Dołącz do naszej społeczności!

O projektodawcy

Łukasz Tadyszak

Łukasz Tadyszak

Poznań, Polska

Skaut, turysta, trochę koszykarz. Miłośnik włoskiej kuchni i szybkich aut. Wędrowiec górski, kolarz szosowy. Instruktor ZHR w stopniu podharcmistrza, rzecznik prasowy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Pracownik Misyjnych Dróg. Patriota.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

50 PLN z 1400 PLN

1 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 18.06.2017 23:11

FLOwyprawa rowerowa śladem hm. F. Marciniaka

O projekcie

Wielkopolska Chorągiew Harcerzy im. hm. Floriana Marciniaka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej już po raz drugi organizuje „FLOwyprawę” – wyprawę rowerową z Poznania do byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy na Dolnym Śląsku, śladem swojego patrona hm. Floriana Marciniaka. Dnia 27 maja 2017 roku grupa 12 harcerek i harcerzy w wieku od 17 do 28 lat ma zamiar przejechać trasę liczącą 200 kilometrów w mniej niż 10 godzin.

Poprzez wyprawę chcemy zainteresować poznaniaków postacią Floriana Marciniaka: wielkopolanina, instruktora harcerskiego, który został twórcą i pierwszym naczelnikiem Szarych Szeregów – konspiracyjnego harcerstwa działającego podczas II Wojny Światowej. To właśnie w Poznaniu Florian studiował, prowadził drużynę harcerską i kierował Szarymi Szeregami. Po zatrzymaniu przez Gestapo był przetrzymywany i torturowany na Forcie VII. Następnie został przeniesiony na krótki czas do obozu w Żabikowie, skąd trafił do Gross-Rosen gdzie został zamordowany.

Uczestnicy przygotowują się do wyprawy od dłuższego czasu. W ramach swoich spotkań wspólnie jeździmy trasy rowerowe, ćwiczymy mięśnie, poznajemy przepisy ruchu drogowego, uczymy się serwisować rower i radzić ze stresem. Chcemy pokazać młodym ludziom, że historię można poznać nie tylko w tradycyjny sposób, ale łączyć ją z zainteresowaniami i pożytecznym wykorzystaniem czasu wolnego.

Trasa, którą pokonamy jest ściśle związana z patronem. Ruszamy spod Fortu VII przy ul. Pol-skiej, gdzie odbędzie się apel pamięci, zapalimy znicze i złożymy kwiaty pod tablicą upamięt-niającą Floriana Marciniaka. Dalej odwiedzimy muzeum w Żabikowie, gdzie Florian był wię-ziony, a następnie udamy się do Gorzyc gdzie Marciniak przyszedł na świat. Stamtąd ruszymy już bezpośrednio do Rogoźnicy. Kolejnego dnia mamy zaplanowaną wizytę w muzeum, gdzie złożymy kwiaty i zapalimy znicze by upamiętnić Marciniaka. 

Organizacja wyprawy wiąże się z poniesieniem konkretnych kosztów takich jak wyżywienie, transport wozu technicznego, nocleg, powrót do Poznania, stroje, wyposażenie apteczki, akcesoria rowerowe itd. Zwracam się do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków z prośbą o wsparcie.

Projekt realizujemy w porozumieniu z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Wyprawę objął patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania. Wszystkie informacje publikujemy na stronie www.wielkopolanie.zhr.pl. Utworzyliśmy również stronę na Facebooku: www.fb.com/flowyprawa