Dołącz do naszej społeczności!

O projektodawcy

Studenci UAM Bez Granic

Studenci UAM Bez Granic

Poznań, Polska

"Studenci UAM bez granic" to projekt Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej znajdującego się na Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt polega na docieraniu do dzieci i młodzieży znajdujących się w najuboższych częściach świata, które mają liczne problemy w zakresie edukacji, głównie z powodów finansowych. Członkowie naszego Koła mają na celu wprowadzanie nowych, aktywizujących metod nauczania. W 2014 r. odbyła się pierwsza edycja w Tanzanii, w 2015 r. pojechaliśmy do Paragwaju, a aktualnie przygotowujemy się do pomocy w Bali.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

490 PLN z 3000 PLN

13 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 20.06.2016 10:10

Studenci UAM bez Granic - BALI 2016

O projekcie

KIM JESTEŚMY?

       

Uczestnicy projektu „Studenci UAM bez granic” to grupa przyszłych nauczycieli i edukatorów studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To uczestnicy Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, które zostało założone w 2013 roku i które od początku zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, projektów i szkoleń związanych z szeroko pojętym rozwojem kompetencji międzykulturowych. To przede wszystkim młodzi, zaangażowani i kreatywni ludzie, którzy bezustannie poszukują nowych sposobów na uczynienie swoich działań efektywniejszymi, poszerzając zakres propozycji pracy z uczniem i klasą.

 

O PROJEKCIE „STUDENCI UAM BEZ GRANIC”

„Studenci UAM bez granic” jest jednym z projektów Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej znajdującego się przy Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie odbyły się już dwa wyjazdy w ramach tego projektu.

Pierwszy z nich odbył się do Tanzanii w 2014 roku. Obejmował dwie części: edukacyjną oraz naukowo-badawczą. Pierwsza z nich dotyczyła prowadzenia lekcji dla dzieci i młodzieży w rejonie Biharamulo za pomocą metod aktywizujących i twórczych. Jednocześnie studenci sprawdzali funkcjonowanie „szkół na odległość” i poszukiwali metod ich modernizacji. W ramach drugiej części studenci prowadzili badania, które były elementem większego projektu pt. „Marzenia w spostrzeżeniach dzieci w Kenii (Laare), Tanzanii (Biharamulo) oraz w Polsce (Czaplinek) – analiza porównawcza”. Badania zostały zrealizowane w oparciu o wypowiedzi dzieci na temat wykonanych przez nie fotografii. Analiza porównawcza otrzymanych wyników pozwoliła przybliżyć postaci uczniów dwóch kontynentów, zestawić ze sobą ich marzenia oraz aspiracje.

Druga edycja projektu odbyła się rok później w San Alberto w Paragwaju. Adresatami projektu były dzieci i młodzież pochodzący z najuboższych grup społecznych w San Alberto i okolicznych wiosek, którzy doświadczają trudności w szeroko pojętej sferze edukacji, spowodowanych między innymi brakiem materiałów edukacyjnych, dużymi odległościami między miejscem zamieszkania a szkołą, niedostatecznej względem potrzeb liczby nauczycieli, a często brakiem dostępu do edukacji. Część właściwa projektu odbyła się we wrześniu i wówczas przeprowadzony został cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży. Nasze działania edukacyjne obejmowały takie przedmioty, jak: język angielski, matematyka, filozofia, sztuka i były one prowadzone za pomocą elementów pedagogiki twórczości oraz pedagogiki zabawy (m.in. warsztat Klanzy). Ponadto realizowany był projekt fotograficzny pt. „Marzenia dzieci i młodzieży w San Alberto w Paragwaju”, który był kontynuacją zeszłorocznego projektu przeprowadzonego w Tanzanii, Kenii i Polsce.

 

TRZECIA EDYCJA PROJEKTU „STUDENCI UAM BEZ GRANIC”

Aktualnie organizowana jest trzecia edycja projektu „Studenci UAM bez granic”, podczas której czwórka uczestników wyjedzie do Indonezji, na wyspę Bali we wrześniu 2016 roku. Część edukacyjną oraz badawczą będzie realizowana w trzech szkołach w Ubud – dwóch szkołach podstawowych i szkole średniej. Wybór destynacji trzeciej edycji projektu związany jest z sygnalizowaną przez dyrektorów tamtejszych szkół ogromną potrzebą wprowadzenia aktywizujących metod nauczania, szczególnie na poziomie szkoły podstawowej, brakiem materiałów dydaktycznych oraz trudnościami edukacyjnymi wynikającymi z sytuacji ekonomicznej uczniów i ich rodzin.

