej zajmującą się naturoterapią. Opowiedziała mi o chłopcu, który uzdrawia siebie sam poprzez wizualizację. I tak np. gdy ma chore gardło, wyobraża sobie, że przychodzą kury i zjadają robaki, które, jego zdaniem, tę chorobę wywołały. Moja znajoma podkreślała, że choć miała już obszerną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie samouzdrawiania, to jednak właśnie od tego niezwykłego chłopca mogła nauczyć się najwięcej. Czy to nie jest zdumiewające?

Później rozpoznawałam już te dzieciaki wszędzie. Wówczas zapragnęłam dowiedzieć się o nich czegoś więcej. I to mi się udało w pewnym stopniu. Znalazłam kilka książek zagranicznych autorów, parę artykułów i filmów w Internecie. Zbierając materiał, zauważyłam jednak, że brakuje badań naukowych fenomenu Dzieci Indygo. Stąd narodził się pomysł przyjrzenia się zjawisku tych dzieci własnie od strony naukowej.

Mecenasi:

Nasz projekt wsparł znakomity aktor, poeta, Krzysztof Pieczyński. Dziękujemy!

Kampania crowdfundingowa Dzieci Indygo

"Trzymam kciuki za wasz projekt "Dzieci Indygo". Mam nadzieję, że zbierzecie wystaczającą ilość funduszy, aby plon waszej pracy dotarł do szerokich kręgów, uwrażliwiając ludzi na obecność istot w naszym otoczeniu, które zwiastują nadejście nowej epoki i wolnego od przesądów świata. Serdecznie pozdrawiam". Krzysztof Pieczyński

Swojego wsparcia udzielił nam również Marek Koper, przedsiębiorca, mentor, podróżnik, wizjoner, działacz charytatywny i społeczny, zaangażowany w prace duchowe na rzecz Ziemi i ludzkości. Dziękujemy!

Kampania finansowania społecznościowego Dzieci Indygo

 

Patronat medialny nad projektem objął miesięcznik "Nieznany Świat".

 Zbiórka Dzieci Indygo

Kontakt:

https://www.facebook.com/Jewsiejewa-Tatiana-305849496101532/?ref=aymt_homepage_panel

https://www.facebook.com/tatiana.jewsiejewa

E-mail: tajew@poczta.onet.pl

Jeśli uznasz, że nie ma nagrody, która by Cię satysfakcjonowała, napisz do mnie! Postaram się dostosować do Twoich oczekiwań i dodać upragnioną nagrodę. 

 

 

 

27

Wspierających

11013 zł

Z całkowitej kwoty 10740 zł

zakończono

Do zakończenia projektu

Projekt zostanie ufundowany 23.12.2016

Wesprzyj projekt

Nielimitowana

Nagroda za 1 zł lub więcej!

Wsparcie bez nagrody

5 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 10 zł lub więcej!

Podziękowania mailowe za wsparcie projektu.

4 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 20 zł lub więcej!

Podziękowania mailowe za wsparcie projektu ze specjalnym przesłaniem od dziecka Indygo.

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 20 zł lub więcej!

Podziękowania mailowe za wsparcie projektu z kolorowym plakatem Dnia Życzliwości (plik JPG).

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 25 zł lub więcej!

1. Podziękowania mailowe za wsparcie projektu z kolorowym plakatem Dnia Życzliwości (plik JPG).
2. Specjalne imienne podziękowania na moim profilu na FB.

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 35 zł lub więcej!

1. Podziękowania mailowe za wsparcie projektu z kolorowym plakatem Dnia Życzliwości (plik JPG).
2. Przesłanie od dziecka Indygo.
3. Jeden z moich ulubionych wierszy wysłany mailem.

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 35 zł lub więcej!

1. Podziękowania mailowe za wsparcie projektu z kolorowym plakatem Dnia Życzliwości (plik JPG).
2. Przesłanie od dziecka Indygo.
3. Specjalne imienne podziękowania na moim profilu na FB.

0 Wspierających
Pozostało: 30 z 30

Nagroda za 40 zł lub więcej!

Kolorowa kartka Dnia Życzliwości z przesłaniem od dziecka Indygo oraz imiennymi podziękowaniami.

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 55 zł lub więcej!

Indywidualna (1,5 godz.) lekcja Yogi Kundalini z Tatianą Jewsiejewą (na terenie Wrocławia).

3 Wspierających
Pozostało: 2 z 5

Nagroda za 60 zł lub więcej!

Książka "Wychować nowe dziecko" Osho oraz kalendarzyk Dnia Życzliwości na 2017 rok.

3 Wspierających
Pozostało: 2 z 2

Nagroda za 70 zł lub więcej!

Bilet wstępu na koncert "Głęboki relaks przy dźwiękach mis i gongów" - prowadząca Anna Szurlej (Wrocław).

