Dołącz do naszej społeczności!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES

Gdańsk, Polska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku jest szkołą podstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła stwarza uczniom warunki do aktywnego i ciekawego sposobu uczenia się, rozwijania swoich umiejętności, talentów. Rozwijamy umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia.