Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony
KULTURA RÓWNOŚCI

KULTURA RÓWNOŚCI

Wrocław, Polska

Sto­warzysze­nie Kul­tura Równości to nieza­leżna i nien­astaw­iona na zysk orga­ni­za­cja pozarządowa. Sto­warzysze­nie sku­pia osoby dzi­ała­jące akty­wnie od wielu lat na rzecz środowiska osób niehetero­nor­maty­wnych we Wrocławiu. Główne obszary naszej akty­wności to prze­ci­wdzi­ałanie dyskrymi­nacji, dzi­ałanie na rzecz wzmoc­nienia akcep­tacji osób LGBTIQ we wszys­t­kich obszarach życia społecznego i dzi­ałanie na rzecz ochrony praw człowieka. Cele real­izu­jemy głównie poprzez orga­ni­za­cję wrocławs­kich Marszów Równości oraz dzi­ałal­ność kulturalno-edukacyjną.

1

Wsparł

1

Obserwuje

0

Własne projekty

Obserwuje

FESTIWAL RÓWNYCH PRAW

Wsparł zobacz wszystkie

Budujemy szkołę w Nepalu crowdfunding

Budujemy szkołę w Nepalu

Poznań

Odbuduj z nami nepalską szkołę w dystrykcie Gorkha, zniszczoną przez kwietniowe trzęsienie ziemi. Działamy dla 300 uczniów, którzy do czasu budowy nowej szkoły, uczą się w tymczasowej konstrukcji. Dorzuć swoją cegłę!

102% Postęp

102172 PLN z 100000 PLN

Udany! Cel osiągnięty


Zobacz projekt

Wskazówki

Rozpocznij swój własny projekt lub wesprzyj interesujące Ciebie projekty