0%

Postęp

0 dni

Do końca

90 zł

Kwota

L`ART Festiwal 2014

Fundacja My Evergreen, Lubartów
Tam gdzie zaczyna się sztuka. Naszym głównym celem jest wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi i spotkanie z nim w akcie sztuki w przestrzeni miejskiej. Popularyzujemy sztukę w mniejszych miejscowościach, które na co dzień nie mają szansy na pełne uczestnictwo w życiu artystycznym.