0 Wspierających
Pozostało: 1 z 1

Nagroda za 85 zł lub więcej!

Zestaw długopisów oraz kolorowe podkładki "Krasnale".

0 Wspierających
Pozostało: 1 z 1

Nagroda za 85 zł lub więcej!

Ręcznie malowany wazonik (motyw kwiatowy) oraz śmieszny stojak na wizytówki.

0 Wspierających
Pozostało: 20 z 20

Nagroda za 90 zł lub więcej!

Książka "Szczepienia - niebezpieczne, ukrywane fakty" Ian Sinclar z imienną dedykacją oraz kalendarzyk Dnia Życzliwości na 2017 rok.

0 Wspierających
Pozostało: 10 z 10

Nagroda za 95 zł lub więcej!

Książka "Duchowa Arka - świadoma telepatia miłości" Heleny Nieczyporenko i Mariusza Brzoskowskiego z autografami autorów oraz imienną dedykacją.

0 Wspierających
Pozostało: 19 z 20

Nagroda za 95 zł lub więcej!

Książka "Narodziny w nowym świetle. Lotosowy poród" Shivam Rachana z przesłaniem od dziecka Indygo oraz imienną dedykacją.

1 Wspierający
Pozostało: 5 z 8

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Książka "Wzrastanie Boga w człowieku" Ekspandera z imienną dedykacją oraz przesłaniem od dziecka Indygo.

3 Wspierających
Pozostało: 20 z 20

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Książka "Gospodarka dobra wspólnego" Christian Felber z imienną dedykacją oraz przesłaniem od dziecka Indygo.

0 Wspierających
Pozostało: 1 z 1

Nagroda za 110 zł lub więcej!

USB Power Bank oraz kubek (motyw folkowy).

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 120 zł lub więcej!

Przesłanie najciekawszej rozmowy z dzieckiem Indygo mailem w formie audio (w trakcie realizacji projektu).

5 Wspierających
Pozostało: 3 z 3

Nagroda za 130 zł lub więcej!

Ręcznie malowany wazon.

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 150 zł lub więcej!

Konsultacja psychologiczna przez e-mail z Tatianą Jewsiejewą.

0 Wspierających
Pozostało: 2 z 2

Nagroda za 190 zł lub więcej!

Ręcznie malowany zegar (motyw kwiatowy).

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 200 zł lub więcej!

Konsultacja psychologiczna przez Skype z Tatianą Jewsiejewą.

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 220 zł lub więcej!

Badanie (dla 1 osoby) stwierdzające posiadanie cech osobowości Indygo za pomocą Testu Dzieci Indygo wg Hehenkamp (drogą mailową).

1 Wspierający
Pozostało: 3 z 3

Nagroda za 250 zł lub więcej!

Muzykoterapia komórkowa przy użyciu kamertonów terapeutycznych (1 godz. sesja) - prowadząca Katarzyna Szczepaniak (na terenie Wrocławia).

0 Wspierających
Pozostało: 1 z 2

Nagroda za 300 zł lub więcej!

Tomik wierszy Krzysztofa Pieczyńskiego z autografem autora.

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 360 zł lub więcej!

2 konsultacje psychologiczne przez Skype z Tatianą Jewsiejewą.

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 500 zł lub więcej!

Dostęp do końcowych publikacji naukowych (po zakończeniu realizacji projektu).

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 1000 zł lub więcej!

Dostęp do niepublikowanych materiałów zebranych w trakcie trwania badania przez cały rok.

2 Wspierających

O Projektodawcy

Tatiana Jewsiejewa

Tatiana Jewsiejewa

Wrocław, Polska

Jestem psychologiem, pisarką. Moje korzenie sięgają Syberii. W 2015 roku zadebiutowałam na polskim rynku wydawniczym książką "Słodko-gorzki smak emigracji". Mam nadzieję, że niebawem ukaże się kolejna książka.
Mam róznorodne zainteresowania. Przez jakiś czas moja ścieżka rozwoju zawodowego koncentrowała się na pracy naukowej i dydaktycznej, co sprawiało mi dużą satysfakcję. A zatem pomysł na projekt naukowo-badawczy "Dzieci Indygo" nie pojawił się przypadkowo.
Od wielu lat zajmuję się rozwojem osobistym i duchowym. Jestem certyfikowanym nauczycielem Kundalini Jogi. W wolnym czasie piszę wiersze i maluję na szkle. Lubię też podpatrywać świat, mieć chwilę na zmrużenie oczu, na spoglądanie w niebo, bieganie za motylem i drapanie się po nosie :)

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Obejmij patronat nad tym projektem!

Chcesz sygnować projekt swoją marką lub nazwiskiem? Zgłoś się już teraz!

Wybierz rodzaj wsparcia jakiego chcesz udzielić projektodawcy: