Dołącz do naszej społeczności!

Ośrodek KARTA
Strony internetowe:
karta.org.pl

Ośrodek KARTA

Warszawa, Polska

Ośrodek KARTA – niezależna organizacja pożytku publicznego – działa na rzecz świadomości historycznej w Polsce i jej sąsiedztwie, przyjmując za punkt wyjścia doświadczenia indywidualne. KARTA dokumentuje XX wiek, upowszechnia wiedzę o naznaczających go procesach – także tych niepoznanych czy propagandowo fałszowanych. Wszystkie publikowane przez Ośrodek książki literatury faktu dotyczą problemów do dziś wzbudzających kontrowersje i emocje. KARTA jako największe polskie archiwum społeczne (powstające głównie z darów tysięcy osób) – inspiruje aktywność dokumentacyjną środowisk i placówek społeczeństwa obywatelskiego.

aktualizacja projektu

DZIĘKUJEMY!!!

Ośrodek KARTA bardzo dziękuje za udzielone wsparcie w projekcie: Nowe wydanie "Zamojszczyzny" Zygmunta Klukowskiego. Udało się nam zebrać 7550 zł!Już niedługo uroczysta premiera! Wielkie dzięki!!!

skomentował projekt
Dzięki. Oby się udało