Dołącz do naszej społeczności!

wszystkograwzamosciu
Strony internetowe:
wszystkogra.org

wszystkograwzamosciu

Zamość

Stowarzyszenie Wszystko Gra to grupa ludzi, których łączy wspólna pasja - czynny udział w kreowaniu wydarzeń kulturalnych. Nasze działania to inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych oraz imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym (głównie Zamość), krajowym oraz międzynarodowym. http://www.wszystkogra.org