Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony
Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Poznań

Misją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest: - działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn - zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć - przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet - upowszechnianie wiedzy na temat praw kobiet - propagowanie myśli feministycznej i wzmacnianie kobiet poprzez działania społeczne, nawiązywanie partnerstw na szczeblu lokalnym, rzecznictwo i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw i szans kobiet.

1

Wsparł

2

Własne projekty

Wsparł

ONA i ON - Oblicza Odbite – wykonanie lustramy finansowanie społecznościowe

ONA i ON - Oblicza Odbite – wykonanie lustramy

Poznań - Polska - Europa

Ona i On i Ona i On i Ona i On i Ona i On i Ona i On i Ona i On i Ona i On i Ona i On - LUSTRAMA

0% Postęp

13 PLN z 4700 PLN

Udany! Cel osiągnięty


Zobacz projekt
Wróć do profilu