 

UCZESTNICY TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU „STUDENCI UAM BEZ GRANIC”

Kasia (Wydział Studiów Edukacyjnych) – rodowita wolsztynianka. Nieustannie dopracowuje swój sposób na to, aby przejść przez życie jak najlepiej. Najbardziej ceni kontakt z drugim człowiekiem – to w nim upatruje źródła inspiracji i dobrej energii. Samotność? Czasami i tylko na chwilę, aby móc swobodnie oddać się swemu zamiłowaniu – MUZYCE, takiej bez ograniczeń: od Chopina, przez Stinga, aż po SOAD – co potwierdza tylko, że w każdej sytuacji i w każdej osobie stara się dostrzegać potencjał, który można efektywnie spożytkować. W życiu kieruje się zasadą:  „Marz o rzeczach wielkich, to                  ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych – i ciesz się nimi”. Projekt w Paragwaju pozwoli jej właśnie na to – zrobić coś dobrego dla kilku osób. A to już przecież bardzo dużo.

Jonasz (Wydział Nauk Społecznych) - Tak jak jego imię - lubi być troszkę inni niż ludzie go otaczający. Zawsze wybiera drogę pod prąd i ma wiele zainteresowań od wspinaczki    i pływania przez bieganie, a kończąc na czytaniu książek i podróżowaniu, gdzie tylko uda się wyjechać. Ciekawość świata i chęć zdobywania wiedzy zagnała go na doktorat               z filozofii. Jest zawsze gotów do podjęcia wyzwania i choć nie zawsze jego próby kończą się sukcesem to stara się czerpać maksymalnie dużo doświadczenia i korzyści z porażek, jakie mu się przytrafiają. Jednak niezrażony podejmuje zawsze nowe wyzwania. Otwarty na ludzi, tolerancyjny na inne poglądy. Trzyma się swoich zasad i próbuje w swoich postanowieniach wytrwać jak najdłużej. Od ponad dwóch lat wegetarianin, stara się przełamywać stare przyzwyczajenia ludzi pokazując, że inne nie musi być gorsze lub złe. Kieruje się mottem: „Nowy dzień przynosi nowe nadzieje”.

Marta (Wydział Studiów Edukacyjnych) - Studentka I roku pedagogiki specjalnej - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niepoprawna romantyczka i optymistka, z dystansem zarówno do życia, jak i siebie. Najlepiej opisuje ją stwierdzenie: "Ciekawość zabiła kota, ale satysfakcja przywróciła go do życia." Odważna, z artystyczną duszą, uwielbia dalekie podróże i uszczęśliwiać ludzi - przez to sama czuje się szczęśliwa.

Ewa (Wydział Studiów Edukacyjnych) - Jestem z Bukowna pod Krakowem, przez dwa lata mieszkałam w Norwegii, a obecnie na II roku studiuję edukację elementarną z językiem angielskim w Poznaniu. W wolnych chwilach lubię napić się herbaty i obejrzeć dobry film. Od ponad roku jestem związana z Wydziałowym Centrum Wolontariatu Volontario WSE UAM, gdzie aktywnie działam i pomagam. Lubię zmiany na lepsze, jestem otwarta na podróże, poznawanie ludzi i kultur, w trzech słowach – na nowe doświadczenia.

 

DLACZEGO POLAKPOTRAFI? NA CO PRZEZNACZYMY DOFINANSOWANIE?

Projekt „Studenci UAM bez granic” wiąże się z dużymi kosztami. Planowane wydatki w trzeciej edycji projektu dla czterech osób wynoszą ponad 25 tysięcy złotych - obejmują pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Ubud, transportu, ubezpieczenia, lekarstw i szczepień oraz materiałów dydaktycznych. Wybraliśmy platformę PolakPotrafi, ponieważ wierzymy, że znajdą się życzliwi ludzie, którzy docenią inicjatywę studentów na rzecz dzieci i będziemy w stanie spełnić marzenie o wyjeździe.

WESPRZYJ NASZ PROJEKT I BĄDŹ JEGO WAŻNĄ CZĘŚCIĄ! 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Oto NASZE LINKI:
https://www.facebook.com/studenciuambezgranic/
http://studenciuambezgranic.amu.edu.pl/

 

PATRONACI MEDIALNI